Page 1

BP Atlantic

ACVV Naskoolsentrum

April

(Albaniestraat, naby Laerskool)

ptytwekker ppetiser

Verskaffers van GAS en OLIE asook groothandel DIESEL Malmesbury Depot Schoonspruitweg 3 P.O. Box 1120 Malmesbury, 7299 Tel: +27 22 482 1967 Fax: +27 22 482 1702

www.bpatlantic.co.za Vat/BTW reg no: 4770192344 Reg no: 200/026135/07

Aasnsoeke vir 2013 word nou aanvaaar vir graad R tot graad 7 Ons bied aan: Huiswerktoesig en ‘n veilige omgewing tot 17h30 op weeksdae. Vakansie toesig ingesluit. Navrae 022-482 3096

SWART k!

ster tra Eks

2013

A.G.S. Corpus Christi Baroccastraat 19, Die Wingerd Malmesbury, 7300 corpuschristi@cybersmart.co.za Facebook AGS Corpus Christi Malmesbury Tel: 022-487 2200 www.agscorpuschristimalmesbury.co.za

SAKKE Pro

bee

rm y!

!!

Kontak Hendrik Burger 082 649 4653

Uitstekende diens! Vra Susan Smit

20

Foto: ‘n Lid van Langenhoven familie.

NUUS VAN DIE HERDERSPAAR

FOTO NUUS

VINNIGER… BETER…WYSHEID

AL BRUIS DIE JORDAAN

SUBJECT TO CHANGE

JAAG VREES WEG

GEBED

SOEK DIE ANTWOORD

HET JY ‘N PASSIE?

DIE SKEPPER SE DIËET

LATEST CANCER INFORMATION

DON’T GIVE UP HOPE

DIE GEE VAN TIENDES

ONS STEL BEKEND

ONDER DIE INVLOED

INKLEUR PRENT

DIS IN SY HAND

ADVERTENSIES


NUUS VAN DIE HERDERSPAAR Ps. 128:6 – “En dat jy jou kindskinders mag aanskou!” Spr. 17:6 – “Kindskinders is „n kroon vir grysaards, en vir die kinders is hulle vader „n eer.” Job 42:16 – “En Job het daarna honderd en veertig jaar lank gelewe; en hy het sy kinders en kindskinders gesien, vier geslagte.”

en om te dink nageslag!

dit

is

jou

(Laerskool kinders en kleuters)

Hoe wonderlik om uit God gebore te wees! Die Bybel noem dit die wedergeboorte. Joh 3:3 – ―Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

Geen mens kan Die Bybel ag dit deur die natuur‗n groot voorreg like geboorte ‗n en seën om jou kind van God kinders se word nie. Daar kinders te is ‗n ontmoeting aanskou. So met God nodig was ek en my waar daar iets vrou bevoorreg Goddeliks moet om die afgelope plaasvind. Joh. tyd nog twee toevoegings tot Vanaf links: Matthew (7 weke), Ethan 1:13 – “wat nie die familie te (10jr), Katherine (2 weke) en Francois uit die bloed of uit die wil van (18 maande) kon aanskou. die vlees of uit Hoe eer ons die die wil van „n man nie, maar uit Here in innige dankbaarheid! God gebore is.” Hoor net hoe Hendrik en Tabita van die kosbaar beskryf die Bybel die Strand het ‗n seuntjie ryker ge- uitvloeisel daarvan in Efe. 5:30 word die 23ste Februarie. Sy – “Want ons is lede van sy lignaam is Matthew. gaam, van sy vlees en van sy bene.” Donovan en Johanna het weer die 7de Maart ‗n dogtertjie, As ek dan my kinders en my Katherine, ryker geword . Wat ‗n kleinkinders so liefhet, hoe lief voorreg om jou kinders se moet God ons dan nie hê nie! kinders in jou arms vas te hou Past. Piet & Susan Smit 2

KLEUR MY IN GEE IN BY DIE KINDERKERK

Naam:

