__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

meet music magazine afgifte kantoor voor belgië / TURNHOUT p509335

SOUND PRO

31e jaargang – December 2017-Januari 2018 31ième année – Decembre 2017-Janvier 2018

GR ATIS IT

&.L.I.G.H.T

GR ATU

magazine over materiaal voor klank en licht magazine sur le matériel de son et lumière

Nr.336

SENNHEISER XS WIRELESS 1 EN 2

HILITES

LD Systems MAUI 28 G2

EVENTS

STUDIO GEAR

Arturia

AudioFuse

LIVE SOUND

Highlite

Experience Day


INHOUD - SOMMAIRE Arturia AudioFuse usb-audio/midi-interface....14

Hilites ..............................................4 Events Highlite Experience Day...........................8 Studio Gear Arturia AudioFuse usb-audio/midi-interface........................14

Live Sound LD Systems MAUI 28 G2 portable PA.........................................10 Sennheiser XS Wireless 1 en 2 wireless systems..................................20

MAGAZINE OVER MATERIAAL VOOR KLANK EN LICHT MAGAZINE SUR LE MATÉRIEL DE SON ET LUMIÈRE ABN Amro Bank IBAN: NL70ABNA0432038949 BIC: ABNANL2A Directie/Gestion Erk Willemsen, Ronald Willemsen, Marcel Willemsen Pro Sound & Light is een uitgave van/est une édition de: Keijser 18 Mediaproducties bv Postbus 11497 • 1001 GL Amsterdam Bezoekadres: Rozenstraat 206 • 1016 PA Amsterdam • +31 20 675 5308 info@meetmusic.com , www.prosoundlight.net

Druk/Impression Mediacenter Rotterdam De auteursrechten van deze uitgave en van alle artikelen, die erin verschijnen, worden door de uitgever voorbehouden / La reproduction, même partielle, de ce numéro est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

Hoofdredacteur/Editeur Erk Willemsen Redacteuren/Redacteurs Andy “DJ ND” Vercauteren Hans Lauwens Ludo Lauwens Kevin “A.L.F.” Jaspar Luc Henrion Roger Roland Vertalingen/Traductions Jean-Pierre Irgel Michel Van den Bosch

Sales/marketing: Ronald Willemsen Sales: Keijser 18 Mediaproducties, Ronald Willemsen, Ollie Schmitz, Erk Willemsen ads@k18.nl, +31 20 675 5308 Vormgeving/Conception Nils Jonkers (LandGraphics), Marcel Willemsen (Keijser 18 Mediaproducties) Boekhouding /Comptabilité Vanja van Dam factuur@k18.nl

ADVERTEERDERSLIJST | LISTE DES ANNONCEURS PRO SOUND & LIGHT Adam Hall LD���������������������������������7 Heremans�������������������������������������6 Highlite Showtec�����������������������������2

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

Sennheiser����������������������������������17 Cerwin Vega��������������������������������19 Interface�������������������������������������25

www.prosoundlight.net

3


Hilites CHAPEAU

ZOOM LIVETRAK L-12 Eindelijk een apparaat waarmee je tegelijk kan mixen, opnemen en monitormixen kan maken. De Zoom LiveTrak L-12 bevat alles wat je nodig hebt voor mixen en digitale multitrack opnames op locatie en in een homestudio. En dat voor nog geen 600 euro. De mixer van de L-12 heeft acht mono-inputs met microfoonpre-amps en twee stereo inputs met driebands eq (inclusief parametrische middenband), low cut, een LED bar, plus zestien ingebouwde delay- en reverb-effecten. De acht mono inputs zijn voorzien van een compressor. Verder is er een ingebouwde metronoom, een 128x64 pixel display en kun je negen ‘scenes’ opslaan. De effectprocessor biedt de keuze uit zestien basis-effecten zoals hall, plate en room en delay. Elk effect heeft twee variabelen om die naar eigen smaak kunnen worden aangepast. Zoom is natuurlijk een expert in digitale recorders: dus is er een recorder geïntegreerd. Deze kan twaalf sporen opnemen bij 24 bit met 96 kHz of veertien sporen bij 44,1 kHz. Hoge sample-rates zorgen voor een natuurlijkere opname die minder ‘rafelig’ klinkt. Dit is best een chique optie voor een mixer in deze prijsklasse. De L-12 kan verder als usb-audio interface fungeren waarmee je tegelijkertijd 24 bit/44,1 kHz audio naar een computer kunt sturen én op de ingebouwde recorder opnemen. De wavebestanden slaat hij op op een SD-, SDHC- of SDXC-geheugenkaart. De twaalf sporen kun je gelijktijdig opnemen voor een liveregistratie, maar ook overdubben of de bestanden overzetten naar je DAW is mogelijk. Voor de opnames heb je natuurlijk hoofdtelefoon monitormixen nodig en ook daarin voorziet deze LiveTrak; er zijn vijf verschillende cuemixes mogelijk en een hoofdtelefoonversterker met vijf uitgangen. De Zoom LiveTrak L-12 komt het best tot zijn recht bij opnames in de ­studio of oefenruimte. Acht prima preamps, vijf koptelefoon-outputs en v­oldoende mixcapacteit om een vijfkoppige band van een koptelefoonmix te voorzien. Als hij gekoppeld is aan een computer met je favoriete DAW, dan zijn de mogelijkheden ruim voldoende voor een (semi-)professionele productie. www.zoom.co.jp

4

www.prosoundlight.net

ZOOM LIVETRAK L-12 Voici enfin un appareil qui peut assurer les fonctions de mixage, d’enregistrement et de mixage des moniteurs ! Le Zoom LiveTrak L-12 possède tout ce dont on a besoin pour mixer et pour enregistrer digitalement en multipistes sur site et dans un home studio. Et tout cela, pour même pas 600 euros ! La table de mixage du L-12 est pourvue de 8 entrées mono avec des préamplis pour micro, ainsi que de 2 entrées stéréo avec une égalisation à 3 bandes (en ce compris des réglages paramétriques pour les médiums), un filtre passe-haut, une barre de LED, plus 16 effets intégrés de retard et de réverbe. Les 8 entrées mono sont équipées d’un compresseur. Il y a aussi un métronome intégré, un écran de 128 x 64 pixels, et on peut mémoriser 9 “scènes”. Le processeur d’effets offre un choix de 16 effets de base tels que des réverbes de type hall, plate et room, ainsi que du retard (delay). Chaque effet peut être modifié au goût de l’utilisateur grâce à 2 paramètres variables. Bien entendu, Zoom est un expert en matière d’enregistreurs digitaux : il y a donc un enregistreur intégré ! Ce dernier est capable d’enregistrer en 24 bits : 12 pistes (à 96 kHz) ou 14 pistes (à 44,1 kHz). Ces taux d’échantillonnage élevés permettent un enregistrement plus naturel, dont le son est plus consistent. Il faut admettre que c’est une bien belle option pour une table de mixage de ce prix ! De plus, le L-12 peut fonctionner en tant qu’interface USB-audio, et on peut en même temps envoyer de l’audio (24 bits / 44,1 kHz) vers un ordinateur et enregistrer sur l’enregistreur intégré. Les fichiers au format WAV peuvent être stockés sur des cartes (SD, SDHC ou SDXC). On peut enregistrer sur les 12 pistes en même temps pour effectuer un enregistrement ‘live’, mais on peut aussi ajouter des ‘overdubs’ ou transférer les fichiers vers une DAW. Pour aider aux enregistrements, on a évidemment besoin d’un casque pour le mixage en monitoring, et le LiveTrack est équipé pour cela aussi : 5 cuemixes différents sont possibles, et il y a un ampli pour casques avec 5 sorties. Le Zoom LiveTrack L-12 prend donc toute sa valeur dans le cadre d’enregistrements en studio ou en salle de répétitions. Voyez plutôt : 8 excellents préamplis, 5 sorties casques, et des capacités de mixage suffisantes pour satisfaire un groupe de 5 musiciens de par ses capacités de mixage en monitoring. Si vous raccordez l’appareil à un ordinateur supportant votre DAW favorite, alors, les possibilités sont plus que satisfaisantes pour réaliser une production (semi)professionnelle. www.zoom.co.jp

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


PRESONUS STUDIOLIVE AR22 Presonus introduceert een nieuwe model in de StudioLive-range: de AR22 USB hybride mixer. Deze heeft 26 analoge line-ingangen en 16 Class A mic-preamps, verdeeld over 12 mono en 4 stereo kanalen. Alle kanalen heb 3-bands eq, de mono kanalen met een mid sweep eq. Digitale effecten zijn ingebouwd en de AR22 USB fungeert tevens als usb2.0-audio-interface. Opnemen kan ook op een interne sdcard stereo recorder. De AR22 USB heeft verder bluetooth; handig voor de koppeling met smartphone of tablet. Je krijgt er een softwarebundel bij met Presonus Capture, Studio One 3 Artist en de Studio Magic plug-in suite met zeven plug-ins. www.presonus.com GENELEC THE ONE 8331 Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de kleinste monitor uit de The One-serie af. Blijkbaar was het voor Genelec nog een hele toer om de klank van de twee grotere modellen te evenaren bij zulke kleine afmetingen (305x189x212mm). The One 8331 is een 3-wegmonitor met een concentrisch gemonteerde mid- en hoogweergever voor een zogenaamde Point Source-weergave. Hierbij is de afstand tot de oren voor beide identiek, wat een zeer gestoken stereobeeld oplevert, met een brede sweet spot en veel minder kleuring. De 8331 bevat daarnaast nog twee woofers. De luchtstroom van de woofers wordt door twee discrete openingen (boven en beneden aan de voorkant) naar buiten vervoerd. Van buitenaf denk je met een breedbandsysteem te maken te hebben! Uiteraard is de monitor voorzien van de SAM-technologie waarmee de monitors via een netwerk volledig automatisch worden gekalibreerd. The One 8331 heeft aansluitingen voor analoge en digitale (aes/ebu) signalen. www.genelec.com

PRESONUS STUDIOLIVE AR22 Presonus introduit un nouveau modèle dans sa gamme StudioLive : l’AR22 USB, une table de mixage hybride. Elle possède 26 entrées ligne analogiques et 16 préamplis pour micros de Classe A, répartis en 12 canaux mono et 4 canaux stéréo. Tous les canaux ont une égalisation à 3 bandes, et les canaux mono ont en plus une égalisation à fréquence centrale variable pour les médiums. Des effets digitaux sont à bord de l’appareil, et l’AR22 USB fonctionne également en tant qu’interface audio USB 2.0. On peut aussi enregistrer sur un enregistreur stéréo interne (carte SD). L’AR22 USB est aussi équipé de Bluetooth, ce qui est bien pratique pour la connexion vers un smartphone ou une tablette. L’acheteur a également droit à un e­ nsemble de softwares, dont Presonus Capture, Studio One 3 Artist et la “suite” S ­ tudio Magic, qui compte 7 plug-ins. www.presonus.com GENELEC THE ONE 8331 Cela a pris un peu de temps, mais voici enfin le plus petit moniteur de la série The One ! Il semble que pour Genelec, cela a constitué un vrai défi d’égaler le son de ses 2 plus grands modèles face à des dimensions aussi modestes (305 x 189 x 212 mm). The One 8331 est un moniteur à 3 voies. Il possède un montage concentrique pour les haut-parleurs qui diffusent les médiums et les aiguës, afin d’arriver à une restitution connue sous le nom de ‘Point Source’. Le principe, c’est que la distance jusqu’aux oreilles soit la même pour les deux, ce qui a pour résultat une très bonne image stéréo, un “sweet spot” très large et beaucoup moins de ­coloration. Le 8331 contient 2 woofers dont les ondes sont propulsées hors de ­l’enceinte via 2 ouvertures très discrètes, situées en haut et en bas de la face avant. Vu de l’extérieur, on croirait avoir affaire à un système à large bande ! Bien entendu, le moniteur est pourvu de la technologie SAM qui permet, via un réseau, de calibrer les moniteurs en présence tout-à-fait automatiquement. The One 8331 possède des connexions pour recevoir des signaux analogiques et digitaux (AES / EBU). www.genelec.com MICRO À RUBAN ROYER LABS R-10 Le micro à ruban R-10 est le digne successeur du R-121, vieux de 20 ans. Il est construit à la main, avec la même précision que le R-121, et il peut “encaisser” des niveaux allant jusque 160 dB à 1 kHz. Ce micro se compose d’un transducteur (avec montage antichocs) sous forme d’un ruban d’une épaisseur de 2,5 microns, et d’un écran contre les bruits de souffle à 3 couches. Il est donc aussi tout indiqué pour être utilisé en dehors des studios. A signaler aussi qu’il possède une protection intégrée contre l’alimentation fantôme. On peut aussi acquérir 2 R-10 en tant que ‘matched pair’, et la garantie est de 5 ans. www.royerlabs.com

ROYER LABS R-10 RIBBON-MICROFOON De R-10 ribbonmicrofoon is de opvolger van de 20 jaar oude R-121. Hij is handgemaakt met dezelfde nauwkeurigheid als bij de R-121, en kan levels tot 160dB bij 1kHz aan. De microfoon bestaat uit een shock mounted transducer met een 2,5 micron dunne ribbon, en een ingebouwd 3-laags windscherm. Hij kan dus ook prima buiten de studio worden gebruikt. Hij heeft verder een ingebouwde beveiliging tegen fantoomvoeding. Je kunt ook twee R-10’s aanschaffen als matched pair, en je krijgt vijf jaar garantie. www.royerlabs.com ANTELOPE AUDIO COMPRESSORS De collectie FPGA effecten (Field Programmable Gate Array), gebaseerd op vintage hardware effecten, die Antelope maakt voor thunderbolt en HDX audiointerfaces, wordt uitgebreid met vier nieuwe compressors: de BA-6A, FET-A78, SMT-100A en de Grove Hill Liverpool. Welke apparaten model stonden, vermeldt Antelope niet, maar de kenner zal aan de namen en het uiterlijk moeiteloos kunnen afleiden om welke legendarisch hardware het gaat. http://antelopeaudio.com EVENTIDE H9000 Deze nieuwe topklasse hardware FX processor van Eventide werd aangekondigd op de AES in New York. De markt voor hardware effectprocessors is klein, maar af en toe verschijnt er toch iets nieuws op dat gebied. TC Electronic introduceerde onlangs nog de budget M100, Eventide komt dus over enige tijd met een nieuwe topklasse processor, de H9000. Met vier quad-core ARM processors levert de H9000 een stevige portie rekenkracht, die je kunt gebruiken voor achtvoudige multi-channel processing en surround. Maar je kunt ook vier effecten combineren in een zogenaamde FX Chain. De H9000 is helemaal bij de tijd met AES/EBU, Adat en usb digitale

