Page 1

Prijslijst – Februari 2018


Huurvoorwaarden Zonder tegenbericht zijn de volgende voorwaarden van kracht bij elke verhuur van materiaal en bij elke schriftelijke bevestiging van een door Euro Events gemaakte offerte. 8. De huurder verbindt zich ertoe alle schadekosten 1. Bij het aangaan van een bestelling verbindt de klant zich tot voortvloeiend uit foutief gebruik , overbelasting afname van het bestelde materiaal. Bij een eventuele beschadiging of diefstal van de gehuurde materialen te annulatie minder dan 1 maand voorafgaand aan de dragen. leveringsdatum behoudt Euro Events zich het recht om een 9. Euro Events behoudt zich het recht om een waarborg te annulatievergoeding van te eisen van 30% op de totale vragen voor de gehuurde toestellen. Deze waarborg wordt bestellingssom. Wanneer echter de annulatie gebeurd aan de huurder terugbetaald wanneer het gehuurde tijdens de 5 kalenderdagen voorafgaand aan de effectieve materiaal terug in het bezit is van Euro Events, in dezelfde leveringsdatum kan Euro Events een volledige betaling eisen. staat als bij levering . Schadekosten worden in mindering 2. Bestellingen en offertes worden slechts definitief na gebracht . schriftelijke bevestiging (ook via e-mail) door de klant. 10. De huurder kan geen enkele aanspraak laten gelden 3. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij een hoofdens kosten of schadeloosstelling ten laste van de andere betalingstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk, met verhuurder Euro Events. akkoord van Euro Events is overeengekomen. 11. De huurder verbindt zich ertoe om het omschreven 4. Door het niet betalen van een rekening gedurende meer de materiaal onherroepelijk te huren aan de voorwaarden en 30 dagen na haar vervaldatum worden alle nog voor de huurperiode op de offerte vermeld. verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. 12. Bij vertraging in de teruggave van het gehuurde materiaal 5. Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn dient de wordt de huurprijs evenredig vermeerderd t.o.v. de klant verwijlinteresten te betalen Ă rato van 15% per jaar overeengekomen huurprijs. Per dag te laat retour wordt 1 x vanaf de vervaldatum van de facturen en dit van rechtswege het daghuurtarief aangerekend. zonder ingebrekestelling. 13. De inrichter is tevens gehouden de auteursrechten te 6. Ingeval de facturen niet betaald zijn op de vervaldatum zal betalen en kan deze niet verhalen op de verhuurder Euro bovendien het factuurbedrag verhoogd worden met Events. administratiekosten die minimaal â‚Ź15,00 per 14. Euro Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor betalingsherinnering zullen bedragen. schade aangebracht aan derde door, door Euro Events 7. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde geleverd materiaal. toestellen totdat deze terug in het bezit zijn van de 15. Euro Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verhuurder Euro Events. De huurder kan zich hiervoor eventuele sancties voortvloeiend uit het overtreden van verzekeren, indien dit niet het geval is dient de huurder alle geldende geluidsen milieunormen. schadekosten zelf te vergoeden. *Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


Staffels & Transport Staffels Verhuurtermijn 1 dag 2 Dagen – 7 dagen 8 dagen – 14 dagen 15 dagen – 21 dagen 22 dagen – 28 dagen Langere periodes

Factor Verhuurprijs x1 Verhuurprijs x1,5 Verhuurprijs x2 Verhuurprijs x2,5 Verhuurprijs x3 Verhuurprijs x (1 + aantal weken * 0,5)

Per verhuurtermijn heeft u recht op 2 transport dagen. U mag het materiaal dus 1 dag voor het evenement komen ophalen en 1 dag erna komen terugbrengen.