_______________________Telefoon nr. __________________

19


Oorgawe gebed As jy God werklik wil vervul met U Heilige Gees en dat dit sal word ken en ‘n lewe van soos strome van lewende water wat uit my oorgawe wil leef, bid dan die volgende gebed binneste kom(Joh. 7:38) terwyl ek U prys! Ek met jou hele hart:

verwag om in tale te spreek soos die Gees aan

“Hemelse Vader, ek kom na U in die Naam van my gee om uit te spreek (Hand. 2:4)” die Here Jesus! U Woord sê: “Elkeen wat die Begin om God te prys. Spreek die woorde en Naam van die Here aanroep, sal gered word klanke wat die Heilige Gees aan jou gee - nie (Rom 10:31). Ek roep U aan! Vergewe my die jou eie taal nie. Jy moet jou eie stem gebruik. sonde wat tussen my en U staan. Ek het berou God sal jou nooit forseer om te praat nie. daaroor, want dit het U heilige Naam onteer. Aanbid God elke dag in tale. Jy sal nooit weer Was dit weg met U bloed, Here Jesus.

dieselfde wees nie.!

Here Jesus, ek nooi U as die Here van my Skakel in by ‘n Geesvervulde-Woord-gemeente lewe, kom in my lewe om die beheer van my - nie ‘n kerk wat uit skeuring ontstaan het nie. lewe oor te neem en my te wederbaar tot „n Laat jou doop in water (mark 16:16, Hand. 2:38) nuwe skepsel. U Woord sê: As julle wat sleg en word deel van God se familie! is, weet om goeie gawes aan julle kinders te

Ons sal graag vir u behulpsaam wil wees!

gee, hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader

Skakel gerus vir past. Piet Smit

julle die Heilige Gees gee aan die wat Hom

022-487 2200

bid:”(Luk. 11:13). Ek vra U ook om my nou te

EPOS INVALGEDAGTE BEDIENING Het jy toegang tot epos fasiliteit? Jy kan elke weeksdag „n kort geïnspireerde boodskap ontvang vanuit die Woord. Vra vir jou gratis inval gedagte by :corpuschristi@cybersmart. co.za

18

Vinniger... beter... wysheid! (Stefan Joubert)

‘n Ruk gelede het ‘n Amerikaanse maatskappy ‘n nuwe elektroniese kabel tussen Chicago en New York aangelê teen miljarde dollar om inligting tussen rekenaars teen ‘n volle 3 milli-sekondes vinniger te vervoer as die bestaande netwerk. Baie maatskappye het dadelik ingeteken op hierdie peperduur nuwe diens. Alles gaan oor spoed. Wie weet, dalk wen spoed nie altyd nie, maar wysheid. Spoed is belangrik, maar sonder die nodige insig in hoe die lewe werk, help vinnig wees nie aldag nie. Egte wysheid begin met eerbied vir die Here en met respek vir mense (Spreuke 1:7). Die Here se soort wysheid laat jou toe om teen die regte spoed te leef — daardie soort wat tyd maak vir God en ander mense. Anders leef jy jouself dood.

deurgaan. Maak tyd vir jou vriende. Sien ander se nood fyner raak. Aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie keuses. Hou op met skinder. Laat staan jou kritiese ingesteldheid. Bid meer. Bekommer minder. Oefen ‘n slag. Aanvaar hulp van ander sonder om iets vir hulle te moet terugdoen. Luister na goeie raad. Slaap langer. Leef met groter oorgawe. Wees meer entoesiasties. Groei in nederigheid. Hou op om jouself te verwyt vir dit wat kon gewees het. Lees elke maand ‘n nuwe boek. Raak vrygewiger met jou geld. Meld aan vir diens sonder dat jy gevra word. Terloops, wat dink jy sal die gevolge wees as jou geloof in die Here op sulke maniere begin grondraak?

Van gesonde leefspoed gepraat: Lag meer. Praat minder. Luister fyner. Sê vir ander mense dat jy hulle waardeer. Bemoedig iemand wat ‘n moeilike tyd

Is dit regtig so ingewikkeld om hierdie dinge teen die spoed van een dag op ’n slag te begin doen? oOo 3


ONS STEL BEKEND Hierdie maand gesels ons met

(Kenneth Copeland)

While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal. – 2 Corinthians 4:18

2:24). No matter how bad your bank book looks, the Word will always say, "My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus" (Phil. 4:19).

Don't settle for the meager existence the world says you can

Don't center your attention have. Lay hold of what the on what you can see in this natWord says you can have. ural, physical sense realm. Center your attention on the Everything you see is temporal eternal truths of God and and subject to change. So, look not to the things which put your faith in the un- are seen.

seen eternal realm. The things which are eternal are not subject to change.