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

COMPRESSEURS ANTELOPE AUDIO La collection des effets FPGA (Field Programmable Gate Array), basée sur des effets ‘vintage’ “en dur”, qu’Antelope construit pour ses interfaces audio Thunderbolt et HDX, s’agrandit via 4 nouveaux compresseurs : le BA-6A, le FET-A78, le SMT-100A et le Grove Hill Liverpool. Antelope ne précise pas à quels appareils originaux cela correspond, mais les connaisseurs, sur base des noms et du look, auront tôt fait d’identifier de quels appareils légendaires il s’agit. http://antelopeaudio.com EVENTIDE H9000 Ce nouveau processeur d’effets Eventide, un appareil “en dur” de toute première qualité, a été présenté à l’AES de New York. La demande pour des processeurs d’effets “en dur” est limitée, mais de temps à autre, il sort cependant quelque chose de nouveau dans ce domaine. Alors que TC Electronic a récemment lancé son M100 pour petits budgets, Eventide débarque donc avec son H9000, un nouveau processeur de très haut niveau, à l’autre extrémité des catégories de prix. Fort de ses 4 processeurs quad-core ARM, le H9000 possède évidemment une capacité de calcul impressionnante que l’on peut utiliser pour du processing et du surround multicanaux à 8 voies. Mais on peut également combiner 4 effets dans ce que la marque appelle une ‘FX Chain’. Ce H9000 est un appareil qui “vit” avec son temps : pour preuve, ses connexions audio digitales AES / EBU, ADAT et USB, plus des fonctionnalités optionnelles pour s’intégrer dans un ­réseau géré par MADI, Dante, Ravenna ou d’autres variantes. Il y a 8 entrées et sorties analogiques, plus les connexions MIDI In, Out et Thru. On peut aussi s’en servir à distance via le plug-in ‘emote’, soit en fonctionnement autonome, soit avec VST, AA, ou AAX. Il est évident qu’Eventide en connait un bout en matière d’effets, il n’est donc pas surprenant que le H9000 contienne la bagatelle de ... 2.017 présélections, dont toutes les favorites des modèles H précédents, des DSP et de l’harmoniseur H9. Le H9000 sera disponible en mars 2018. www.eventide.com HARMAN TOURING AVEC JBL VTX A12 Audio XL, Fairlight (distributeur Martin Lights) et Harman Professional ­Benelux ont joint leurs forces à Anvers afin d’organiser ce qu’ils ont appelé le “Harman Touring Event” : le but était de mettre les professionnels de la branche au courant des dernières avancées concernant les produits Harman Touring, qui

www.prosoundlight.net

5

>>


Hilites >>

a­ udio aansluitingen, plus optionele netwerkfunctionaliteit voor MADI, Dante, Ravenna en andere varianten. Er zijn acht analoge in- en outputs en midi in/ out/thru. Bedienen kan op afstand met de standalone en vst, au, aax plug-in ‘emote’. Eventide weet natuurlijk wel het een en ander van effecten, de H9000 bevat dan ook maar liefst 2017 presets, waaronder alle favorieten uit eerdere H modellen, de DSP’s en de H9 harmonizer. De H9000 zal in maart 2018 leverbaar zijn. www.eventide.com HARMAN TOURING EVENT MET JBL VTX A12 Audio XL, Fairlight (distributeur Martin Lights) en Harman Professional ­Benelux organiseerden in Antwerpen het Harman Touring Event om bedrijven de laatste stand van zaken van Harman Touring-producten te geven, met merken als JBL, Soundcraft en AKG in het distributiepakket. In de Lotto Arena gaven de bedrijven een indruk van de nieuwe Marting MAC Encore-serie lichtsysteem en het JBL VTX A12-line array. Dit was de ­eerste keer dat dit systeem in de Benelux te horen was. Het moet zich onderscheiden door zijn neutrale en hoogwaardige klank, directiviteit tot 22 Hz, uitstraling en handige rigging-systeem. Om een beeld te geven, dit systeem hing in vijftien minuten (links en rechts twaalf kasten per kant) waar men normaliter drie kwartier bezig is om een line array ‘in te vliegen’. Bezoekers konden kennis maken met veel producten. Variërend van Martin MAC Aura’s tot JBL LSR705-monitoren en van Soundcraft’s Vi2000-console tot de technische details van de componenten van de JBL VTX A12. ‘s Avonds bleef het tot laat onrustig in de Lotto Arena met optredens van o.a. Wally en Paper James en veel DJ’s. De producten zijn hiermee op een hoogwaardige manier geïntroduceerd en Audio XL en collega’s kijken terug op een bijzonder goed bezocht en geslaagd evenement. www.audioxl.be/nl

JBL VTX A12 presentatie

MONITORMANAGEMENT VAN JBL JBL toonde het Intonato 24 Studio Monitor Management Tuning System. Met dit 19” systeem kun je maximaal 24 monitors (analoge, digitale en netwerk audiobronnen) configureren, kalibreren en naar keuze als stereo, surround of immersive audio laten functioneren. Met behulp van software en een bijbehorende meetmicrofoon kun je presets maken met diverse configuraties, sweet spotinstellingen en akoestische correcties. Je zou bijvoorbeeld presets kunnen maken voor als je alleen achter de mixer zit, als je er drie of vier twee meter vandaan zit, of als je op de onmisbare sofa tegen de achterwand van de studio zit/ligt. Met één muisklik laadt je de juiste luisterpositie-preset. Je bedient de Intonato 24 via een Mac of Windows computer en iOS en Android tablets. Er is ook een optionele desktopcontroller. www.jblpro.com advertentie

regroupent notamment des marques telles que JBL, Soundcraft et AKG parmi l’ensemble des produits distribués par le groupe Harman. C’est dans la Lotto Arena d’Anvers que les entreprises concernées ont eu ­l’occasion de découvrir la nouvelle série Martin MAC Encore, un système de jeux de lumières, ainsi que les haut-parleurs JBL VTX A12, un système de type line array. C’était la toute première fois que ce système pouvait être entendu dans le Benelux : l’une de ses caractéristiques est qu’il est censé se distinguer de par un son neutre et d’excellente qualité, une directivité allant jusqu’à 22 Hz, une bonne dispersion sonore et des accessoires de suspension extrêmement ­pratiques. Afin de donner une idée, ce système était en place en 15 minutes, tant à gauche qu’à droite, et comportait pas moins de 12 enceintes de chaque côté ! Alors qu’en g­ énéral, il faut plutôt trois quarts d’heure pour installer un tel système. Les visiteurs ont donc eu tout le loisir de faire connaissance avec une ­multitude de produits : cela allait des MAC Aura de Martin aux moniteurs LSR705 de JBL, et de la console Soundcraft Vi2000 aux détails techniques des composants VTX A12 de JBL. Le soir, la Lotto Arena est restée jusque très tard sous la pression des décibels puisque différentes animations étaient prévues, avec, entre autres, Wally et Paper James, plus une flopée de DJ. De cette manière, les nouveaux produits ont bénéficié d’une mise en valeur exceptionnelle : pas de doute, Audio XL et ses collègues se souviendront de cette présentation comme d’un événement pleinement réussi et où un nombreux public a particulièrement bien répondu à l’appel. www.audioxl.be/nl MANAGEMENT DE MONITEURS DE JBL JBL a présenté son ... (respirez !) ‘Intonato 24 Studio Monitor Management ­Tuning System’. Ce système (au standard de 19”) permet de gérer un maximum de 24 moniteurs, que leur source soit analogique, digitale ou en provenance d’un réseau. Il peut configurer, calibrer et faire fonctionner un tel ensemble en stéréo, en surround ou en ‘immersive audio’. Grâce à ce software et à son micro de­ ­mesures dédié, on est à même de mémoriser différentes présélections suivant les configurations en présence, des réglages de “sweet spot” et des corrections acoustiques. A titre d’exemple, on peut faire une présélection pour le cas où on se retrouve seul juste derrière la table de mixage, ou si on en est éloigné de quelques mètres, ou encore, si on est en train de se prélasser dans l’incontournable fauteuil qu’on trouve au fond de tout bon studio qui se respecte ! En un seul petit clic de souris, on peut donc appeler la présélection correspondant à sa position du moment ... L’Intonato 24 peut être piloté par un Mac ou par un ordinateur sous Windows, ainsi que par les tablettes sous iOS ou Android. A noter qu’il existe également un contrôleur à poser sur un bureau. www.jblpro.com

6

www.prosoundlight.net

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


Hilites

Highlite Experience Day 2017 Event

Ludo en Hans Lauwens

De jaarlijkse opendeurdag bij Highlite in Kerkrade, fabrikant van merken als Infinity, Showtec en DAP, is telkens weer een evenement om naar uit te kijken. We woonden de Experience Day bij, en keerden boordevol kennis weer huiswaarts. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een heel grote speler in de entertainmentsector, en maakt steeds opnieuw indruk door de productkennis, de geoliede structuur van de verwerking van de bestellingen, het immense productaanbod en niet in het minst door de uitgebreide faciliteiten waarover de technische dienst beschikt. Verkopen is één punt, maar productbegeleiding en service na verkoop is een aspect waar niet licht overheen gesprongen wordt. Het fijne aan zo’n opendeurdag is dat je ter plekke eens een realistisch beeld krijgt van wat er zich achter de schermen afspeelt, maar ook dat alle productspecialisten ter beschikking staan om je eventuele vragen te beantwoorden. En een bedrijf met een dergelijk uitgebreid productgamma, kan best wel ‘uitpakken’ met een zeer degelijke lichtshow. Het is telkens weer uitkijken om even in de demo-room te passeren. Dit jaar gooide Highlite het over een andere boeg dan voorheen. Er werd groten­ deels afgestapt van de klassieke ‘productpresentatie’. Op maandag 2 oktober werd er in het hoofdgebouw in Kerkrade een soort kennis- en ervaringscentrum ingericht, waarbij diverse technische aspecten aan bod kwamen, uiteraard gelinkt aan de sector en de producten die door Highlite verdeeld worden. De naam ­‘Experience Day’ dekte volledig de lading. INFINITY & SHOWTEC Er was natuurlijk ook wel een klassieke kennismaking voorzien met de producten, maar in tegenstelling tot vorige jaren, werd de focus nu gelegd op een beperkt aantal producten. Vooral Infinity en Showtec labels waren er te bewonderen, maar uiteraard was ook het huismerk DAP wel van de partij. Het ondertussen gewaardeerde en goed bekende gamma voor architecturale geluidsversterking wachtte ons onmiddellijk bij binnenkomst al op. Direct aansluitend konden we traditioneel toch ook weer kennis maken met een volledige lichtshow, ‘Take The Power Back. New Timecoded Lightshow 2017’, waar de Highlitecrew een

8

www.prosoundlight.net

A Kerkrade, la journée “Portes ouvertes” de Highlite, constructeur de marques telles qu’Infinity, Showtec et DAP, est à chaque fois un événement à ne pas rater. Nous avons donc vécu cet ‘Experience Day’, et nous sommes rentrés dans nos pénates la tête pleine de nouvelles connaissances. Avec le temps, cette entreprise s’est développée pour devenir actuellement un ­acteur tout-à-fait majeur dans le secteur du divertissement, et il continue toujours à impressionner de par sa connaissance des produits, sa structure parfaitement huilée pour le suivi des commandes, son offre de produits - énorme ! - ainsi que par, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, les facilités exceptionnelles dont dispose son service technique. Vendre, c’est une chose, l’accompagnement des produits et le service après-vente sont un aspect des choses qui est rarement mis en lumière. Ce qui est intéressant lors de telles journées “Portes ouvertes”, c’est que sur place, on se fait une idée réaliste de ce qui se passe derrière les écrans, mais c’est aussi le fait que tous les spécialistes “produits” sont à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Et pour une entreprise qui affiche une gamme de produits aussi étendue, le meilleur moyen de montrer un maximum est peut-être bien ... un light show des plus solides ! Il est utile de bien ouvrir les yeux quand on se trouve dans la salle de démonstration ... Cette année, Highlite avait opté pour un angle d’approche différent des précédents : la marque s’est fortement éloignée de la très classique “présentation des produits”. Le lundi 2 octobre, dans le bâtiment principal de Kerkrode, la firme procédait à l’installation d’une sorte de “centre de connaissance et d’expérience” dans lequel divers aspects techniques étaient abordés, aspects qui avaient bien entendu un rapport avec le secteur et les produits qui étaient distribués par Highlite. En réalité, le nom choisi - ‘Experience Day’ - correspondait parfaitement à ­l’approche choisie. INFINITY ET SHOWTEC Naturellement, une prise de contact classique avec les produits était aussi prévue, mais à l’opposé des années précédentes, l’accent était à présent mis sur un nombre

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


hele klus zal aan gehad hebben, want dit was weer ‘af ’, tot in de puntjes mooi geprogrammeerd, en het moet gezegd zijn: indrukwekkend. Videopanelen, moving­ heads, een voortreffelijke sonorisatie: meer moet dat niet zijn om ons te overtuigen van de eindeloze mogelijkheden die we aangeboden krijgen met merken en toestellen van het eigen Highlite-huis. We hebben de show een paar keer bekeken. Puik werk. ODIN In de daarachterliggende bedrijfshal was er ditmaal een eerder beperkte ruimte vrijgemaakt (in de rest van de hal gonsde het van de normale bedrijvigheid) waar we toch rustig zelf met een aantal leuke speeltjes aan de slag konden, de nieuwste aanwinsten uit de stal van Infinity en Showtec. Alle functies eens uitproberen, lichtbundels vergelijken… Als toetjes konden we de digitale huiseigen geluidsen lichttafels nog eens bewonderen. We troffen er ook een nieuw budgetvriendelijk en ruimtebesparend systeem aan om speakers te riggen. Net zoals vorig jaar was er buiten, naast de hal, een opstelling gemaakt waarin we de Odin line-array konden beluisteren. Over Odin hebben we bij de lancering reeds uitvoerig bericht. Het was aangenaam om dit systeem nog eens terug te kunnen horen. Een bevestiging van onze eerdere indrukken over de geluidskwaliteit van Odin. EXPERTEN-TER-ZAKE Het nieuwe concept, de andere aanpak, daarvoor moesten we uitwijken naar een tentstructuur, waarin een aantal rooms ingericht waren. Hierin werden verschillende workshops en trainingen gegeven, netjes geprogrammeerd, waarop geïnteresseerden konden intekenen. Hiervoor waren de diverse productexperts ter plaatse, ook voor en na de geprogrammeerde sessies. Tijdens de pauzes was de hospitality-ruimte druk bezocht om over een en ander rustig bij te praten, bij een drankje en een hapje, omringd door vintage apparatuur uit tijden toen onze voorlopers nog niet over de hightech beschikten waarmee wij nu de show kunnen stelen. De sessies in de verschillende rooms werden op een hoger niveau getild door de aanwezigheid van een aantal experten-ter-zake, zoals Michal Zykan van Milos en Luc Peumans van Painting with Light (lichtontwerper) die toch wel meer kunnen vertellen over hun domein dan de gemiddelde verkoper. Voor veel semi-professionele gebruikers geldt nog altijd dat zij niet bepaald hooggeschoold zijn op het gebied van bijvoorbeeld trussen en veiligheid, en dan kan een woordje uitleg (door Norbert Tripp) nooit kwaad. Infinity Chimp-trainer Wesley Houben was ook van de partij, en Eric Piefer had het over de DMT videoverwerking, overigens een sterk groeiend aspect in onze sector, want er is haast geen enkel evenement meer te bedenken waar de organisatoren niet een of andere vorm van videoverwerking verwachten. De sector ‘geluid en licht’ is snel aan het doorgroeien naar ‘geluid, licht en beeld’. We zagen ook een uiteenzetting over de Zweedse norm-setters WSS, Wireless Solutions of Sweden, over de evolutie van de draadloze DMX overdracht. Al bij al een nieuwe aanpak van het begrip ‘opendeur’ die zeer zeker door verschillende mensen werd gewaardeerd. En over de interessante nieuwigheden bij Highlite, zal er de komende tijd vast en zeker wel eens iets verschijnen…

