Page 1


Surf naar:


Klik op


Klik op

Log je in met je Google Account: meestal een gmail adres maar dit hoeft niet zo te zijn. You Tube is eigendom van Google. Vandaar dat je kan aanmelden met je Google-Account.


Klik nu op uploaden


Nu krijg je volgend scherm:


Dit biedt twee mogelijkheden: - Je bestand kiezen via een verkenner - Drop & Drag: je bestand slepen en in dit vak neerzetten


Klik in het vak...


Nu kan je je bestand selecteren in je verkenner


Klik dan op "open"


OF selecteer je bestand en sleep het naar het vak.


Automatisch gaat de "upload" beginnen.


VUL dit formulier in:


Normaal wordt alles automatisch opgeslaan. Indien niet verschijnt hier een opslaan "knop".


Hoe een video uploaden op YOU TUBE?  
Hoe een video uploaden op YOU TUBE?  

Dit zijn de handouts van een google presentatie over het publiceren van een video op you tube.

Advertisement