God's Word is eternal and it contains 7,000 promises to cover any circumstance you'll ever face. And, no matter what happens in this shifting, changing world you live in, those promises will forever be the same. No matter how bad your body feels, the Word will always say, "By His stripes you were healed" (1 Pet. 4

After all, they're

subject to change! @@@

MET „N DOEL Onthou, elke fout wat u in hierdie uitgawe mag vind, is daar geplaas met ‗n doel. Daar is diegene wat altyd soek vir ‗n ou foutjie. Ons wil graag almal bedien en hulle nie teleurstel nie!!!

Annemarie Leander WAAR IS SUSTER GEBORE? Malmesbury WATTER SOORT WERK DOEN SUSTER? Huisvrou BEOEFEN SUSTER ‟N SPORT? Nee WAT WAARDEER JY DIE MEESTE IN DIE GEMEENTE? Vriendelikheid en liefde WIE IS JOU ROLMODEL INDIEN ENIGE? Pastoor Piet Smit WIE IS SUSTER SE GUNSTELING GOSPEL SANGER Juanita du Plessis WAT IS JOU GROOTSTE GETUIENIS? Die dag toe die Here my uit die modder kom haal het. WAT IS JOU GUNSTELING GEREG? Skoonma se kerrie HOE ONTSPAN JY? Om met my voete omhoog te lê. WAT SOU JY GRAAG WOU DOEN INDIEN MOONTLIK? Om in ‗n kinderhuis te werk. WAARVOOR IS JY BAIE DANKBAAR? Vir ons baba wat oppad is. WAT BEGEER SUSTER NOG VAN DIE HERE? My eie huis. WAT FRUSTREER VIR SUSTER DIE MEESTE? Ouers wat kinders mishandel. oOo

17


WIL JY GEDOOP WORD? Elke tweede Sondagoggend van die maand is daar ekstra vreugde in die hemel. Hoekom? Dan word daar kinders van God gehoorsaam aan die Here Jesus se doopopdrag in Matt. 28:19 en Mark. 16:16 en doop ons hulle op Bybelse wyse. Miskien praat die Here al lankal met jou oor die doop. Jy het al probeer om jou gewete te stil (1 Pet. 3:21) met allerhande verskonings, maar diep binne in jou hart weet jy die Woord is reg en jou verskonings verkeerd. Wel, waarom „n ongehoorsame kind wees, as jy „n gehoorsame kind kan wees? Laat hoor van jou en ons sal jou help. past. Piet Smit (022-487 2200)

(Onbekend)

O Here, ek bid U dat U my gedagtes so sal dissiplineer dat ek al my talente kan gebruik om na liggaam en gees vir U diensbaar te wees.

Hou my stil as andere my uittart.

As die versoeking kom, sterk my sodat ek dit kan weerstaan. As vrees my wil oorweldig, help my om dit te oorwin. Hou my kalm in gevaar en bedaard wanneer paniek uitbreek.

Gee my kalmte onder alle omstandighede en maak my sterk en vol moed. Maak my só seker van U almag en laat my só op U vertrou, dat ek nooit onbeheersd sal optree nie.

As ek my wil vererg, help my om my ergerlikheid in toom te hou.

When you plant a Chinese bamboo seed, you have to water it regularly, add fertilizer and turn the soil. Yet, in the first year you will see no shoot appear. You carry on tending the seed and watering diligently every week. In the second year, again, no growth can be seen from the bamboo seed. In year three, although you don't

give up there is still nothing from this seed. But don't quit. In year four, again, although you care for the seed and fertilize and water the soil, you see nothing but sand. Then in the fifth year a tiny sprout emerges from the earth. And in just 6 months the bamboo plant grows to over 30 metres tall. (Anomanois)

16

Laat U Gees volkome van my besit neem sodat my gees onder Sy heerskappy sal staan.

Om Jesus ontwil. Amen

Het jy passie? (Onbekend)

Nou die dag hoor ek toevallig hoe twee mense oor ‗n sekere kerkleier praat. Die een persoon merk op dat hy te min passie het. Hierdie een sinnetjie het my baie laat dink. ‗n Kerkleier sonder passie; Christene sonder harte – hoe is dit moontlik? Ek weet nie, maar dis sleg. Te veel Christene verstaan die Bybel met hulle kop, maar hulle het nog nooit vir hulle hart hiervan gesê nie. Hulle ken die

regte antwoorde op allerhande ingewikkelde vrae, maar hulle gesigte blink lankal nie meer as hulle oor die Here en sy dinge praat nie. Hoe jammer. Die evangelie vra jou hart. Ja, jou kop ook, maar veral jou hart. As jy nie saam met Paulus in Filippense 1 kan sê: ―Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins‖ nie, dan mis jy die groot hartklop van geloof. As jy nie kinderlik (Vervolg op bl. 14)