Transport Type transport

Gehuurd bedrag < €250,00

Gehuurd bedrag > €250,00

Bestelwagen 8m³ 0,50 €/km 0,50 €/km (60km gratis) Lichte vracht 20m³ 0,60 €/km 0,60 €/km (60km gratis) Vrachtwagen 35m³ € 50,00 + 1,00 €/km 1,00 €/km Vrachtwagen 100m³ € 100,00 + 1,00 €/km + 35,00 €/u € 200,00 + 1,50 €/km + 35,00 €/u De leverroute telt als heen + terugweg berekend volgens “De snelste route” via Google Maps, rekening houdend met eventuele restricties betreffende gewicht en/of afmetingen. *Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


Personeel Uurloon 40,00 €/u 40,00 €/u 30,00 €/u 40,00 €/u 30,00 €/u 30,00 €/u

Minder dan 8 uur € 250,00 € 250,00 € 200,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00

Minder dan 12 uur € 350,00 € 350,00 € 250,00 € 350,00 € 250,00 € 250,00

Stand-by service on-site* Stand-by service 24u/24u**

25,00 €/u 25,00 €/dag

€ 200,00

€ 250,00

Reparatie en onderhoud niet dringende herstellingen Reparatie en onderhoud dringende herstellingen

30,00 €/uur

Interventie op locatie voor niet door Euro Events geleverd materiaal (bv. generator, …)

80,00 €/uur

Geluids – Technieker* Licht – Technieker* Licht – Pré Productie* Video – Technieker* Video – Pré Productie* Technieker opbouw/afbraak* Stagehand*

50,00 €/uur

*De vermelde lonen zijn enkel van toepassing wanneer de techniekers materiaal van Euro Events bedienen. Voor freelance opdrachten dient men het loon met 1,25 te vermenigvuldigen. **Euro Events biedt voor elke evenement een telefonische stand-bye ondersteuning. Met de 24u/24u service houden wij echter steeds minimum 1 technieker paraat die onmiddellijk kan vertrekken naar uw evenement. Excl. uurloon. *Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID LICHT SPECIAL FX VIDEO RIGGING & PODIUM STROOM & KABEL ACCESSOIRES & DECO

1 10 16 17 21 26 31

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID QSC – K12.2

1

Actieve Luidsprekers

QSC – KLA12

Merk QSC QSC QSC QSC QSC

Type K10.2 K12.2 HPR122i KLA12 KLA181

Statief

Luidsprekerstatief

Beschrijving** 2000 Wrms 10” 2000 Wrms 12” 500 Wrms 12” 1000 Wrms 12” 1000 Wrms 18”

T/M T/M T/M TL S

Daghuurprijs* € 20,00 € 22,50 € 20,00 € 30,00 € 25,00 € 2,50

Passieve Luidsprekers

QSC – KLA181

L-Acoustics – SB28

Merk L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics

Type Beschrijving** 12XT Versterkt door LA4/LA8 115XT HiQ Versterkt door LA8 4x KIVA Versterkt door LA4/LA8 3x KARA Versterkt door LA8 2x SYVA Versterkt door LA4/LA8 ARCS II Versterkt door LA8 ARCS FOCUS/WIDE Versterkt door LA4/LA8 SYVA LOW Versterkt door LA4/LA8 SB15m Versterkt door LA4 dV-SUB Versterkt door LA8 SB28 Versterkt door LA8 SB28-2 Versterkt door LA8 KS28 Versterkt door LA12X Grotere systemen op aanvraag.

TM TM TL TL T T T S S S S S S

Daghuurprijs* € 22,50 € 25,00 € 110,00 € 145,00 € 230,00 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 30,00 € 45,00 € 50,00 € 80,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** T = Topkast, TL = Topkast Line Array, M = Monitor, S = Subwoofer.


GELUID

L-Acoustics – LA8

2

Versterkers Merk L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics

Type LA-8 LA-8 AES LA-4X LA-12X

Beschrijving 4 x 2000 Wrms 4 x 2000 Wrms 4 x 1000 Wrms 4x 3000 Wrms

Daghuurprijs* € 70,00 € 75,00 € 55,00 € 125,00

Luidspreker sets L-Acoustics – LA4

L-Acoustics – Kiva Set

Merk QSC QSC QSC

Samenstelling 1x QSC KLA181 + 2x QSC KLA12 + 2x Statief 2x QSC KLA181 + 2x QSC KLA12 + 2x Statief 4x QSC KLA181 + 4x QSC KLA12 + 2x Statief