Take The Power Back. New Timecoded Lightshow 2017 Infinity iW-1240 RDM Wash Infinity iW-740 RDM Wash Infinity iS-250 Led Spot Showtec Shark Spot One Showtec Shark Beam FX One Showtec Phantom 65 Spot Showtec Phantom 3R Hybrid Showtec Phantom 3R Beam Showtec Titan Strobe BLAZE Showtec Vintage Blaze ’55 Pixelscreen: DMT Pixelscreen E3.9, DMT Pixelscreen E6, DMT Pixelscreen E8 Full show video: www.ProSoundLight.net www.highlite.nl

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

limité de produits. Ce sont surtout les marques Infinity et Showtec qui étaient mises à l’honneur, mais bien entendu, la marque “maison” DAP était elle aussi de la partie. La gamme d’amplification destinée aux édifices architecturaux, qui, avec l’aide du temps, est à présent bien connue et très appréciée, nous attendait ­immédiatement à l’entrée. Tout de suite après, nous avons eu l’occasion, de manière très traditionnelle, d’assister à un light show complet, ‘Take The Power Back. New Timecoded Lightshow 2017’, qui a dû demander pas mal de travail à l’équipe Highlite, car une fois encore, ce show était ‘top’, programmé dans les moindres ­détails, et disons-le franchement : c’était impressionnant ! Des panneaux vidéo, des moving heads, une sonorisation impeccable : vraiment, il n’y avait pas besoin de plus pour nous convaincre des possibilités infinies qui nous sont proposées par les marques et les appareils “maison” propres à Highlite. Nous avons même été jusqu’à regarder ce show plusieurs fois : du beau travail, rien à redire ! ODIN Dans le hall d’entreprise qui se trouvait juste derrière, une surface - assez limitée, cette fois - avait été libérée, alors que dans le reste de la salle, une foule d’objets trahissait l’activité débordante des journées “normales” de l’entreprise. C’est là que tranquillement, nous avons pu essayer nous-mêmes un certain nombre ­d’appareils intéressants, les derniers-nés des écuries Infinity et Showtec : essayer un peu toutes les fonctions, comparer les ensembles de jeux de lumières ... Et comme “dessert”, nous avons eu l’occasion d’admirer les tables de mixage - tant pour le son que pour les lumières - digitales construites par la firme. Nous avons également croisé un nouveau système - à budget limité et très économe en matière d’encombrement - pour suspendre les haut-parleurs. Tout comme l’année passée, c’est à l’extérieur, à proximité du hall, que notre hôte avait monté une installation qui permettait d’écouter Odin, le système de line array de la marque. Nous avons d’ailleurs déjà parlé en détail d’Odin lors du lancement de la série, mais c’était très agréable de pouvoir réécouter ce système : cela ne faisait que confirmer nos précédentes impressions quant à la qualité sonore de ce produit. CERTAIN NOMBRE D’EXPERTS Le nouveau concept, la nouvelle approche, bref, ce dont nous parlions dans nos premières lignes, nous avons dû migrer, pour le découvrir, dans un chapiteau qui comportait un certain nombre de “pièces” isolées les unes des autres. C’est là qu’avaient lieu une série d’ateliers et de trainings, parfaitement programmés, auxquels les personnes intéressées pouvaient prendre part. Dans ce but, les différents experts en produits étaient sur place, et ce, même avant et après les sessions programmées. Pendant les pauses, l’espace d’accueil était bondé, et c’était l’occasion de bavarder tranquillement d’une chose ou d’une autre, un verre et un zakouski à la main, entourés que nous étions par des appareils ‘vintage’, du temps où nos prédécesseurs ne disposaient pas de matériel high tech qui nous permet, de nos jours, de “faire” le show. Les sessions qui avaient lieu dans les différentes “pièces” étaient d’un niveau élevé grâce à la présence d’un certain nombre d’experts dans leur domaine, comme par exemple Michal Zykan, de Milos, et Luc Peumans, de Painting with Light (un concepteur de jeux de lumières). En fait, des personnes de ce gabarit ont clairement plus de choses à raconter sur leur spécialité que le simple “vendeur moyen”. Pour beaucoup d’utilisateurs semi-professionnels, un fait est toujours d’actualité : ils n’ont pas été spécialement formés dans certains domaines, comme par exemple celui des structures tubulaires supportant de l’éclairage, ­celui de l’aspect sécurité, et donc, quelques mots d’explications (donnés par Norbert Tripp) ne pouvaient certainement pas faire de tort. Wesley Houben, le formateur pour Infinity Chimp, était aussi de la partie, et Eric Piefer a parlé du traitement DMT des vidéos, qui, soit dit en passant, est un aspect de nos activités qui monte sérieusement en puissance. En effet, il n’y a presque plus aucun événement que l’on puisse imaginer sans que l’organisateur n’attente l’une ou l’autre forme de traitement vidéo. Le secteur “son et lumière” a ­tendance à évoluer très vite vers un secteur “son, lumière et image”. Nous avons également eu droit à un exposé de WSS (Wireless Solutions of Sweden), une firme suédoise très influente, sur l’évolution des transmissions DMX sans fil. En résumé, cette journée était une nouvelle approche par rapport à la notion de “Portes ouvertes”, qui à coup sûr, a été appréciée par pas mal de monde ! Quant aux nouveautés intéressantes dans les produits Highlite, dans les éditions qui viennent, un article ou l’autre sur le sujet paraîtra très certainement un de ces jours ...

www.prosoundlight.net

9


LIVE SOUND

LD Systems MAUI 28 G2 portable PA

Hans Lauwens

Chez LD Systems, le MAUI 28 ‘Compact Column PA ­System’ est sorti en 2011. Et voilà à présent qu’il bénéficie d’une mise à jour sous le nom de MAUI 28 G2. C’est ce système “tout-en-un” que nous testons aujourd’hui. Ce serait un peu bête de donner quelques explications sur la marque LD ­Systems : il ne fait aucun doute que ces dernières années, nos fidèles lecteurs auront eu l’occasion de se familiariser avec le nom de cette marque. Et pour ceux qui ne feraient pas vraiment partie de ceux-là, qu’ils se rassurent, cela peut se résumer en quelques mots : LD Systems construit des produits très intéressants, dotés de caractéristiques qui sont “super”, et qui en plus, ont un très bon niveau de qualité, de telle sorte que cette marque n’a pas à rougir devant les “grandes” marques mondiales. Mais le plus important reste à ­mentionner : le prix ! Le prix, lui, n’est jamais comparable au niveau de ceux pratiqués par la plupart de ces grandes marques. En d’autres mots, LD Systems s’inscrit dans le contexte du marché comme un bon ami des ­portefeuilles modestes, et naturellement, cela plaît à beaucoup de monde ...

De update van het LD Systems Maui 28 ‘Compact Column PA System’ uit 2011 krijgt de naam MAUI 28 G2 mee. We hebben het all-in-one systeem op de testbank gelegd. Het zou een beetje gek zijn om LD Systems als merk toe te lichten. Onze trouwe lezers zijn de laatste jaren zonder twijfel vertrouwd geraakt met de merknaam. En voor zij die toch niet helemaal mee zijn in het verhaal, wees gerust, ik kan het redelijk kort uitleggen. LD maakt zeer interessante pro­ ducten met toffe features, die bovendien kwalitatief heel goed scoren, en daardoor niet misstaan tussen de meeste A-merken. Maar misschien het ­belangrijkste in het verhaal? De prijs! Die haalt immers niet het niveau van de meeste A-merken. LD Systems wordt met andere woorden heel budget­ vriendelijk op de markt gezet. En dat valt natuurlijk bij velen in de smaak… CONCEPT We kregen ditmaal van LD de MAUI 28 G2 toegestuurd. Net als de merknaam LD, zou de productnaam MAUI een belletje moeten doen rinkelen. We kregen in het verleden immers al enkele MAUI systemen over de vloer. Meer nog, we hadden in 2011 al het genoegen om de MAUI 28 te reviewen, de eerste generatie van de set die vandaag voor ons staat. En dat maakt de test best wel boeiend. Het is altijd fijn om een ‘G2’ versie aan de tand te voelen. Fabrikanten brengen doorgaans enkel nieuwe generaties van bepaalde producten op de markt, wanneer die oorspronkelijke producten goed scoren op de markt. Anders zou het natuurlijk een beetje zinloos zijn… Het grote voordeel is dat de ‘babyziektes’ uit de eerste generatie vaak worden ‘genezen’

10

www.prosoundlight.net

CONCEPT Cette fois-ci, LD Systems nous a donc envoyé un MAUI 28 G2. Tout comme le nom de la marque, le nom de produit - MAUI - devrait faire ‘tilt’ dans votre tête ! En effet, dans nos précédentes éditions, nous avons déjà testé quelques produits MAUI. Et je dirais même plus : en 2011, nous avons déjà eu le plaisir de tester le MAUI 28, la première génération du set que nous avons aujourd’hui sous les yeux. Et c’est ce qui rend ce test ­passionnant : c’est toujours intéressant d’examiner une nouvelle version, car généralement, les constructeurs ne font des mises à jour que pour des produits bien déterminés, lorsque les produits originaux ont rencontré un certain ­succès face au marché. Sinon, ce serait bien entendu un peu sans intérêt ... De plus, le gros avantage de cette formule, c’est que les “maladies de jeunesse” de la première génération ont déjà été “soignées”, et donc, le dernier rejeton en date ne peut que poursuivre un développement positif. La plupart du temps, les produits sont adaptés à leur époque. Dans cette optique, ils peuvent bénéficier, d’une part, d’un design légèrement actualisé et de l’ajout de quelques nouvelles caractéristiques ; mais d’autre part, il se peut également que le département R&D ait écouté les remarques formulées par les utilisateurs de leurs produits, et qu’il modifie certaines choses en fonction de ces avis, de manière à aboutir à un produit qui corresponde exactement aux attentes de ses clients. Cette notion d’adaptations concerne-t-elle aussi notre MAUI 28 G2 ? Eh bien, en fait, oui ! Au niveau de son concept, il n’y a pas beaucoup de changement par rapport au premier MAUI 28. Le G2 reste un système ­‘all-in-one’, avec un module de basses actif qui renferme tous les systèmes électroniques, et dans lequel on “clipse” les petites colonnes qui diffusent les aiguës. A noter que ce concept devient de plus en plus populaire : de nos jours, presque chaque marque présente des articles de ce type dans son ­assortiment. Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’un principe des plus ­modernes, car ces petites colonnes font usage de la technologie propre aux ‘line arrays’, qui permet, entre autres avantages, que le son “porte” ­particulièrement loin. Et les line arrays, c’est une technique bien de notre temps, n’est-ce pas ? Sauf que ... euh ... quel genre de haut-parleurs ­suspendait-on aux murs d’une église type dans les années 70 ? Et quelle sorte de haut-parleurs trouvait-on à cette période - parmi le matériel qui ­fonctionnait au standard de 100 volts - dans les situations où le son devait se propager le plus loin possible ? Ben ... oui : de petites colonnes ! Mais bon, nous sortons un peu du sujet du jour. En tout cas, ce concept a fait ses preuves, et LD Systems vit avec son temps. Voilà, voilà ... TABLE DE MIXAGE INTÉGRÉE Le MAUI 28 G2 a été quelque peu redessiné : le set affiche quelques courbes supplémentaires. Dans le sub, on retrouve 2 woofers de 8”, et dans les modules supérieurs, 16 petits haut-parleurs full range de 3”, et cette fois, 2 haut-parleurs de 1” pour les aiguës, montés derrière 2 petits pavillons. Le module supérieur est scindé en 2 parties, comme c’était déjà le cas. L’ensemble est amplifié par des modules de Classe D capables de délivrer rien moins que ... 2.000 watts

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


en dat de nieuwste telgen nog beter worden ‘doorontwikkeld’. Meestal worden de producten aangepast aan de tijd. Daartoe kunnen ze enerzijds een licht geactualiseerd design krijgen, en worden er wat features bijgevoegd. Anderzijds kan het ook zijn dat het R&D-team luistert naar de gebruikers van hun producten, en dat ze in functie daarvan enkele zaken wijzigen, om zo te komen tot een product dat door hun klanten ten volle wordt gesmaakt. Is dat verhaal ook van toepassing op onze MAUI 28 G2? Wel, ja, eigenlijk wel! Conceptueel is er ten opzichte van de eerste MAUI 28 niet zo veel veranderd. De G2 blijft een all-in-one systeem met een actieve submodule, met daarin alle systeemelektronica, waar je de ‘zuiltjes’ voor het hoog op ‘klikt’. Een concept dat trouwens meer en meer aan populariteit wint. Tegenwoordig heeft bijna ieder merk zo’n gelijkaardig ontwerp in hun gamma. Velen denken dat het een uiterst modern principe is, want die ‘zuiltjes’ maken immers gebruik van ‘line array technologie’, die er onder meer voor zorgt dat je klank lekker ver draagt. En line array, dat is iets van deze tijd. Maar euh… Wat voor soort luidsprekers hing men in de jaren zeventig in de doorsnee kerk? En wat voor soort luidsprekers vonden we in die periode tussen het 100V ­materiaal terug in situaties waar men trachtte de klank zo ver mogelijk te ­laten dragen? Juist ja, ‘zuiltjes’… Maar goed, we wijken af. Het concept heeft zich bewezen, en LD Systems is mee met zijn tijd. Voila. INGEBOUWDE MIXER De MAUI 28 G2 is een klein beetje hertekend. De set kreeg wat meer rondingen mee. In de sub vinden we twee woofers van 8” terug. In de topmodules werden 16 full-range speakertjes van 3” verbouwd, en werden ditmaal twee drivers van 1” voorzien voor het hoog, gemonteerd achter twee hoorntjes. De topmodule of de zuil werd opgesplitst in twee delen, zoals we het gewend zijn. Het geheel wordt in beweging gebracht door een klasse D module die maar liefst 2000W aan piekvermogen kan leveren, aangestuurd door een DSP met gepatenteerde DynX technologie, met onder andere een multiband limiter/compressor, en een 3-weg cross-over met run time correctie. Verder koos LD voor een ingebouwde 4-kanaals mixer. Misschien is dat wel de grootste vernieuwing bij de G2 ten opzichte van de G1. En meteen ook een punt dat aantoont dat LD enerzijds luistert naar de actualiteit en anderzijds naar hun klanten. Wat ons bij de test van de MAUI 28 destijds enigszins stoorde, was het gebrek aan een microfooningang. Wanneer je de set als FOH-systeem gebruikt, en je sluit er je externe mengtafel op aan, maakt dat allemaal niet zo veel uit. Maar het concept van zo’n MAUI maakt het systeem nu net veel ruimer, veel uitgebreider. Je wil als gebruiker gewoon eenvoudigweg je setje kunnen neerzetten, een instrument en een microfoon inpluggen en performen. Of die mogelijkheid zou je eigenlijk toch moeten hebben. We haalden het destijds aan,