5


LATEST CANCER INFORMATION (From Johns Hopkins)

(Repeated from previous month)

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes t o nourish and enhance growth of healthy cells

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Florssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other To obtain live enzymes for build- supplements like vitamin E are ing healthy cells try and drink known to cause apoptosis, or profresh vegetable juice (most vege- grammed cell death, the body's tables including bean sprouts) normal method of disposing of and eat some raw vegetables 2 or damaged, unwanted, or unneed3 times a day. Enzymes are deed cells. stroyed at temperatures of 104 15. Cancer is a disease of the degrees F (40 degrees C). mind, body, and spirit. A proactive e. Avoid coffee, tea, and chocoand positive spirit will help the late, which have high caffeine. cancer warrior be a survivor. Green tea is a better alternative Anger, unforgiving and bitterness and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified put the body into a stressful and water, or filtered, to avoid known acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn toxins and heavy metals in tap to relax and enjoy life. water. Distilled water is acidic, avoid it. 16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Ex12. Meat protein is difficult to diercising daily, and deep breathing gest and requires a lot of digeshelp to get more oxygen down to tive enzymes. Undigested meat the cellular level. Oxygen therapy remaining in the intestines will is another means employed to become putrified and leads to destroy cancer cells. more toxic build up. 6

AL BRUIS DIE JORDAAN (Deur: Tant Sannie de Ferriers) (Vervolg vanaf bl. 12)

ouderling van ‗n Afrikaanse kerk hier. Toe ek hom vandag uitnooi na ons dienste was hy baie geïnteresseerd en sê: ‗O ja, ek sal kom. Watter een van julle pastore kom die dienste hou?‘ Ek antwoord toe: ―Nee Doorsie, dit is hierdie keer ‗n dametjie wat kom.‖ ‗Wat!‘ roep hy verontwaardig uit, ‗‘n meisiekind! Wat gee haar die reg om te preek?‘ Ek het toe maar gesê: ―Nou ja kom vra haar maar self‖, en nou moet jy maar reg wees, want hy het gevra of hy dan maar voor al die mense mag vra voordat jy preek.‖ Ek het nog nooit erger geskrik in my hele lewe nie. ‖Voor die mense my vra voordat ek my boodskap gee!‖ Die ou broeder het boonop nog gesê dat daar baie mense sal wees, al is dit ‗n plaasgemeente. Daar was min tyd. Die treinrit was lank en die pad was stowwerig. Ek moes bad, aantrek, eet, bid en dink en hulle het nog gesê ons moet vroeg ry, want die perdekar gaan stadig en die pad is sleg! Ek val voor my bed neer en bid met my hele hart: ,‖Ag Here Jesus, U het my geroep. Ek verkondig die Evangelie nog net ‗n paar maande en dit het nog

nooit in my gedagte gekom om Bybeltekse op te soek om uit te vind of vroue mag preek nie. Ek voel moeg en kan nie nou oor een teks dink nie. Ek kan nie vanaand in die skande kom nie. Help my tog vinnig.‖ Helder sê die stem van my Meester: ,,Maak oop jou Bybel.‖ Gretig gryp ek my ou Bybeltjie en dit val oop by Rom. 16. Ek lees verse 1 en 2: ”Ek beveel by julle aan ons suster Fébé wat ‗n dienares is van die gemeente in Kenchréë, dat julle haar ontvang in die Here soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê. Want sy was vir baie ‗n beskermster en ook vir my.‖ Ek sien duidelik dat Fébé nie ‗n gewone huisvrou was nie. Waarom sou Paulus dan die ouderlinge vra om haar by te staan as sy nie vir geestelike werk gekom het nie? Ek lees tot by die 12de vers: ,‖Triféna en Trifosa, vroue wat in die Here arbei. Groet Pérsis, die geliefde vrou, wat baie in die Here gearbei het.‖ ,‖O, dankie Here Jesus, duisendmaal dankie,‖ roep ek uit en spring op van my knieë. (Vervolg volgende maand )