QSC/L-Acoustics QSC/L-Acoustics

4x QSC KLA12 + 2x Statief + 2x SB28 + LA8 6x QSC KLA12 + 4x SB28 + LA8

L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics

4x ARCS Focus + 2x SB28 + LA8 2x SYVA + 2x SYVA Low + LA4X 6x KIVA + 2x SB28 + LA8 6x Arcs Focus or Wide + 4x SB28 + 2x LA8 12x KIVA + 2x SB15m + 4x SB28 + 2x LA4X + LA8 16x KIVA + 6x SB28 + 4x LA8 12x KARA + 6x SB28 + 4x LA8 18x KARA + 8x SB28 + 6x LA8

Daghuurprijs* € 75,00 € 100,00 € 200,00 € 250,00 € 400,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 550,00 €750,00 € 1000,00 €1100,00 € 1550,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID

3

CDJ2000 Nexus2 DJ – Mengtafels Merk

Type

Beschrijving

Rodec Pioneer Pioneer

MX180 DJM900 Nexus DJM900 Nexus 2

19” DJ-Mengtafel DJ-Mengafel

Daghuurprijs* € 20,00 € 45,00 € 50,00

DJ – CD/MD/MP3/USB/PLATEN spelers

DJM900 Nexus2

Merk

Type

Beschrijving

JB-Systems

USB2.2

Pioneer Pioneer Technics

CDJ2000 Nexus CDJ2000 Nexus 2 SL1210 M5G

19” Dubbele CD/MP3/USB Speler DJ-CD/MP3/USB speler DJ-CD/MP3/USB speler Draaitafel + cel

Type

Beschrijving

Daghuurprijs* € 25,00 € 60,00 € 70,00 € 30,00

DJ - Sets Merk

Rodec/Denon SET Pioneer SET Pioneer

SL1210 M5G

SET

MX180 + DN4500 DJM900 Nexus + 2x CDJ2000 Nexus DJM900 Nexus 2 + 2x CDJ2000 Nexus 2

Daghuurprijs* € 50,00 € 150,00 € 180,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID PA – Sets

Soundcraft – GB2

Mengtafel Analoge/Digitale set Soundcraft FX16II QSC Touchmix 16 Analoge set Soundcraft GB2

4

(andere samenstellingen op aanvraag) Samenstelling 1x Soundcraft FX16II of QSC Touchmix 16 1x Multikabel 12/6 30m 2x DBX EQ231 (4x 31 bands) 1x Microkit – Klein (zie pagina 8 voor inhoud) 4x Monitor/Topkast QSC K12 1x Soundcraft GB2 24/4/2 1x Multikabel 24/6 30m 1x Insertrack (1x YAMAHA REV500, 1x LEXICON MPX

Daghuurprijs* € 250,00

€ 400,00

550, 1x DRAWMER DS404, 2x DRAWMER DL241, 1x BSS FCS966, 1x TASCAM MD/CD Player, 2x DBX EQ231)

Midas - M32 Digitale set M32/DL16 Of X32/S16 Digitale set Midas Pro 2C

Monitor Mix M32/X32

1x Microkit – Klein (zie pagina 8 voor inhoud) 4x Monitor QSC K12 1x Midas M32 + 2x DL16 (32in/16out) 1x Multikabel CAT5e 75m 1x Dubbele CD/USB Speler 1x Microkit – Groot (zie pagina 8 voor inhoud) 6x Monitor QSC K12 1x Midas Pro 2C + DL251 2x Multikabel CAT5e 75m 1x Dubbele CD/USB Speler 1x Microkit – Groot (zie pagina 8 voor inhoud) 6x Monitor QSC K12 1x Midas M32 of Behringer X32 2x Extra monitor QSC K12 1x Drumfill QSC 181 +K12

M32 - € 500,00 X32 - € 400,00

€ 750,00

M32 - € 225,00 X32 - € 175,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID Soundcraft - FX16II

QSC Touchmix 16

PA Apparatuur - Losse verhuur Merk

Type

Beschrijving

Mengtafels Soundcraft QSC Behringer Behringer Midas Midas Midas Midas Midas Midas

FX16II Touchmix 16 X32 2x S16 M32 2x DL16 PRO1 PRO 2C DL251 DL151

16 mono/Sub + Stereo/2 Aux 16mic/4line + Stereo/6 Aux 32in/16out digitale mixer 32in/16uit stagebox AES50 32in/16out digitale mixer 32in/16uit stagebox AES50 24in/24uit digitale mixer 64in/24uit digitale mixer 48in/16uit stagebox AES50 24in stagebox AES50