dans les pics de puissance ! Il est piloté par un DSP basé sur la technologie patentée DynX, qui comprend, entre autres, un limiteur / compresseur ­multi-bandes et un cross-over à 3 voies doté d’une correction ‘run time’. De plus, LD Systems a opté pour une table de mixage intégrée à 4 canaux, et sans doute est-ce là l’innovation la plus importante de la version G2 en ­regard du modèle original. Mais c’est aussi un point qui montre que LD ­Systems, d’une part, suit l’actualité, et d’autre part, écoute aussi ses clients. En effet, ce qui nous ennuyait quelque peu à l’époque, quand nous avions testé le MAUI 28 original, c’était l’absence d’une entrée pour micro. Quand on utilise ce set comme amplification de façade (FOH), et que l’on y raccorde une table de mixage externe, cela ne pose pas de problème. Mais le concept même - la fameuse notion de “tout-en-un” - implique qu’un tel système soit le plus polyvalent possible : en tant qu’utilisateur, on veut, tout simplement, pouvoir aussi poser son set, y raccorder un micro et/ou un instrument, et prester immédiatement. Ou en tout cas, ces possibilités devraient exister ... Nous avions plaidé dans ce sens à l’époque, et manifestement, LD Systems a entendu cette demande : ce nouveau G2 dispose d’une entrée séparée pour micro ! Et bien entendu, histoire de rester actuel, on peut désormais écouter ses morceaux favoris via Bluetooth. Bon, du point de vue du concept, sommes-nous maintenant en ordre ? ­Absolument ! Disons juste que personnellement, je trouve un peu dommage que LD Systems n’utilise pas à 100 % le principe de “liberté totale” qu’offre un système “tout-en-un” comme le MAUI. Et je ne fais pas cette remarque dans un sens négatif, car notre MAUI est très bien tel qu’il est. Ce que je veux dire, c’est que je m’attendais à trouver ... un accu sur ce G2 ! Si on prend en considération les tendances actuelles et les offres de la concurrence, cet élément ne devrait pas manquer au tableau. Mais peut-être suis-je tout simplement trop exigeant, ou dois-je avoir un peu de patience jusqu’à la ­sortie d’une version G3, qui pourra effectivement fonctionner sur accu ... GROUPE CIBLE ET CHAMP D’APPLICATION Le champ d’application du MAUI est assez large, ce n’est certainement pas neuf ! On peut très bien utiliser ce set comme sono de façade, mais on peut aussi l’utiliser en tant que moniteur. Ou on peut tout simplement combiner tout cela : ce matériel est idéal pour les orchestres, pour les DJ, pour les écoles, pour les entreprises, et que sais-je encore ... En résumé : on peut ­installer un MAUI partout où on veut être entendu rapidement, ou si on veut diffuser de la musique dont la qualité sonore soit convaincante. Et ce, sans faire de mal au portefeuille ! CONSTRUCTION Le niveau de finition des produits LD Systems est toujours bon. Naturellement, le regard a aussi ses exigences, et de ce point de vue, cet appareil ne doit rien à personne : le MAUI 28 G2 tire bien son épingle du jeu, il possède une ligne élégante, une allure moderne et un design joliment élancé. Le système est très facile à porter. C’est ainsi que, par exemple, on peut porter le module sub d’une seule main, l’autre pouvant ainsi être réservée à un instrument ou à un petit coffret contenant des micros et des accessoires, tandis que votre épaule porte le sac dans lequel se trouvent les petites colonnes. Et c’est parti ... Pour installer le MAUI, y raccorder les appareils nécessaires et se servir du tout, il n’y a pas besoin d’être un fin connaisseur : tout se passe avec une ­simplicité incroyable, tout va de soi. Comme cela a déjà été dit, cette seconde génération dispose de plus de possibilités de connexions que la première ­version. A côté de l’entrée micro (combiné XLR-jack), dont on vient de ­parler, LD Systems propose une entrée ligne stéréo (choix entre XLR, jack ou RCA), une entré à haute impédance (jack), ainsi qu’un canal Bluetooth !

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

www.prosoundlight.net

11

>>


Cette dernière fonctionnalité est rapide et pratique, via un simple bouton poussoir à actionner pour appairer l’appareil externe avec le G2. Et sur le ­canal d’entrée du module Bluetooth, on peut aussi raccorder un lecteur de MP3 via un mini jack. Au niveau des sorties, on trouve un ‘sub out’ et un ‘system out “normal”. Les connexions (et les commandes des canaux) sont en face arrière, alors que les “généraux” (volume du système et du sub, plus un inverseur stéréo / mono) et tous les indicateurs lumineux (limit, protect, etc.) se trouvent sur la face supérieure. Voilà qui est très pratique ! Au départ, je me posais des questions sur la durée de vie d’un tel système à colonne. ­Est-ce qu’un tel “montage” ne se casse pas à la première occasion, quand votre plus fidèle auditeur - avec un bon gros verre dans le nez ! - se met à confondre le système avec un partenaire pour danser ? Mais entretemps, j’ai déjà croisé pas mal de systèmes de ce type, et je n’ai jamais constaté aucun problème. A ce niveau, LD Systems a d’ailleurs une longueur d’avance sur la concurrence : en plus de leurs connecteurs multibroches, les petites colonnes sont stabilisées par 4 solides tenons métalliques qui s’enfoncent dans ­l’élément adjacent. Le genre de chose que l’on ne rencontre pas souvent à la concurrence ... >>

en LD luisterde blijkbaar! De nieuwe G2 beschikt over een aparte microfooningang! En uiteraard, om een beetje actueel te blijven, kan je je favoriete muziek nu ook via bluetooth afspelen. Zitten we conceptueel dan helemaal goed? Absoluut! Alleen vind ik het persoonlijk een beetje jammer dat LD het principe van de ‘volledige vrijheid’ die een systeem als de MAUI kan bieden, niet ten volle benut. En nee hoor, dat is zeker niet negatief bedoeld, want onze MAUI zit echt wel knap in elkaar. Wat ik bedoel is dat ik in de G2 eigenlijk een accu had verwacht. Rekening houdend met de tijdgeest en met het aanbod van de concurrentie, zou dat niet misstaan. Maar misschien verwacht ik gewoon te veel, of moet ik nog wat geduld uitoefenen tot er een G3 verschijnt die wel op batterij kan werken. DOELGROEP/TOEPASSING Het toepassingsgebied van de MAUI is redelijk uitgebreid, dat zal geen nieuws zijn. Je kan zo’n set perfect FOH gebruiken, maar je kan hem ook ­inzetten als monitor. Of je kan het gewoon combineren. Ideaal materiaal voor bands, voor dj’s, voor scholen, voor bedrijven en noem maar op… Kort samengevat: je kan een MAUI overal inzetten waar je op een vlotte ­manier verstaanbaar wil overkomen of muziek wil spelen die kwalitatief moet overkomen. Op een budgetvriendelijke manier.

LE SON Bon, faut-il encore expliciter ce point ? Le son du MAUI 28 G2 est très ­reconnaissable quand on est habitué au matériel de LD Systems. On entend des aiguës très détaillées, très présentes, et le mot ‘présentes’ doit être ­interprété de manière positive. A cela vient s’ajouter une solide dose de basses pour les graves. Pas de volumes déments, ni de basses aussi profondes que menaçantes, mais plutôt, une image sonore d’une belle musicalité, et des prestations en relation directe avec le caractère compact de ce genre de set. Le son de ce MAUI est très agréable : peu de sons agressifs, et pas d’extrêmes. Très souvent, on a le sentiment que le sub n’arrive pas à “suivre” totalement : pas de problème au niveau du volume, mais pour ce qui est des basses profondes, on se heurte de temps à autre aux limites physiques du set, tandis que dans les aiguës, on sent qu’il y a encore de la marge. Mais naturellement, tout cela est très logique : il ne faut jamais oublier que les graves ne sont jamais restituées “que” par 2 haut-parleurs de 8” ! Mais bon, ce n’est pas une critique en soi : pour un fonctionnement “normal”, on a largement son “compte”. Quand on commence à tester le système avec un micro, on remarque immédiatement qu’un tel système est idéal pour rendre justice à la voix. La portée est excellente, tout comme le caractère détaillé dans les aiguës les plus élevées.

BOUW Het afwerkingsniveau van een LD product zit altijd wel goed. Het oog wil natuurlijk ook wat, en ook op dat vlak scoort LD prima! De MAUI 28 G2 zit strak in het pak, bezit mooie lijnen en heeft een modern en slank design.

BUDGET Passons à présent à la chose qui est peut-être la plus importante : le prix ! Si je devais proposer un prix sur base de ce que nous avons à notre disposition, j’arriverais nettement au-dessus du prix effectif. Voilà un beau compliment

12

www.prosoundlight.net

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


Het systeem is zeer goed hanteerbaar. Zo kan je bijvoorbeeld in je ene hand de submodule dragen, in je andere hand een instrument of een koffertje met microfoons en benodigdheden, terwijl je de draagzak van de topmodules over je schouder hangt. En je bent vertrokken… Om de MAUI op te stellen, de nodige apparatuur aan te sluiten en de set te bedienen, hoef je echt geen kenner te zijn. Alles verloopt doodeenvoudig en wijst zichzelf uit. Zoals gezegd beschikt deze tweede generatie over meer aansluitmogelijkheden dan de eerste versie. Naast de microfooningang (combi jack – XLR), waarover daarnet gesproken, krijgen we van LD een stereo line ingang (keuze XLR, jack of RCA), een hi-Z ingang op jack en ook een bluetooth kanaal! De bluetooth functionaliteit werkt vlot en handig, met een eenvoudig drukknopje om je device te pairen. Op het ingangskanaal van de bluetooth module kan je ook een mp3-speler aansluiten via mini-jack. Qua uitgangen werd er een ‘sub out’ voorzien, en een ‘gewone’ system out. De aansluitingen zitten achteraan, de bedieningsknoppen (volume van systeem en van sub en een stereo/ mono switch) en alle indicaties (limit, protect etc.) bovenop. Best wel handig! Aanvankelijk stelde ik me vragen bij de duurzaamheid van een dergelijk ‘zuilensysteem’. Breekt zoiets niet snel af wanneer de eerste de beste zatte luisteraar je systeem als een danspartner aanziet? Maar intussen ben ik al heel wat gelijkaardige systemen tegengekomen, en ik heb hier nooit problemen mee gezien. LD heeft op dat vlak trouwens een streepje voor op de concurrentie. Buiten de multipinconnector worden de topmodules gestabiliseerd door stevige pinnen. Iets wat je bij de concurrentie niet zo vaak tegenkomt…

pour LD Systems ... mais bon, c’est combien ? Eh bien, le prix est de 999 euros ! Ce qui est étonnamment peu ... CONCLUSION Ces derniers mois, le hasard a voulu que nous ayons l’occasion d’écouter un certain nombre de systèmes comparables, de toutes tailles, et en provenance de quelques “grandes” marques. Je n’exagère pas en disant que “notre” MAUI se révèle être le meilleur ! Et quand on pense qu’en plus, le prix de “notre” MAUI n’atteint même pas la moitié du prix de certains concurrents, je connais à coup sûr celui que je me dois de ramener chez moi ... Le MAUI 28 G2 est vraiment un truc génial ! Il est facile à déplacer, c’est très rapide quand on doit le transporter, il est simple dans son utilisation et néanmoins très complet, et son prix est très attrayant. Que pourrait-on vouloir de plus ?

KLANK Tja, moeten we dit nog toelichten? De klank van de MAUI 28 G2 is zeer ­herkenbaar als je met LD vertrouwd bent. We horen een zeer gedetailleerd en aanwezig hoog, waarbij ‘aanwezig’ positief moet geïnterpreteerd worden, aangevuld door een rijk fundament in het laag. Geen onwaarschijnlijke volumes en diepe dreunende bassen, maar wel een muzikaal klankbeeld, en prestaties die er zeker mogen zijn, rekening houdend met het compacte karakter van de set. De MAUI klinkt erg aangenaam. Er is weinig agressie te horen en er zijn geen uitschieters. Heel soms krijg je het gevoel dat de sub niet ­helemaal kan volgen. In volume is er geen probleem, maar in diepgang tref je wel eens de fysieke limieten, terwijl je aanvoelt dat het hoog nog wat ­marge heeft. Ergens is dat natuurlijk wel logisch. We mogen immers niet ­vergeten dat het laag wordt voortgebracht uit slechts twee speakers van 8”. Maar goed, dat is zeker geen kritiek. Bij normaal gebruik van de set, heb je ruimschoots voldoende. Wanneer je met een microfoon begint te testen, merk je meteen dat een dergelijk systeem ideaal is voor stemweergave. De draagkracht is opvallend, evenals het detail in het hoogste hoog. BUDGET Nu misschien wel het belangrijkste: de prijs! Als ik op basis van wat we in handen hadden een prijs zou moeten voorstellen, kom ik een pak hoger uit dan de effectieve prijs. Een mooi compliment voor LD, dus. Maar hoeveel kost het nu? Wel, je haalt de MAUI 28 G2 in huis voor € 999,-! Dat is ­verrassend weinig… BESLUIT De laatste maanden kregen we toevallig een aantal vergelijkbare systemen van enkele grote A-merken te horen. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat onze MAUI er als beste uitkomt. Als je er dan nog bij bedenkt dat de prijs van onze MAUI nog niet de helft bedraagt van die van sommige concurrenten, dan weet je wel wat je in huis moet halen… De MAUI 28 G2 is een knap hebbeding. Goed hanteerbaar, vlot te vervoeren, simpel in gebruik en toch compleet, met een zeer aantrekkelijk prijskaartje. Wat wil een mens nu nog meer?!

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

+ –

+

•P  rijs/kwaliteit •e  envoudig • klinkt goed • Ik mis een accu, maar dat is eigenlijk geen ‘contra’

• Le rapport qualité-prix. • La simplicité. • La qualité du son. • J’aimerais un accu intégré, mais ce n’est pas vraiment un “contre” !

www.prosoundlight.net

13


STUDIO GEAR

Arturia AudioFuse usb-audio/midi-interface We kennen Arturia uiteraard van hun goed klinkende software- en hardwaresynthesizers. Nu slaan ze een heel andere weg in door met de AudioFuse voor het eerst een desktop usb-audio-interface te ontwikkelen. Weet Arturia ook in dit segment indruk te maken? Arturia heeft ons echt lange tijd in spanning gehouden. Begin 2015 werd de ­AudioFuse al met veel tromgeroffel aangekondigd als de naderende revolutie en next best thing. Toch werd de release een aantal keren uitgesteld om, naar eigen zeggen, alle laatste kinderziektes de wereld uit te helpen en om echt te streven naar perfectie. Medio 2017 is ons geduld dan eindelijk beloond en komt Arturia met een krachtige drieling. De AudioFuse (€ 599,-) wordt namelijk geleverd in drie varianten: met een zilveren, donkergrijze of zwarte aluminium behuizing. Elke variant wordt geleverd met bijpassend deksel – met lederen band in eigen moderne kleurstelling – om alle knoppen te beschermen tijdens transport. Inclusief deksel is dit een fraaie,

14

www.prosoundlight.net

Peter van Leerdam

Bien entendu, nous connaissons déjà Arturia de par leurs synthétiseurs - qu’ils soient virtuels ou “en dur” - aux excellentes sonorités. Mais les voilà à présent engagés sur un tout autre chemin à travers leur AudioFuse : pour la toute première fois, la marque a conçu une interface USB-audio. Arturia réussira-t-il à faire bonne impression dans ce segment du marché également ? Arturia a réussi à nous tenir en haleine un bon bout de temps ... Dès le début de 2015, l’AudioFuse avait été annoncé - avec tambours et trompettes ! - comme étant la prochaine révolution, the next best thing ! Et pourtant, la sortie du produit a été reportée plusieurs fois afin de, selon les dires de la marque, éliminer les ­derniers détails de sa “maladie de jeunesse”, et pour tendre donc vers la perfection. Bref, dans le courant de cette année 2017, notre patience a enfin été récompensée, car voici qu’Arturia nous propose un trio particulièrement alléchant !