15


Het jy passie? (Vervolg vanaf bl. 5)

opgewonde oor die Here en sy dinge is nie, dan kort jy hemelse passie. Dan moet jy asseblief aan die Here se voete gaan sit totdat jy sy

heerlikheid ervaar. Dan moet jy alles los waarmee jy besig is en wag op God totdat Hy sy Vaderhart opnuut aan jou wys. (Onbekend)

DIE SKEPPER SE DIËET (Jordan S. Rubin)

gebruik). Hierdie tipe vas moet met groot sorg en onder die toesig van ‗n gesondheidspraktisyn geneem word. Deur dit Moses en Jesus het albei ‗n herhaaldelik te doen, kan wonderbaarlike veertig-dae permanente algehele vas onwenslike (sonder Moenie bekommerd metaboliese vloeistowwe) wees nie! veranderinge in die voltooi, maar ek Vas en wees liggaam veroorsaak gelukkig. sal dit nie word. (Ek weet van aanbeveel nie. iemand wat meer as Ernstige skade vyftien keer hierdie vas word aan interne organe en voltooi het. Hy was die liggaamschemie gedoen voorheen maer en slank, na drie dae van maar het as gevolg van ontwatering. daardie vas voortdurende Baie mense voltooi ‗n probleme met vetsug en veertig dae water en bloedsuiker ontwikkel. verdunde sap vas klaar

Die Bybel beskryf verskeie maniere van vas wat verskil volgens die tipe, tydperk en doel.

(verdunde lae-suur vrugteof groentesappe word 14

(Vervolg volgende maand)

DIE GEE VAN TIENDES (E.J. Smith Le Roux)

TIEN WAARHEDE AANGAANDE DIE GEE VAN TIENDES (Ingestuur deur Joyce Jasson)

Deel 2 DIE OU TESTAMENT

Ps. 41:2-4 ―Welgeluksalig is hy wat AG GEE OP DIE ARME: die Here sal hom ondersteun op die Gen. 14:20 “En geseënd is die siekbed.‖ (Hoeveel te meer nie as Allerhoogste God wat u vyande in ons ag gee op die werk van God u hand gegee het. Toe gee hy nie). (Abraham) hom (Melgisedek) die Spr. 3:9 “Vereer die Here uit jou TIENDE van alles.‖ goed en uit die eerstelinge van al Gen. 28:22 ―En van alles wat U jou inkomstes (en wat sal my (Jakob) gee, sal ek U sekerlik gebeur?) .... Dan sal jou skure vol die TIENDE afstaan‖ word van oorvloed. ― Lev. 27:30 “Ook al die TIENDES Mal. 3:10 “Bring al die TIENDES van die land, van die graan van na die skathuis, sodat daar spyse die land, van die vrugte van die in my Huis kan wees; en beproef bome, behoort aan die Here, dit is My tog hierin, sê die Here van die HEILIG aan die Here.‖ Leerskare of Ek nie vir julle die 2 Kron. 31:11,12 “Toe gee vensters van die hemel sal Jehiskia bevel om kamers in die oopmaak, en op julle ‗n huis van die Here inte rig; en hulle oorvloedige seën sal uitstort nie. ‗ het dit ingerig en die Lees ook vers 11. OFFERGAWES en die TIENDES PASTORE MOET OOK en die HEILIGE GAWES getrou TIENDE GEE ingebring. Num. 18:26 “As julle van die Deut. 14:28 “Jy moet uitbring al kinders van Isael TIENDES neem, die TIENDES van jou opbrengs, wat Ek aan julle van hulle as en dit in jou poorte wegsit; dan erfdeel gegee het, dan moet julle moet die Leviet (dienaar) kom en (die Leviete or Pastore) daarvan die vreemdeling en die wees en ‗n OFFERGAWE AAN DIE Here die weduwee wat in jou poorte is, afgee, ‗n TIENDE van die en hulle moet eet en versadig TIENDE. word, sodat die Here jou God jou kan seën in al die werk van jou (Vervolg volgende maand) hande.‖ 7


ONDER DIE INVLOED

Jaag vrees weg (Onbekend)