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


En effet, l’AudioFuse (599 euros) sort en 3 versions, qui se distinguent aisément de par la couleur de leur boitier en aluminium : argenté, gris foncé, ou noir. Chaque variante est livrée avec son couvercle assorti - avec une bande cuir de couleur très “trendy” - afin de protéger l’ensemble des boutons lors des transports. On dirait une sorte de ... boîte à tartines, mais très élégante, y compris le couvercle. Ses dimensions sont compactes : 12,5 x 12,5 x 7 cm. L’AudioFuse a l’air ­robuste et, grâce à son poids de moins d’un kilo, on le tient en main sans la moindre ­difficulté. Bref, c’est l’idéal quand on est sur la route ... Quand on ­retire le couvercle, on découvre un grand nombre de boutons, soit poussoirs, soit rotatifs. On voit aussi tout de suite l’attention qu’Arturia a accordée à son projet, car l’intérieur du couvercle est recouvert d’une luxueuse couche de feutre, douce comme du velours. Tout cela fait que l’AudioFuse est de loin ­l’interface audio la plus “sexy” du marché ! Encore un détail pratique : la face de dessous de l’AudioFuse est pourvue d’une petite semelle en caoutchouc ­antidérapant. Cela empêche ­l’interface de glisser d’un côté à l’autre quand on veut y raccorder un câble. TOUTES LES PLATEFORMES Bien, il est temps de commencer à raccorder un appareil ou l’autre ... Dans ce domaine, l’AudioFuse est vraiment l’ami de tous, car il est compatible avec toutes les plateformes : donc, tant avec les Mac que les appareils fonctionnant sous Windows, Linux, Android ou iOS. Il suffit de raccorder l’AudioFuse à votre ordinateur, votre tablette, ou même votre petit smartphone, et vous pouvez vous lancer directement ! Les pilotes génériques rendent superflus le téléchargement et l’installation de pilotes spécifiques : c’est donc véritablement du ‘plug & play’. Le nombre important de boutons et de connexions trahit déjà quelque peu l’une des caractéristiques de l’appareil : cette interface est bourrée d’un très grand nombre de possibilités. En effet, l’AudioFuse dispose de la bagatelle de 14 entrées, dont notamment : 2 entrées multifonctions (ligne, instrument ou micro, complètes avec alimentation fantôme, pad et inversion de phase) ; 2 entrées de niveau phono ou ligne ; 8 x ADAT ; et 2 x S/P-DIF. Bien entendu, les entrées phono sont destinées aux tourne-disques des DJ, tout-à-fait en phase avec la ­réalité du moment. Et, à titre d’exemple, en raccordant via ADAT un Focusrite Octopre ou un Audient ASP800, on dispose de suffisamment de pistes pour un groupe moyen de musiciens - avec basse, batterie, guitare, chant et clavier - dans le cas où on désire les enregistrer tous en même temps. Les 2 préamplis de micro méritent d’ailleurs encore un peu plus d’attention : ils ont été conçus par la firme elle-même, de bout en bout, et Arturia leur a ­donné le nom de DiscretePro. Le résultat est à la hauteur des efforts de la firme : ces 2 préamplis ont des caractéristiques impressionnantes, et elles ont été contrôlées par un analyseur audio de type Audio Precision APX555. Car en fait, chaque appareil AudioFuse produit est livré avec un certificat qui lui est propre et qui donne les résultats de ce test ! Je peux donc vous dire que mon exemplaire de test possède un rapport signal sur bruit de -131,5 dB, une gamme dynamique de presque 80 dB, et une réponse en fréquence (20 Hz - 20 KHz) de +/- 0,05 dB, et les excellents chiffres de ce rapport sont en parfaite cohérence avec mes propres constatations. A savoir, que ces préamplis n’émettent ­pratiquement pas de bruit de fond et qu’ils produisent un très beau son, chaud, compacte lunchbox met afmetingen van 12½x12½x7cm. De AudioFuse voelt robuust aan en ligt, met z’n gewicht van net geen kilogram, lekker in de hand. Ideaal voor onderweg dus. Als je de deksel verwijdert, zie je een groot aantal druk- en draaiknoppen. Je ziet ook meteen hoeveel aandacht Arturia aan alles heeft besteed, want de binnenzijde van de deksel is bekleed met een luxe, fluweelz­achte viltlaag. De AudioFuse is hiermee de audio-interface met veruit de hoogste aaibaarheidsfactor. Nog zo’n praktisch detail: de onderzijde van de AudioFuse is voorzien van een rubberen antislipmat die voorkomt dat de audiointerface alle kanten op glijdt wanneer je kabels wilt aansluiten. ALLE PLATFORMS Tijd om eens wat aan te gaan sluiten. De AudioFuse is wat dat betreft een echte allemansvriend, want hij is compatibel met alle platforms, dus geschikt voor zowel Mac, Windows, Linux, Android als iOS-apparaten. Je koppelt de AudioFuse aan je computer, tablet of zelfs je mobieltje, en je kunt direct aan de slag. De generieke drivers maken het downloaden en installeren van specifieke drivers overbodig. Letterlijk plug & play. Alle knoppen en connectors verraden het al een beetje: deze audio-interface zit boordevol mogelijkheden. De AudioFuse beschikt over maar liefst veertien ingangen, waarvan twee multipurpose inputs (line, instrument of microfoon; compleet met fantoom, pad en phase invert), twee inputs voor phono- of lijnsignaal, 8x adat en 2x s/p-dif. De phono-ingangen zijn voor dj’s met hun draaitafels natuurlijk helemaal van deze tijd. En door bijvoorbeeld een Focusrite Octopre of een Audient ASP800 met adat aan te sluiten, beschik je toch over voldoende sporen om een gemiddeld groepje muzikanten – met bas, drums, gitaar, zang en toetsen – in één keer op te kunnen nemen. De twee microfoonpreamps verdienen trouwens nog wat extra aandacht. Deze zijn door Arturia zelf volledig van de grond af ontworpen en hebben de naam DiscretePro gekregen. Het resultaat liegt er niet om: twee preamps met

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

www.prosoundlight.net

15

>>


>>

i­ndrukwekkende specs die zijn nagemeten met een Audio Precision APX555 audio-analyzer. Bij elke AudioFuse wordt het resultaat van deze test meegeleverd op een eigen prestatiecertificaat. Zo hebben de DiscretePro preamps van mijn testexemplaar een signaal-ruisverhouding van -131,5dB, een dynamisch bereik van bijna 80dB en een frequentierespons (20Hz-20KHz) van +/- 0,05dB. Deze mooie rapportcijfers stroken volledig met mijn eigen oordeel. De preamps zijn superstil en leveren een schone, warme, analoge sound met meer dan voldoende gain. Dit is echt topklasse. WORKFLOW Ook qua uitgangen is de AudioFuse rijk bedeeld. Allereerst kunnen er twee sets studiomonitors worden aangesloten die door middel van de grote centrale volumeknop aan te sturen zijn. Vlak eronder vind je buttons voor mute, mono, dim en A/B-monitorswitch. De AudioFuse is hierdoor goed te gebruiken als monitorcontroller. De voorzijde is verder voorzien van twee hoofdtelefoonaansluitingen, zowel voor een 3,5mm als 6,3mm connector, wat het zoeken naar een adapterplug overbodig maakt. Ook de hoofdtelefoonoutput kun je overigens mono beluisteren, wat toch handig is voor producers die vaak met hoofdtelefoon hun muziek afmixen. Dit treffen we zelfs op dedicated monitorcontrollers maar zelden aan. De acht digitale adat-uitgangen maken dat het totaal uitkomt op veertien outputs. Het is zelfs mogelijk om twee AudioFuses via usb aan de computer aan te sluiten, en dan ziet de driver twee keer zoveel in- en outputs. De achterzijde bevat verder nog twee inserts voor het aansluiten van randapparatuur, een usb-hub met drie usb-aansluitingen om bijvoorbeeld je usb-keyboard aan te sluiten of telefoon op te laden, en zelfs midi-in/out, wat je op de kleinere audio-interfaces maar weinig aantreft. Jammer alleen dat er voor het aansluiten van midi-apparatuur twee meegeleverde adaptersnoertjes gebruikt moeten worden. Dit voelt iets minder degelijk aan. Het ontwerp van de AudioFuse is gericht op een snelle workflow. De audiointerface beschikt over een ingebouwde talkbackfunctie om gemakkelijk met een gescheiden opnameruimte te kunnen communiceren. En alle knoppen hebben – en dit maakt het leven lekker overzichtelijk – maar één functie. Dus geen verborgen features met draaiknoppen die je moet indrukken om bepaalde functies te activeren. REAMPEN Het aansluiten op de computer verloopt zoals gezegd probleemloos. Daarna kan gebruik gemaakt worden van het AudioFuse Control Center (AFCC; wel eerst even downloaden vanaf de Arturia-website). Met de knop linksboven op de AudioFuse wordt deze applicatie automatisch geopend en kun je de audio-interface extern bedienen. Allereerst kun je hier instellen met welke samplerate je wilt werken. Ook hier heeft Arturia niet willen beknibbelen, want de AudioFuse kent een maximale samplerate van 192KHz, gebruikmakend van topklasse 24bit AKM premium-serie converters. Het gebruik van een samplerate hoger dan

16

www.prosoundlight.net

typiquement analogique, avec un gain plus que suffisant. C’est vraiment la classe ... le top, quoi ! WORKFLOW En ce qui concerne les sorties, l’AudioFuse est, ici aussi, richement équipé. Tout d’abord, signalons qu’il est possible de raccorder 2 sets de moniteurs de studio, et qui sont pilotés par le gros bouton central de volume. Juste en dessous se trouvent des touches pour les fonctions Mute, Mono, Dim et l’inversion A/B pour les sets de moniteurs. Grâce à cette dernière possibilité, l’AudioFuse convient parfaitement pour être utilisé en tant que contrôleur de moniteurs. La face avant dispose également de 2 connexions pour casque, “doublées” aux formats jacks de 3,5 mm et 6,5 mm, ce qui rend superflu l’utilisation d’un quelconque adaptateur. Le signal de sortie des casques peut lui aussi être écouté en mono, ce qui assez pratique pour les producteurs qui ont l’habitude d’assurer le mixage final de leur musique via un casque. Une telle possibilité se retrouve rarement, même sur des contrôleurs dédiés aux moniteurs. Les 8 sorties digitales ADAT font grimper le total des sorties à 14. Il est même possible de raccorder (via USB) 2 AudioFuses à l’ordinateur, et on arrive ainsi au double d’entrées et de sorties. La face arrière dispose également de 2 inserts (pour raccorder des appareils externes), d’un hub USB doté de 3 connecteurs (pour, par exemple, raccorder votre clavier USB, ou pour recharger votre téléphone portable), et même d’une entrée et d’une sortie MIDI, ce qui se rencontre très rarement sur les petites ­interfaces audio. C’est juste un peu dommage que pour raccorder des appareils MIDI, il faille recourir aux 2 petits câbles-adaptateurs livrés avec l’appareil. Cette solution paraît un peu moins sérieuse ... La conception de l’AudioFuse a tout fait pour arriver à un workflow rapide. L’interface audio dispose d’une fonction talkback intégrée afin de pouvoir ­communiquer facilement avec une salle d’enregistrement séparée. Et tous les boutons n’ont qu’une seule fonction, ce qui rend les choses particulièrement claires. Donc, pas de possibilités “cachées” au programme, comme par exemple, des boutons rotatifs sur lesquels il faut pousser pour activer certaines fonctions. RE-AMPING Comme cela a déjà été dit, le raccordement à un ordinateur s’opère sans problème. Par la suite, on peut utiliser l’AudioFuse Control Center (AFCC en abrégé, qu’il faut d’abord télécharger au départ du site d’Arturia). En pressant la touche située en haut à gauche de l’AudioFuse, cette application s’ouvre automatiquement et cela permet d’utiliser l’interface audio externe. Pour commencer, on peut ­régler ici la vitesse d’échantillonnage à laquelle on veut travailler. C’est ici aussi qu’on constate qu’Arturia n’a pas lésiné sur les moyens : la vitesse d’échantillonnage de l’AudioFuse est de 192 kHz, et ce, via des convertisseurs de toute première qualité (AKM 24 bits). Le fait d’utiliser une vitesse d’échantillonnage supérieure à 96 kHz a hélas un revers : la fonction talkback et l’utilisation d’ADAT ne

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

>>


HD 200 PRO

Homemade. With love. For those who turn the world of music on its head. For those who turn their home into a studio. For those getting the job done. At home. On the road. In the mix. Always there. Discover home recording sound at its best: www.sennheiser.com/hd-200-pro


>>

96KHz kent helaas wel een keerzijde: de talkbackfunctie en het gebruik van adat werkt alleen bij samplerates tot 96KHz. Verder kun je met de AFCC mixer het volume van alle kanalen wijzigen, je inputs selecteren, de monitoring en routing instellen, et cetera. Erg handig hierbij is dat de AudioFuse de laatste AFCC settings onthoudt wanneer je deze standalone gebruikt. Vanuit het Control Center wordt ook de mogelijkheid geboden tot het reampen van ‘droog’ opgenomen gitaar- of baspartijen, een functie die blijkbaar door veel mensen is aangevraagd sinds de eerste aankondiging van de AudioFuse. Deze optie zorgt ervoor dat de output van het linker monitor B-kanaal wordt ­afgezwakt tot een geschikt inputsignaal voor een versterker. Hierdoor kun je de droge opname naar de versterker routen en dit signaal opnieuw met een microfoon opnemen. En gaat dit alles gepaard met een hoge latency? Verre van. Afhankelijk van je instellingen is een latency van slechts 3ms mogelijk. En mocht je dit nog steeds te veel vinden: rechtsboven op de AudioFuse zit een draaiknop waarmee je kunt kiezen voor direct monitoring zonder enige latency. GROENE MODUS Een laatste nabrander die het vermelden waard is: de AudioFuse beschikt over verschillende power modes – waaronder een groene modus – om hem van stroom te voorzien. Op locatie kan dit zelfs met een power bank of met de bijgeleverde kabel met dubbele usb-stekker. De energiezuinige aansluiting zorgt wel voor lichte beperkingen in het gebruik van fantoom, het aantal kanalen en het input/output-level. Het gebruik van de power adapter (met bijgeleverde stekkers voor alle landen) levert je de meest uitgebreide functionaliteit. Hiermee hebben we de werking van de AudioFuse op hoofdlijnen behandeld. Op de hamvraag na: wat kost deze kleine krachtpatser? Met een bedrag van € 599,- exclusief is de AudioFuse zeker niet de goedkoopste desktop audio-interface die momenteel te krijgen is. De prijs is best aan de maat te noemen. Maar het enorme scala aan mogelijkheden maakt de AudioFuse uniek in zijn soort en de investering wat mij betreft dus zeker waard. Kijk anders even op de Arturiawebsite voor een groot aantal extra video’s en andere aanvullende documentatie. CONCLUSIE De AudioFuse is een praktische powertool, geschikt voor elke (project)studio of opnamesessie op locatie, met een ontwerp dat draait om drie belangrijke uitgangspunten: aansluitmogelijkheden, workflow en geluidskwaliteit. Op al deze fronten weet de AudioFuse indruk te maken. Het is werkelijk opzienbarend ­hoeveel functies Arturia in zo’n compacte behuizing heeft weten te stoppen. Hier lag een van de grootste uitdagingen bij het ontwerp van de AudioFuse: hoe zorg je er met je interne design voor dat alles compromisloos werkt, ook als je alle signaalpaden compleet gescheiden wilt houden (zoals de versterking van zowel lijn- als microfoonsignaal)? Arturia is hier wonderwel in geslaagd. De AudioFuse is met recht een advanced audio-interface te noemen die het ­wachten meer dan waard was.

Audiofuse Control Center

f­ onctionne qu’en présence de vitesses d’échantillonnage allant jusqu’à 96 kHz. Par la suite, grâce au mixer AFCC, on peut modifier le volume de tous les ­canaux, sélectionner les entrées, régler le monitoring et le routing, etc. Dans ce contexte, l’AudioFuse révèle une astuce des plus pratiques : l’appareil mémorise les derniers réglages AFCC quand on l’utilise en mode autonome. Depuis le Control Center, on est aussi en mesure d’assurer le re-amping de parties de guitares ou de basses enregistrées sans effets. Il s’agit d’une fonction qui était très demandée dés qu’Arturia avait annoncé la sortie de l’AudioFuse. Cette option permet que la sortie du canal B (moniteur de gauche) soit ­suffisamment affaiblie pour être transformée en un signal d’entrée adapté pour un préampli. Grâce à ce procédé, il est possible d’orienter un enregistrement sans effets vers un ampli et de réenregistrer ce signal via un micro. OK, mais tout cela ne risque-t-il pas de provoquer une latence importante ? Bien loin de là ! Indépendamment de vos réglages, une latence de seulement 3 ms est possible ! Et au cas où vous trouveriez que cela est encore trop, en haut à droite de l’AudioFuse se trouve un bouton rotatif qui permet d’opter pour un monitoring direct, sans la moindre latence. LE MODE VERT Un dernier atout est digne d’être épinglé : l’AudioFuse dispose de plusieurs ­modes d’alimentation - dont une “mode vert” - pour pouvoir recevoir du ­courant. Sur site, l’appareil peut même fonctionner avec une “power bank” ou avec le câble livré comportant 2 prises USB. Cette connexion, peu gourmande en énergie, peut être utilisée moyennant quelques restrictions mineures, comme l’utilisation de l’alimentation fantôme, le nombre de canaux et les niveaux ­d’entrée et de sortie. Le recours à l’adaptateur de courant - livré avec des prises pour tous les pays - autorise l’accès le plus complet aux diverses fonctionnalités. Voilà, ces quelques lignes vous ont décrit le fonctionnement de l’AudioFuse dans les grandes lignes. Sans pourtant avoir encore abordé une question essentielle : que coûte cette petite “bombe” de technologie ? Le prix est de 599 euros hors TVA. L’AudioFuse n’est donc certainement pas l’interface la moins chère disponible pour l’instant : il serait mieux adapté de parler de “prix justifié”. En effet, la quantité énorme de possibilités donne un caractère unique en son genre à ­l’AudioFuse, et en ce qui me concerne, un tel investissement vaut certainement la peine d’être consenti. Pour plus de documentation, n’hésitez pas à vous rendre sur le site d’Arturia, qui comporte notamment un grand nombre de vidéos. CONCLUSION L’AudioFuse est un outil pratique et puissant, tout indiqué pour n’importe quelle sorte de studio (de projets) ou n’importe quelle session d’enregistrement sur site. Il s’agit d’une approche qui est la somme de 3 points de départ importants : les possibilités de connexion, le workflow et la qualité sonore. Vu sous n’importe ­lequel de ces angles, l’AudioFuse a le don d’impressionner : il est vraiment ­remarquable de constater le nombre incroyable de fonctions qu’Arturia arrive à mettre dans un boîtier aussi petit ! C’est en cela que résidait les défis les plus difficiles dans la conception de l’AudioFuse : comment faire pour que le design interne fonctionne sans le moindre compromis, même dans le cas où l’on veut que tous les signaux restent complètement séparés, comme par exemple l’amplification de signaux tels que les niveaux ligne et micro ? Eh bien, la réussite d’Arturia à ce niveau est totale ! L’AudioFuse, qualifié - à juste titre - d’interface ‘advanced’ par la firme, cela ­valait vraiment la peine de l’attendre un peu plus longtemps que prévu ...

+ – 18

•h  eel veel aansluitmogelijkheden • robuuste afwerking • topklasse preamps • mini-jacks midi-aansluiting

www.prosoundlight.net

+ –

• Vraiment beaucoup de connexions. • Finition robuste. • Préamplis de très grande qualité. • Les connexions MIDI, au format mini-jack.

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


TECHNOLOGY simplified

INTRODUCING CVE POWERED LOUDSPEAKERS

Where mature sound technology is key Even though the CVE series is driven by advanced DSP and loaded with lot´s of technology, the simplified yet effective control panel allows for quick, efficient setup. There is no complicated display, dial-knob or endless menus to scroll through. Just access all controls with the push of a button. Stream audio from any smartphone or tablet via Bluetooth, even stereo paired. With 3 full-range Polymer enclosure tops and one 18" Plywood subwoofer, the 1000 Watt Class D Amplifier delivers professional, accurate sound with exceptional clarity, wide dispersion, rich bass, and plenty of headroom when the party gets hot. Listen for yourself to Cerwin Vega’s 65 years of experience. Find out more at www.cerwin-vega.com

Cerwin-Vega is a member of the Gibson Family of Brands. ©2017 Gibson Brands, Inc. All rights reserved.


LIVE SOUND

Sennheiser XS Wireless 1 en 2 wireless systems De nieuwe draadloze systemen van Sennheiser, de XS Wireless1 en de XS Wireless 2 werden begin dit jaar ­aangekondigd en zijn nu leverbaar. Wij kregen drie varianten opgestuurd om te testen, de XSW 1-835 voor zang, de XSW 1-Ci1, voor instrumenten en de XSW 2-835 voor zang. In de moderne wereld lijkt voor veel mensen het gebruik van draadloze verbindingen een evidentie. Niet gehinderd door enige elementaire kennis van hoog­ frequenttechniek, vinden wij tegenwoordig dat dingen als zendmicrofoons of IEM systemen steeds goedkoper beschikbaar zouden moeten zijn. Het resultaat is een soms onoverzichtelijk bos van budgetvriendelijke aanbiedingen, die echter niet steeds even betrouwbaar blijken in het gebruik. De grote, van oudsher gekende, microfoonfabrikanten hebben ondertussen allemaal wel een ‘antwoord’ in hun productengamma, om ook in dit segment van de markt mee te spelen. Nu ja, de échte low budget toestanden even buiten beschouwing gelaten natuurlijk. De instapreeksen van een A-merk dragen nog steeds een prijs die verbonden is aan de kwaliteit die de producten toch nog bieden, uiteraard. Hoe reageert nu een warme microfoonbakker als Sennheiser op deze vraag in de markt? WAT IS XS WIRELESS? Sennheiser stuurde ons een kennismakingspakket met drie dozen uit het XS Wireless gamma. De XS Wireless reeks is een geheel nieuwe familie van draadloze microfoons en toebehoren. Een budgetvriendelijke instapreeks met heel wat keuzemogelijkheden voor de gebruikers. De XS reeks is bedoeld voor mensen die niet gespecialiseerd zijn in technische dingen, maar die eerder vanuit de wereld van de muziek, theater, etc. op een bepaald moment nood hebben aan een zendmicrofoonsysteem, of aan een systeem waarmee pakweg een gitaar wireless kan verbonden worden met de mengtafel. Die zendsystemen moeten voor deze toepassingen vooral eenvoudig zijn in het gebruik, betrouwbaar werken en goed klinken. Meer moet dat niet zijn. Of toch, ja, in dit marktsegment is er meestal geen groot budget beschikbaar. WAT HEBBEN WE IN HANDEN? Voor deze test hadden we de beschikking over twee setjes XS Wireless 1 en één ­setje XS Wireless 2. De Wireless 1 setjes verschilden enkel van elkaar in het feit dat het ene setje een handmicrofoon bevatte, de XSW 1-835, en bij het andere setje ging het over een zakzendertje waarop instrumenten kunnen aangesloten worden, de XSW 1-Ci1. De ontvangers van beide systemen bleken, logisch ook, identiek te zijn. De wireless 2 set werd ons aangeboden met een handmicrofoon, de XSW 2-835, die dan weer identiek bleek te zijn aan de handmicrofoon uit de wireless 1.

XS Wireless 1: XSW 1-Ci1

Hans en Ludo Lauwens

Les nouveaux systèmes sans fil de Sennheiser, le XS ­Wireless 1 le XS Wireless 2, ont été annoncés en début d’année et sont à présent disponibles. Nous avons reçu 3 versions différentes pour faire ce test : le XSW 1-835 pour le chant, le XSW 1-Ci1, destiné aux instruments, et le XSW 2-835, également pour le chant. Dans notre monde moderne, pour beaucoup de gens, l’utilisation de connexions sans fil semble être une évidence. De nos jours, on trouve des appareils comme des micros émetteurs ou des systèmes IEM (In Ear Monitors) qui sont de moins en moins chers, et leur usage n’est pas conditionné par une quelconque connaissance élémentaire de la technique des hautes fréquences. Le résultat ressemble parfois à une “jungle” embrouillée d’offres bon marché qui, en fait, ne semblent même pas toujours fiables dans leur utilisation. Mais entretemps, les grands constructeurs de micros, connus depuis des lustres, ont tous trouvé une ­“réponse” qui fait à présent partie de leur gamme de produits, afin de pouvoir jouer eux aussi un rôle dans ce segment du marché. Mais bon, en excluant de leur offre la notion d’appareils très bon marché, bien entendu ! Les séries d’entrée de gamme, dans une marque connue, ont toujours un prix qui est lié à la qualité proposée par les produits, évidemment ! Comment a donc réagi, face à cette question et face au marché existant, un constructeur de micros de tout premier plan comme Sennheiser ? EN QUOI CONSISTE LE SYSTÈME XS WIRELESS ? Sennheiser nous a envoyé un ‘package’ de produits pour prise de connaissance, sous la forme de 3 emballages de la gamme XS Wireless. Cette série est une toute nouvelle famille de micros sans fil et d’accessoires. Il s’agit d’une série d’entrée de gamme, avec des prix sympas, et beaucoup de possibilités de choix pour les utilisateurs. En fait, cette série XS a été “pensée” pour les gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine de la technique, mais qui sont plutôt actifs dans le domaine de la musique, du théâtre, etc. et qui, à un moment donné, ont besoin d’un système de microémetteur, ou un système qui permet de raccorder, disons, une guitare à une table de mixage. Dans ce type de situation, les systèmes émetteurs doivent avant tout être simples dans leur utilisation, fonctionner d’une manière fiable, et avoir un son correct. On n’en demande pas plus ... Ou si, c’est vrai : dans ce segment du marché, la plupart du temps, le budget disponible n’est pas très important ... QUELS SONT LES ÉLÉMENTS EN PRÉSENCE ? Pour mener ce test à bien, nous avions à notre disposition 2 sets de XS Wireless 1 et un set de XS Wireless 2. Les sets du Wireless 1ne différent entre eux que par le fait que l’un comprend un micro à main, le XSW 1-835, et l’autre, un petit boîtier émetteur auquel on peut raccorder des instruments, le XSW 1-Ci1. Les récepteurs des 2 systèmes semblaient identiques, et cela paraissait on ne peut plus logique. Quant au XS Wireless 2, le XSW 2-835, il est aussi livré avec un micro à main qui semble identique à celui du set 1. Quand on connait un peu le matériel Sennheiser, on sait immédiatement que le ‘835’ renvoie au type de cellule du microémetteur à main. Ces derniers sont donc équipés tous les deux de la même “tête”. Tout cela suggère d’ailleurs que tous ces éléments sont ­compatibles entre eux, et cela s’est directement vérifié dans la pratique : nous avons pu utiliser le matériel reçu sans problème, donc, n’importe quel élément était compatible avec n’importe quel autre ... WIRELESS 1 Le set Wireless 1 a pour cible les utilisateurs qui veulent un matériel de type ‘non nonsense’ : on se contente de mettre sous tension et d’utiliser le produit. Les récepteurs des Wireless 1 sont logés dans un boîtier en matière synthétique, très légère, et ils sont très faciles à mettre en œuvre. De l’extérieur, on ne voit pratiquement pas les antennes, et pour ce segment du marché, c’est un avantage : pas besoin de s’ingénier à les cacher, et elles ne sont jamais “dans le chemin” ... L’alimentation est assurée par un minuscule adaptateur de courant, très léger, car bien entendu, c’est une alimentation à découpage. Personnellement, nous ne sommes pas vraiment fans de ces petits blocs d’alimentation séparés, mais c’est - et cela reste - une solution nettement meilleur marché que de mettre

20

www.prosoundlight.net

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


XS Wireless 1: XSW 1-835

Wie een beetje vertrouwd is met Sennheiser, merkt meteen dat de ‘835’ verwijst naar het type microfoonkop van de handzender. De handzenders van onze beide test­ systemen zijn dus uitgerust met dezelfde kop. Dat suggereerde al meteen dat alles lekker compatibel met elkaar zou kunnen zijn, en dat bleek ook meteen in de praktijk. We konden al het toegezonden materiaal zonder meer door elkaar gebruiken. WIRELESS 1 De Wireless 1 set mikt op gebruikers die werkelijk ‘no nonsense’ willen gaan. Gewoon aansluiten, en gebruiken. De ontvangers van de Wireless 1 zijn in een kunststof behuizing ondergebracht, super lichtgewicht, en heel eenvoudig van opzet. De antennes zijn uitwendig niet te zien. Voor dit marktsegment is dat een pluspunt: je kan er nergens mee blijven haperen bij het opbergen, ze zitten niet ‘in de weg’. De netaansluiting gebeurt via een piepklein netadaptertje, erg licht ook alweer, want het is een schakelende voeding uiteraard. We zijn persoonlijk niet zo’n voorstander van losse voedingsblokjes, maar het is en het blijft een veel goedkopere oplossing dan het gebeuren in te bouwen. Als je als fabrikant een instapserie op de markt zet, is de keuze begrijpelijkerwijze dus snel gemaakt. SCANPROCEDURE De audio aansluiting achteraan op de XSW 1 ontvanger gaat via een XLR ­connector. Vooraan op de ontvanger zit simpelweg een combiknop waarmee je je kanaal kiest, de scanzoektocht naar een vrij kanaal kan starten en het audiovolume kan aanpassen. Verder nog een sync knopje om zender en ontvanger beste maatjes te laten worden, met andere woorden om hen letterlijk op dezelfde golflengte te laten werken. Een eenvoudige maar duidelijk afleesbare display aanduiding toont ons in welke bank en in welk kanaal we werken. Wireless 1 heeft 8 frequentiebanken met elk 10 voorgeprogrammeerde kanalen, die bij de scan-procedure dus kunnen gekozen worden, als blijkt dat er in dat kanaal geen storingen ontvangen worden op de plaats waar je bent. De gebruiker hoeft dus zelf geen frequenties manueel in te stellen. Dat doet het systeem zelf tijdens die scan. Er kunnen tot maximaal 10 systemen tegelijkertijd gebruikt worden, zonder dat interferenties beginnen op te treden tussen de onderlinge kanalen. Daarnaast is er een niet mis te begrijpen antennetjes-symbool te zien, dat ons vertelt of de bijbehorende zender is aangeschakeld of niet. Een sync symbooltje (toont of de synchronisatie goed plaats vindt tijdens die instelling) en een indicator voor ‘low battery’ van de zenderbatterij vervolledigen het geheel. De squelch is achteraan regelbaar met een klein knopje. Zeer eenvoudig in het gebruik dus, en toch staat zowat alles erop wat je nodig hebt en wat je ‘vroeger’ vaak enkel op dure systemen terug vond. Ook geen uitstekende knoppen op het frontpaneeltje. Het ziet er allemaal licht maar toch stevig uit. Sennheiser claimt dat zowel de ­zenders als de ontvangers bestand zijn tegen zweet en dagelijkse podiumperikelen. WIRELESS MICROFOON De handzender, die bij het testpakket zat, bevat een degelijke dynamische Sennheiser microfoonkop type 835 (in het gamma is ook de iets eenvoudigere 825 beschikbaar)