2 Tim. 4:5 - "Maar wees jy in alles nugter;" Die rede waarom vele gelowiges verward is wat sekere leringe betref; hulle is nie "nugter" nie, maar onder die invloed van die "groot predikers." Hulle luister te veel en lees te veel van dié persone se leringe en lees te min die Bybel. Deur jou ore uit te leen vir wat hierdie een sê en daardie een sê en hulle slaafs aan te hang, is hierdie mense later so verward dat hulle nie meer links of regs weet nie. My eenvoudige raad: Bly maar net by die Een Boek en by die Een Leermeester en jy sal nie verward wees nie. Dit wat jy nie verstaan, moet jy eers laat staan totdat die Heilige Gees dit op Sy tyd aan jou sal openbaar. Dan kan mens dadelik onderskei wanneer jy ‗n skrywer se boek optel, wat is kaf en wat is koring. In ‗n vorige gemeente was ‗n afgetrede pastoor. Hy vertel my van ‗n tyd dat hy so onder die invloed was van die wêreldklas predikers wat hulle geleer het 8

omtrent gebed. O.a. was daar Yongy Cho wat ‗n lering rondom die tabernakel gehad het. Vanaf die ingang van die tabernakel moes jy dan bid tot binne in die Allerheiligste. Al die plekke het iets gesimboliseer en so moes jy deur ‗n lang lys gaan om uiteindelik by God uit te kom. Ander predikers het weer ander dinge geleer. Larry Lea het ‗n boekie uitgegee in daardie tyd getitel: Een Uur Met God. Die emeritus vertel dat hy was later so verward dat hy het glad nie meer geweet hoe om te bid nie. As hy wou bid dan het hy gevoel hy bid verkeerd, want Cho sê sus en Larry Lea sê so. So het dit aangehou totdat hy op ‗n dag besluit het om na die Woord te gaan en te kyk wat het Jesus gesê oor gebed. Die bekende en eenvoudige Onse Vader gebed was sy antwoord. Daarin was alles wat hy nodig gehad het. Einde van sy stryd. (Past. Piet Smit)

Eli Wiesel vertel hoedat hy een keer by 'n Joodse gemeenskap in die ou Kommunistiese Moskou besoek afgelê het. Tydens 'n godsdienstige fees het party van hulle openlik in die strate gedans. Toe Wiesel vra hoekom hulle dit doen, antwoord 'n vrou: "Heel jaar lank leef ek in vrees. Maar een maal per jaar, op hierdie dag, weier ek om bang te wees. Dan is ek 'n Jood en dan moet ek in die strate dans!" Ons moet ook leer dans. Ons leef in tye waar vrees 'n oorheersende emosie by baie van

SOEK

ons is. Hoe tragies. Het jy geweet ons word slegs met twee basiese vrese gebore, naamlik die vrees vir harde geluide en die vrees om te val. Maar nou sit die meeste volwassenes met baie vrese opgeskeep. Daarom dat ons van vooraf moet leer om fees te vier, nie net een keer per jaar nie, maar sommer elke dag. Ons identiteit is geanker in die Here wat oneindig groter is as ons grootste vrees. Jesus is ons Heer. Daarom dat ons kan dans en sing, al is daar trane in ons oë. Om dié rede ons kan bly wees en vrees se bluf kan roep.

**

DIE ANTWOORD

VORIGE KEER SE ANTWOORD Die kliptafels van die tiengebooie was klein, want Moses kon dit met sy hand dra (Exod. 34:4, 29). Die volgende persone het die antwoord voorsien: Janette Smit, Susan Smit, Wilma Ravens en Zelda Roberts. Pragtig! HIERDIE KEER SE VRAAG Wie het Moses gevra om as gids op te tree tydens hulle reis deur die woestyn op pad na Kanaän? 13


AL BRUIS DIE JORDAAN (Deur: Tant Sannie de Ferriers) (Vervolg vanaf Maart )

HOOFSTUK 10 ONDERVINDINGS AS REISENDE EVANGELISTE Die evangelieveldtogte het steeds voortgegaan en ek het my verbaas vir die groot dade van die Here. Byna by elke gemeente het siele tot bekering gekom, soms van die onverskilligste mense in die dorp. Een gemeentetjie wat uit drie huisgesinne bestaan het, het ook hulle uitnodiging gestuur. Vanaf Donderdag tot Sondagaand het die Here twee en dertig mense gered. Hulle het hul laat doop en die gevolg was dat ‗n kerkgebou nege maande later opgerig is. Ek onthou een spesifieke gemeente. Soos by ander gemeentes, het die pastoor ook duisende strooibiljette in die dorp versprei om die dienste te adverteer. Daar was ‗n bende goddelose jong mans wat soms baie moeilikheid in die dorp veroorsaak het. ―Kom ons gaan kyk of sy mooi is,‖ het een voorgestel. Hulle het klippe, blikke en planke aangedra om op te staan om sodoende deur die hoë kerk vensters te kon sien. Die teenwoordigheid van 12