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

­l’alimentation à l’intérieur de l’appareil. En tant que constructeur, quand vous concevez une série d’entrée de gamme, on peut comprendre que le choix soit très vite fait ... PROCÉDURE DE SCANNING La connexion audio à l’arrière du récepteur du XSW 1 est au standard XLR. A l’avant de ce récepteur, il y a simplement un bouton à fonctions multiples qui permet de choisir le canal, de balayer les fréquences à la recherche d’un canal libre, et de régler le volume. On trouve également une touche ‘SYNC’ afin que l’émetteur et le récepteur travaillent au mieux ensemble, autrement dit, pour qu’ils fonctionnent, littéralement, sur la même longueur d’ondes. Un écran, simple mais facilement lisible, est chargé de montrer avec quelle banque et via quel canal on travaille. Le Wireless 1 possède 8 banques de fréquences, chacune contenant 10 canaux préprogrammés, qui sont choisi après une procédure de scanning qui aura déterminé les canaux qui ne rencontrent pas de perturbations à l’endroit où vous vous trouvez. Donc, l’utilisateur n’a même pas besoin de choisir lui-même, manuellement, des fréquences, puisque le système le fait pour lui durant la procédure de scanning. On peut utiliser jusqu’à 10 systèmes en même temps sans que des interférences commencent à apparaître entre les ­d­ifférents canaux. Ensuite, il y a un symbole affichant de petites antennes, et qu’il est important de ne pas mal comprendre : il nous signale si l’émetteur concerné est bien couplé ou non. Un petit symbole SYNC - qui montre si la ­synchronisation a bien lieu pendant le réglage - et un indicateur de niveau des piles complètent le tout. Le Squelch est réglable en face arrière via un petit b ­ outon. Tout cela est donc très simple à utiliser, et pourtant, on a tout ce dont on a besoin ... et même, ce que, “dans le temps”, on ne trouvait souvent que sur des systèmes très chers ! Pas de gros bouton non plus en face avant. Tout cela a l’air très “léger”, mais néanmoins solide. Sennheiser explique d’ailleurs que tant les émetteurs que les receveurs sont protégés contre la sueur et les dangers usuels de la scène. LE MICRO SANS FIL Le microémetteur à main qui se trouvait dans le matériel de test était donc équipé d’une tête de micro très convenable, une Sennheiser de type 835 (à noter que dans cette gamme, il existe aussi la 825, plus simple), de caractéristique ­cardioïde. Après avoir dévissé le solide couvercle de protection en métal, on constate que la tête semble être correctement “suspendue”, et ce, évidemment, afin de minimaliser les bruits de contact. Un petit interrupteur de mise en ou hors service est intelligemment placé sur la partie de l’antenne, à l’arrière de la partie où la main tient le micro. Le bouton ‘audio-mute’ est lui aussi facile d’emploi, et la petite surface verte ou rouge, selon la position vers laquelle on la fait glisser, est bien visible, même sur un podium où les couleurs changent sans arrêt. Cela n’arrivera pas souvent que l’on actionne sans le vouloir, pendant que l’on joue, l’un de ces petits interrupteurs. Et il sera tout aussi évident, pour chaque utilisateur, de savoir si le micro est en fonction ou pas, et/ou si la touche de muting est activée ou pas. Nous avons souvent vu tout autre chose à ce

www.prosoundlight.net

21

>>


>>

met cardioïde karakteristiek, die na het afschroeven van de stevige metalen beschermkap, intern ook netjes verend opgehangen bleek te zijn. Dit uiteraard om de aanrakingsgeluiden te minimaliseren. Een handig aan/uitschakelaartje zit bij die handzender goed aangebracht naast het antennedeel achteraan het microfoonhandvat. De audio-mute knop is ook gemakkelijk bedienbaar, en het groene/rode vlakje dat bij het verschuiven te voorschijn komt, is duidelijk zichtbaar, ook op een podium met wisselende lichtkleuren. Het zal niet snel voorkomen dat je onbedoeld een van deze schakelaartjes gaat bedienen, tijdens het gebruik. En het zal ook meteen duidelijk zijn, voor elke gebruiker, of de microfoon nu aan of uit staat, en of de muteknop nu geactiveerd is of niet. We hebben dat vaak al anders gezien. Knopjes die klein en onhandig zijn, lettertjes in zwart ­reliëfplastiek die op het podium niet af te lezen zijn… Niets daarvan hier, het is duidelijk dat Sennheiser echt het ontwerp gemaakt heeft vanuit het standpunt van de gebruiker. DE ONTVANGER De Wireless 1 ontvangers zijn in antenne-diversity opgebouwd. Dus niet in true diversity, uiteraard om de prijs zo laag mogelijk te kunnen houden. De Wireless 1 zakzender vertoont conceptueel enige verwantschap met de alomgekende EW reeksen van Sennheiser, in die zin dat je een gelijkaardige gordelclip herkent, en het typische ‘klapdeurtje’ van het batterijcompartiment, waarachter de aan/uit knop zit. De audio-mute is gelijkaardig aan de handzender met een duidelijk groen/rood schuifvlakje uitgevoerd. Zowel de handzender als de zakzender hebben dus hun sync-knopje voor de synchronisatie van de draaggolffrequentie met de ontvanger. Beide systemen gebruiken ook normale AA batterijtjes, twee stuks, die gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zijn. Bij sommige concurrenten bleek dat wel eens een onhandige klus te zijn. Hier loopt het vlot. Belangrijk ook alweer, want batterijtjes moet je uiteraard wel eens vervangen als je ‘bezig’ bent en dan moet dat snel en eenvoudig gaan. De aansluiting op de zakzender (input) is uitgevoerd met dezelfde 3,5 mm-jack met schroefverbinding, die we kennen van op de EW reeksen van Sennheiser. De aansluitkabel voor een instrument (jack aan de andere zijde) was standaard bijgevoegd in de doos. Uiteraard kan er ook een opsteekmicrofoon op aangesloten worden, of een knijpmicrofoontje of een headsetje. Daartoe zit er een klein schuifschakelaartje op de zender, waarmee de ingangsgevoeligheid van de audiokring kan ingesteld worden. Een gelijkaardige schakelaar zit er trouwens ook bij de handzender, voor de optimale aanpassing aan je stemkracht. WIRELESS 2 De Wireless 2 set bevatte, zoals gezegd, een handzender die volledig identiek is met de handzender van de Wireless 1 set. De ontvanger is echter verschillend. Hij is in een zwaardere metalen behuizing ondergebracht, en er zitten ook de ­nodige montagestukken bij om de ontvanger in een 19 inch rack in te bouwen. Tevens is deze ontvanger achteraan voorzien van de normale BNC connectoren voor antennes. Twee staafantennetjes zijn natuurlijk bijgevoegd. De Wireless 2 ontvanger is ook intern als ‘true diversity’ opgebouwd, dus met twee aparte tuners. Vooraan lijkt de ontvanger wat meer op de bekende Sennheiser smoeltjes, omdat er een display op zit waarin de HF frequentie aangeduid wordt, evenals de gangbare dingen zoals de indicatie van welke antenne momenteel het beste signaal geeft, een aanduiding wanneer de betroffen zender in ‘low battery’ gaat, hoe sterk het HF signaal binnenkomt en welke grootte het audiosignaal heeft. De grotere flexibiliteit van Wireless 2 ten opzichte van Wireless 1 houdt onder andere ook in dat je niet alleen automatisch een vrij kanaal kan kiezen, maar je kan ook gewoon manueel zo een kanaal vastleggen en dan de microfoon/zender hierop synchroniseren. Het Wireless 2 setje bevat eveneens 8 frequentiebanken,

XS Wireless 2: XSW 2 Ci1

­ iveau : des touches qui sont (trop) petites et pas pratiques pour un sou, de n ­petites lettres noires de plastique en relief qui sont impossibles à déchiffrer sur un podium ... Rien de tout cela ici, il est évident que Sennheiser a conçu son projet en se mettant à la place de l’utilisateur ... LE RÉCEPTEUR Les récepteurs du Wireless 1 sont construits suivant le concept ‘antenne-diversity’, donc, pas suivant le concept ‘true diversity’, et ce, bien entendu, afin de pouvoir maintenir les prix le plus bas possible. D’un point de vue conceptuel, le boîtier émetteur du Wireless 1 fait montre de quelques liens de parenté avec la série EW de Sennheiser, connue dans le monde entier. En effet, on reconnait une attache de ceinture similaire, et le compartiment des piles, typique de par son petit clapet de fermeture, et derrière lequel se trouve la touche de mise sous tension. ­L’audio-mute est semblable au microémetteur à main, avec sa petite surface ­coulissante verte ou rouge, bien mise en évidence. Tant le microémetteur à main que le boîtier émetteur ont donc leur petite touche SYNC pour être parfaitement synchronisés avec le récepteur. Les deux systèmes ont aussi recours à de petites piles normales, de type AA, 2 pièces qui sont très faciles à placer et à enlever. A noter que chez certains concurrents, il semble que ce point ait reçu une solution qui ne soit pas des plus pratiques ... Mais ici, cela va très vite. C’est aussi un point important, car il arrivera sûrement que vous deviez changer les piles quand vous êtes en pleine action, et c’est à ce moment qu’on apprécie que cela soit ­rapide et facile ! La connexion d’entrée du boîtier émetteur se présente sous la forme d’un mini jack de 3,5 M-403HT à visser, la même solution que nous connaissons déjà via les séries EW de Sennheiser. Quant à la connexion pour l’instrument, un jack situé de l’autre côté, il est livré de série dans l’emballage. Bien entendu, on peut également y connecter un micro à main, un micro à pince, un micro serre-tête, etc. A cet effet, il y a un petit inverseur à glissière sur l’émetteur qui permet d’ajuster la sensibilité d’entrée de la source audio en présence. D’ailleurs, un inverseur du même genre se trouve aussi sur le microémetteur à main, pour pouvoir l’adapter au mieux à la puissance de votre voix. WIRELESS 2 Le Wireless 2 contenait, comme cela a déjà été dit, un microémetteur à main tout-à-fait identique au microémetteur à main du set Wireless 1. Mais c’est le ­récepteur qui est assez différent. Il est construit dans un boîtier en métal très ­solide, et la livraison comprend les pièces nécessaires pour le monter dans un rack standard de 19” si on le désire. A l’arrière, ce récepteur est aussi pourvu des connecteurs BNC habituels pour les antennes, mais évidemment, 2 petites antennes sont aussi présentes. Le récepteur Wireless 2 est aussi construit en ­interne sur le principe de la ‘true diversity’, donc avec 2 tuners séparés. La face avant ressemble plus aux modèles Sennheiser bien connus, car elle possède un écran où la fréquence HF est indiquée, ainsi que les renseignements habituels, comme le fait de savoir quelle antenne donne le meilleur signal à tel moment et de montrer quand les piles d’un émetteur sont faibles. La force du signal HF et du signal audio sont également renseignées. La plus grande flexibilité du ­Wireless 2 par rapport au Wireless 1 tient aussi au fait, entre autres, que l’on peut choisir un canal libre automatiquement, mais que l’on peut aussi fixer un canal manuellement, et ensuite synchroniser le récepteur avec le microémetteur à main ou le boîtier. Le set Wireless 2 possède lui aussi 8 banques de fréquences, mais ici, chacune a 12 canaux préprogrammés, ils sont donc un peu plus nombreux que sur le Wireless 1. Et en plus, pour le Wireless 2, il est possible de faire ­travailler ensemble jusqu’à 12 sets dans la même salle. Les touches sont agencées un peu différemment par rapport à celles du récepteur du Wireless 1, mais il s’agit de fonctionnalités semblables. La touche de volume est bien en évidence, ce qui peut parfois se révéler pratique ... PLAGES DE FRÉQUENCES Les deux systèmes sont livrés par Sennheiser avec différentes bandes de fréquences, et elles sont conformes aux règles et normes des différents pays où le système est disponible. Il est donc important, surtout si vous achetez dans un autre pays, de voir avant l’achat si les fréquences proposées conviennent à votre pays. Ceci dit, ce n’est pas une remarque qui vaut juste pour Sennheiser : cela vaut pour tous les systèmes d’émission sans fil, quelle que soit leur marque. Sans doute est-il utile de préciser que tant le Wireless 1 que le Wireless 2 utilisent la technique analogique UHF, une technique d’émission courante que nous connaissons déjà depuis des décennies. C’est pourquoi il est d’autant plus remarquable de constater que compte tenu du niveau du budget en présence, on peut utiliser respectivement 10 ou 12 canaux en même temps. En effet, ce nombre est directement proportionnel au soin avec lequel, dans un émetteur de ce type, les plages voisines sont bien isolées les unes des autres, et ce soin particulier est une conséquence directe de la qualité des filtres utilisés. Peut-être le savez-vous ... ou pas, mais quand on travaille avec de hautes fréquences, la qualité des filtres a, la plupart du temps, une influence directe sur le prix de revient, et face à ce problème, Sennheiser a sans doute une longueur d’avance dans ce domaine sur un certain nombre de ses concurrents. CELA COÛTE-T-IL SI CHER ? Eh bien, non, au contraire ! On pourrait même dire que les prix sont ­contradictoires par rapport à la qualité de ces sets. Pour le système Wireless 1,

22

www.prosoundlight.net

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


XS Wireless 2: XSW 2-835

maar nu met telkens 12 vooringestelde kanalen. Dat is net iets uitgebreider dan bij de Wireless 1 set. Er kunnen bij de Wireless 2 tot maximaal 12 sets volledig compatibel met elkaar werken in dezelfde ruimte. De knoppen zijn wat anders uitgevoerd dan bij de Wireless 1 ontvanger, maar het gaat over gelijkaardige functionaliteiten. De volumeknop is wel opvallend, en die kan soms wel handig zijn… FREQUENTIEBANDEN Beide systemen worden door Sennheiser uitgeleverd in verschillende frequentiebanden, conform aan de regelgeving en de normen voor de verschillende landen waar het systeem beschikbaar is. Het is dus, vooral bij aankoop in een ander land, wel even uitkijken dat je de juiste frequentieband voor jouw regio aanschaft. Maar dat is geen Sennheiser kenmerk, dat geldt eigenlijk gewoon voor elk zendsysteem van gelijk welk merk. Het is misschien toch nuttig om duidelijk te stellen dat zowel Wireless 1 als 2 de gewone UHF analoge zendtechniek gebruiken, die we al decennia lang kennen. Daarom is het des te opmerkelijk dat we voor het budget waarbinnen deze systemen vallen, toch 10 respectievelijk 12 kanalen gelijktijdig compatibel kunnen gebruiken. Dat aantal hangt namelijk direct samen met de zorgvuldigheid waarmee in zo een zender zijbanden netjes afgekapt worden op de juiste plaats, en die zorgvuldigheid is een direct gevolg van de kwaliteit van de gebruikte filters. Je weet het of je weet het niet, maar de kwaliteit van filters in hoogfrequenttechniek heeft meestal een directe link met de kostprijs, en in deze problematiek heeft Sennheiser zeker een streepje voor op een aantal concurrenten in dit segment. KOST HET DAN ZO VEEL? Wel nee, integendeel! De prijzen staan eigenlijk haaks op de kwaliteit van deze setjes. Voor het Wireless 1 systeem begint het tellertje te lopen vanaf € 279,(XSW 1-825 en XSW 1-Ci1). Er zijn verschillende set-combinaties verkrijgbaar, van handmicrofoon-set tot instrumentaal-set, etc. De XSW 1-835, die wij testen, haal je in huis voor € 329,-. De Wireless 2 wordt van jou vanaf € 389,-, of voor € 439,- als je de hier geteste versie met de 835 handmicrofoon wil. Bij de handmicrofoon krijg je zelfs de authentieke ‘dikke’ Sennheiser klem bijgeleverd, ­zodat je je microfoon ook probleemloos op een statief kan opstellen. MAAR HOE PRESTEERT ZO’N SETJE NU? We hebben om te beginnen eens een aantal keer gespeeld met de audio muteknop. Die blijft lekker storingsvrij. Het aan- en uitschakelen van je audio op de

PRO SOUND & LIGHT 2017/336

les prix commencent à 279 euros (XSW 1-825 et XSW 1-Ci1). Plusieurs c­­ ombinaisons de sets sont disponibles, depuis le set avec un micro à main jusqu’au set pour instrument, etc. Le set que nous testons coûte 329 euros. Quant au Wireless 2, il sera vôtre à partir de 389 euros, ou pour 439 euros si vous désirez la version du notre test, avec son micro à main de type 835. Avec ce micro à main, la livraison inclut même le support Sennheiser, aussi solide qu’authentique, qui permet de fixer sans problème le micro sur un statif. BIEN, ET QU’EN EST-IL DES PRESTATIONS ? Pour commencer, nous avons “joué” un certain nombre de fois avec la touche Mute : tout s’est passé sans problème. Donc, la mise en ou hors service de votre signal audio sur l’émetteur n’occasionnera jamais un ‘clic’ ou un ‘plop’ dans le son. C’est loin d’être un détail dans la pratique, et tous les systèmes à petit budget ne peuvent pas se vanter d’avoir un interrupteur silencieux tel que celui-ci. ­L’interrupteur de mise en ou hors service de l’émetteur vous laisse normalement en service tant que le curseur de ce canal est ouvert sur votre table de mixage. Les récepteurs qui ne “sentent” pas d’émetteur synchronisé avec eux, “craignent” quelque peu de recevoir des parasites indésirables ou des dérangements dus à certaines ondes. Ces problèmes disparaissent dès le moment où on enclenche l’émetteur, car le signal d’émission “comprime” les parasites. Nous avons essayé de vérifier ce phénomène lors du test, et nous devons à l’honnêteté de dire que lors de la mise en ou hors service de l’émetteur, nous n’avons rien remarqué qui soit digne d’attention dans notre chaîne audio. Par contre, nous avons, même avec l’émetteur en fonction, parfois entendu une très faible perturbation sur la sortie du récepteur, mais dont l’origine était très probablement locale. Nous avions reçu les sets de test depuis les Pays-Bas, et ils étaient donc destinés au marché néerlandais, alors que le test avait lieu en Belgique, où en fait, ces ­fréquences ne sont pas légales, où “d’autres” utilisent ces bandes de fréquences à d’autres fins. Mais ce genre de choses dépend énormément du lieu où vous ­utilisez un set de ce genre. Il est donc également permis de constater que, au cas où nous aurions reçu un set “belge”, ces perturbations - déjà très faibles n’auraient pas eu lieu du tout ! C’est d’ailleurs tout à l’honneur du “pilote” de ces sets qu’aucune perturbation de grande ampleur n’ait pu pénétrer le système : nous n’avons eu aucun problème à ce niveau ! D’ailleurs, nous ne nous en étions même pas rendu compte pendant le test, lorsque les conditions étaient normales : c’est seulement pendant un moment très calme que nous avons entendu les conséquences de notre “comportement illégal” consistant à utiliser un set “NL” sur le territoire “B”. Dans une telle situation, changer de canal d’émission

www.prosoundlight.net

23

>>


>>

zender zal dus nooit gepaard gaan met een ‘klik’ of een ‘plop’ in de geluids­ keten. Dat is in de praktijk toch niet onbelangrijk, en niet alle budget systemen kunnen prat gaan op een dergelijk stille schakelaar. De aan/uit schakelaar van de zender laat je normaal gesproken best heel de tijd ‘aan’ staan zolang de fader van dat kanaal op je mengtafel open staat. Ontvangers, die geen zender zien die op hen werd gesynchroniseerd, durven namelijk nogal eens ongewenste parasieten of storingen uit de ether binnen te halen. Die storingen verdwijnen dan op het moment dat je je zender inschakelt zodat zijn zendsignaal de storingen wegdrukt. Dat hebben we hier uitgeprobeerd, en het moet gezegd zijn dat het in- of uitschakelen van de zender echt geen noemenswaardige storing veroorzaakte in onze audioketen. Wel konden we, ook met ingeschakelde zender, soms op de output van de ontvanger een hele zwakke storing waarnemen die zo goed als ­zeker lokaal van aard was. Wij hadden de testsets vanuit Nederland binnen­ gekregen, bestemd voor de Nederlandse markt, maar de test gebeurde in België, waar deze frequenties eigenlijk niet legaal zijn, en waar ‘anderen’ deze frequentiebanden gebruiken voor andere doeleinden. Dit soort dingen is uiteraard sterk afhankelijk van de locatie waar je de set gebruikt. We nemen ook aan dat, indien wij een ‘Belgisch’ setje hadden gekregen, deze minuscule storingen helemaal niet zouden opgetreden zijn. Het siert trouwens het ‘piloot’ systeem van deze sets, dat er geen flagrante flarden van stoorsignalen doorheen het systeem konden dringen, want daar hadden we totaal geen last van. Het was ons trouwens tijdens de normale test ook niet eens opgevallen. Enkel in een stil moment hoorden we de gevolgen van ons ‘vermetel illegaal gedrag’ om NL setjes stiekem in B te testen. Verandering van zendkanaal brengt in zulke situaties bijna steeds wel een verbetering, maar het blijft toch best om je setje aan te kopen in de voor jouw land correcte frequentieband. De eigenru is van beide sets was helemaal vergelijkbaar, en die onvermijdelijke ruiscomponent bleek op een zodanig laag niveau te liggen, dat ook bij zwakke geluidssignalen de signaal/ruisverhouding van de zendverbinding heel aanvaardbaar bleef. Hoorbaar, maar aanvaardbaar. Op geen enkel moment hadden we last van eigenruis. Bij pulserende en wisselende geluidssterktes (bijvoorbeeld ook bij het plaatsen van de microfoon voor percussieinstrumenten of het aansluiten van dergelijke instrumenten met ingebouwd microfoonelement op de zakzender) bleef het hele zaakje feilloos stabiel werken. Dat lijkt evident, maar het is het niet. Zendsystemen hebben namelijk haast onherroepelijk een compandersysteem aan boord, om oversturing van het zend­ kanaal te voorkomen. En dat wil wel eens hoorbaar worden in dergelijke omstandigheden. Sommige systemen gaan ‘bijgeluiden’ produceren bij het voortdurend actief/inactief worden van de compressor. Daarvan konden we tijdens deze test geen enkel spoor terugvinden. Puike werking dus. Ook de geluidskwaliteit van de ingebouwde 835 microfoonelementen in onze handmicrofoons voldoet zeer zeker voor een groot aantal professionele omstandigheden. O ja, er zijn betere microfoonkoppen te vinden, zeker en vast ook in de Sennheiser stal. Denk maar aan de Neumann koppen bijvoorbeeld. Maar denk dan tegelijk ook aan het prijskaartje. We mogen gerust, en zonder enige restrictie, stellen dat deze Sennheiser sets volledig voldoen voor professioneel gebruik. HOE VER REIKT DE VERBINDING? We hebben bij de test ook eens een vergelijkende proef gedaan, waarbij de W­ireless 1 en de Wireless 2 handmicrofoons samen werden meegenomen, buiten het gebouw, steeds verder, om de grenzen van het zendbereik op te zoeken en om tevens eens te checken hoe de ontvangers reageren op het steeds zwakker wordende inkomende signaal. Tot onze verbazing bleek de Wireless 1 met zijn ingebouwde antennes, en met zijn ‘niet-true diversity’ techniek eigenlijk niet ­flagrant onder te doen voor grotere broer Wireless 2. Het ging behoorlijk ver, buiten het gebouw dus, met uiteindelijk verschillende muren en hoeken in het zendkanaal. Slechts als we al verder van de ontvanger verwijderd waren dan de afstanden die we in normale zalen of op gebruikelijke podia tegenkomen, begon Wireless 1 al eens te onderbreken, een beetje een drop out gedrag, om dan toch nog weer te herpakken. Wireless 2 kreeg wat last van ruis in dergelijke situaties, maar nogmaals: de zenders waren op dat moment wel ongebruikelijk ver weg van de ontvangers. BESLUIT Een leuke kennismaking met een lijn van wireless apparaten, met eigenschappen die we in het krappe budget niet meteen zouden verwachten. Wireless 1 en 2 is het antwoord waarmee Sennheiser concurreert tegen een aantal A-merken zowel als B-merken die iets gelijkaardigs aanbieden. Heel veel gebruikers zullen zeker de merknaam Sennheiser als een pluspunt aanvoelen, ook al omdat de Sennheiser microfoonkoppen toch wel erg veel waar voor hun geld geven. Vergeet daarbij ook niet dat Sennheiser in deze sector echt wel een marktleider is, ook voor het HF gedeelte. De jarenlange ervaring en de Duitse engineering hebben er tenslotte toch voor gezorgd dat Sennheiser in dit soort HF techniek een ongeëvenaarde de facto specialist geworden is. In dat opzicht zijn deze setjes een echt koopje. Er is beter en er is nog goedkoper, maar Wireless 1 en 2 zitten erg dicht op het punt van de ultieme prijs/kwaliteitsverhouding.

24

www.prosoundlight.net

amène presque toujours une amélioration, mais évidemment, la meilleure chose à faire, c’est quand même d’acheter votre set avec les fréquences prévues pour fonctionner dans votre pays ! Le bruit de fond propre aux 2 sets était très comparable, mais cette inévitable composante sonore était à un niveau tellement bas que même en présence de signaux sonores de faible puissance, le rapport ­signal sur bruit de la connexion de l’émetteur restait tout-à-fait acceptable. ­Audible, mais acceptable : à aucun moment, nous n’avons été gênés par ce bruit de fond. En cas de niveau de signaux de puisances très éloignées (par exemple, quand nous avons placé des micros pour sonoriser des instruments à percussion, ou lors du raccordement de tels instruments via un micro placé sur le boîtier émetteur), le tout continuait à fonctionner sans faille, de manière très stable. Cela peut paraître évident, mais tel n’est pas le cas : en effet, les systèmes émetteurs ont presqu’immanquablement un système de compression à leur bord afin de prévenir une éventuelle distorsion au niveau du canal d’émission. Et cela peut vraiment devenir très audible dans certaines conditions. Certains systèmes vont émettre des parasites au moment où le compresseur fonctionne puis s’arrête ... mais nous n’avons absolument rien entendu de tel pendant notre test. Fonctionnement impeccable, donc. A signaler aussi, le fait que la qualité sonore de la cellule 835 intégrée dans nos micros à main satisfera à coup sûr un très grand nombre d’applications professionnelles. Oui, évidemment, il existe de meilleures cellules de micros, et ce, même dans la gamme de Sennheiser. Il suffit de penser à Neumann, par exemple. Mais il faut aussi penser en même temps au budget si on veut que la comparaison soit honnête ... Bref, nous pouvons, à tête reposée et sans la moindre restriction, affirmer que ces sets Sennheiser ­donneront entière satisfaction dans le cadre d’un usage professionnel. JUSQU’OÙ FONCTIONNE LA LIAISON SANS FIL ? Nous avons aussi, durant ce test, fait une comparaison où nous avons pris, ­ensemble, les micros à main du Wireless 1 et du Wireless 2, et nous sommes ­sortis de la salle, en allant toujours plus loin, afin de déterminer les limites d’émission du système, et pour voir aussi comment réagiraient les récepteurs quand leur signal d’entrée deviendrait de plus en plus faible. A notre grand étonnement, il semble que le Wireless 1, avec ses antennes intégrées et sa ­technique qui n’est pas de type ‘true diversity’, n’ait pas grand-chose à envier au modèle “supérieur” qu’est le Wireless 2. Nous sommes donc allés assez loin, en dehors de la salle, et donc, avec des obstacles (murs et coins de pièces, etc.) pour le canal d’émission. C’est seulement quand nous étions éloignés du ­récepteur, à une distance supérieure à celle que nous rencontrons sur un podium installé dans une salle de dimensions normales, que la Wireless 1 a ­commencé à s’interrompre un instant, puis à recommencer à émettre. Le ­Wireless 2 avait quelques problèmes de bruit de fond dans cette situation, mais, encore une fois : à ce moment, les émetteurs étaient anormalement ­éloignés des récepteurs. CONCLUSION Faire connaissance avec cette ligne d’appareils sans fil a été bien agréable, et nous y avons découvert des caractéristiques que nous n’attendions pas, compte tenu d’un budget aussi maigre. Ces Wireless 1 et 2 sont les réponses que Sennheiser a conçues pour se battre face à la concurrence d’un certain nombre de marques de premier plan - et de second plan aussi, d’ailleurs ! - qui propose des appareils semblables. Une grande majorité des utilisateurs considéreront le nom Sennheiser comme un point positif, et notamment parce que les cellules des micros Sennheiser offrent beaucoup d’avantages par rapport à l’argent qu’elles coûtent. A ce sujet, il ne faut pas non plus oublier que dans ce secteur, Sennheiser est vraiment un des leaders du marché, ainsi que pour la partie HF (transmission sans fil via hautes fréquences). Enfin, les longues années d’expérience dans ces domaines et l’ingénierie ‘Made in Germany’ ont fait en sorte que dans ce type de techniques HF, Sennheiser soit devenu de facto un spécialiste inégalé en la matière. Dans cette optique, ces petits sets sont vraiment une affaire à ne pas rater ! Il existe du meilleur matériel, il existe aussi du matériel (encore) ­meilleur marché, mais les Wireless 1 et 2 sont vraiment à l’endroit pratiquement idéal ... là où se situe précisément le meilleur rapport qualité-prix !

+ –

• • • •

Spotgoedkoop Goede zendtechniek Degelijke klank Uitgebreide keuze­ mogelijkheden

•A  ch, voor die prijs mogen we eigenlijk nergens over struikelen…

+ –

• Très bon marché. • Bonne technique de transmission. • Son correct. • Large choix de possibilités. • Bon, pour ce prix-là, on ne peut pas chicaner sur quoi que ce soit !

PRO SOUND & LIGHT 2017/336


in sync

www.interface.nl

Proefabonnement zonder verplichtingen: 3 nummers in de bus voor â‚Ź 14,50 www.interface.nl/abonnement

Interface. In sync. Mag. App. Site. Social. Video. Events.

Profile for Meet Music- Pro Sound & Light

psl336  

psl336  

Profile for meetmusic
Advertisement