die Here was so sterk dat tydens die uitnodiging, een vir een van hulle snikkend van buite af ingekom het. Hulle uitroepe om genade was hartverskeurend. Ek dink daar was sewentien mense wat daardie week tot bekering gekom het. Die meerderheid van hulle was die lede van daardie bende. Onlangs het ons die huidige Pastoor ontmoet. Hy het ons vertel dat, na nege en twintig jaar, hulle nog steeds goeie gemeentelede is, wat die Here opreg dien. As die Here ‗n mens roep dan maak Hy inderdaad ‗n weg. Nieteenstaande dame predikers nie baie algemeen is nie, het ek nogtans geen teëstand teegekom nie, behalwe vir die volgende drie gevalle. Die week na die vorige geseënde veldtog, kom ek laat die Dinsdagmiddag by ‗n plaashuis aan waar ek dieselfde aand moes begin. ―My ou sustertjie,‖ sê die ou broeder ouderling waarskuwend met ‗n ondeunde knipoog, ,,ek hoop jy het Bybeltekste wat verklaar dat ‗n vroumens die evangelie mag verkondig. Ek is 75 jaar oud en het ‗n skoolmaat, oom Doors, van dieselfde ouderdom. Hy is ‗n

“Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek weet Wie dit vashou!” Glo jy hierdie woorde? Hoor weer: Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek weet Wie dit vashou! Wel, glo jy dit? Indien wel, dan moet jy vandag anders leef. Hoekom? Omdat môre se onsekerhede nie buite God om kan of sal gebeur nie. As môreoggend aanbreek, sal Hy daar wees. Hy sal aanmeld, soos elke ander dag vanaf die ewigheid. God sal regtig betyds vir môre wees. Selfs as onverwagse probleme verskyn, of slegte dinge soos siekte of misdaad by jou lewensdeur

kom aanklop, dan sal God nie afwesig wees nie. Hy sal ook nie te besig wees met ander dringende sake nie. Jou lewe ontglip nie vir ‟n enkele oomblik sy aandag nie. Dit het nie gister gebeur nie; dit gebeur nie vandag nie en dit sal ook nie iewers in die toekoms begin gebeur nie. God hou jou vas, ook jou tye, seisoene en jare. Glo dit ‟n slag en leef met „n ligter gemoed. Glo dit en leef vandag vreugdevol in die Here se liefde. (Annoniem)

GEBOORTE!!! Susan Chalmers se man. Stiena Smit se oudste suster.

Baie geluk aan Natalie & Ryan Liedeman met die geboorte van jul dogtertjie op 22 Maart 2013.

(Vervolg op bl. 15)

9


FOTO-NUUS

FOTO-NUUS Bemagtiging Seminaar - 8 & 9 Maart 2013

Ranskiking deur een van die Huisselle gemaak met „n nagmaal.

Bo: Dr. Isak Burger spreek die leierskap van die AGS toe by Goodwood

Toewyding - 24 Maart 2013

Bo: Elton & Carmen vd Westhuizen se derde seun, Joël word toegewy aan die Here. Baie geluk!

Relay For Life - 2/3 Maart 2013 Links: Past. Piet Smit het die verrigting afgesluit die oggend van 3 Maart 2013 om 6vm.

Bo: Mervin Johnson het “n kosbare lied gesaing Links: Die tieners van Shalom gemeente sing saam “n lied. Pragtig! Hou so aan!

“Maak nie saak of jy siek of gesond is nie ; is jy gereed om te sterf?

Pastore Seminaar - 19 tot 21 Maart 2013

Shalom Gemeente 24 Maart 2013

Onder: Shalom doop ses van hul nuwe bekeerlinge.

Doop - 24 Maart 2013

Regs: Pastore besig met lofprysing tot die Here. Past. Errol le Roux (Weskustreek Voorsitter) was die spreker en die tema was “Summit”. Daar is ook heerlik ontspan en saam gekuier onder mekaar.

10

Links: Audra Paulus is gedoop deur onderdompeling. (Mark. 16:16)

11

Aptytwekker April 2013  
Aptytwekker April 2013  

MAANDLIKSE NUUSBLAD