€ 40,00 € 40,00 € 100,00 € 40,00 € 150,00 € 50,00 € 260,00 € 325,00 € 150,00 € 80,00

2in-6out 24bit 96kHz 4in-4out

€ 25,00 € 100,00

12in / 6out 24 kanaals - 24/0 tot 18/6 (FOH + Monitor split)

€ 15,00 € 150,00

Speaker processors EV DC-One Dolby Lake LM44 Multi-kabels 12/6 – 30m 24/6 – 50m

24/6 Multi-kabel

5

Daghuurprijs*

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID Shure Bèta57a

AKG C1000

BSS AR133

Microfoons Merk Dynamisch Shure Shure Shure Sennheiser Sennheiser AKG AKG

Shure Bèta58a

6

Condensator Shure Shure AKG AKG AKG AKG AKG AKG

Type

Beschrijving

SM57/58 Bèta 57a/58a Bèta 52a E604 E606 D5 D112

Instrument/zang microfoon Pro instrument/zang microfoon Basdrum microfoon Snaredrum/tom microfoon Gitaarversterker microfoon Zang microfoon Basdrum microfoon

Bèta 91a Bèta 87a C1000 C430 C451B C3000 C414 C518/519

Basdrum/Piano microfoon Zang microfoon Overhead microfoon Klein membraan microfoon Klein membraan microfoon Groot membraan microfoon Groot membraan microfoon Clip-on microfoon

Microfoonstatief DI Behringer BSS

Daghuurprijs* € 5,00 € 6,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 8,00

€ 20,00 € 20,00 € 8,00 € 8,00 € 20,00 € 15,00 € 40,00 € 15,00 € 2,50

DI100 AR133

Actieve DI-Box Professionele actieve DI-Box

€ 4,00 € 7,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


Shure ULX-D zender - Bèta 58

GELUID

7

Microfoons – Draadloos Merk

Shure ULX-D ontvanger

Sennheiser IEM300 ontvanger

Ontvangers Shure Shure Shure Zenders Shure Shure

Type

Beschrijving

Q/ULX-D 2x ULX-D 4x ULX-D

UHF ontvanger Dubbele UHF ontvanger Viervoudige UHF ontvanger

Q/ULX-D ULX-D

Bèta 58 Handmicrofoon zender Bodypack zender

€ 25,00 € 20,00

Budget skin-color headset Headset microfoon Clip-on instrument microfoon Dasspeld microfoon Clip-on instrument microfoon Headset microfoon (Skin color)

€ 10,00 € 20,00 € 17,50 € 15,00 € 35,00 € 35,00

Bodypack microfoons DAP EH-4 AKG C520 AKG C519 Shure WL50 DPA 4099 DPA 4066 Grotere sets op aanvraag.

Daghuurprijs*

€ 35,00 € 65,00 € 120,00

In-Ear monitors Merk Sennheiser

Type 300-set

Beschrijving 1x Stereo zender 1x Stereo ontvanger 1x In-ear hoofdtelefoon

Daghuurprijs* € 40,00

Grotere in-ear sets op aanvraag.

Sennheiser IEM300 zender *Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID

8

Microfoons – Sets Merk

Sennheiser E606

Kleine set Shure

Shure Bèta 91a

AKG BSS Statieven Grote set Shure AKG Sennheiser BSS Statieven

Type

Daghuurprijs* € 100,00

6x Bèta58a/4x Bèta57a/2xSM57/ 1x Bèta52a Drum pack (4x C1000/4x C518/1x D112) 6x AR133 11x Groot statief + boom arm 6x Klein statief + boom arm € 150,00 4x Bèta58a/4x Bèta57a/4xSM57/1x Bèta 52a/1x Bèta 91a 4x D5/4xC430/5x C418/3x C519/4x C1000/1x D112 4x E604/3x E606 9x AR133 15x Groot statief + boom arm 6x Klein statief + boom arm 1x Extra laag basdrum statief

Geluid – 100V AKG Drum pack

Type 100V luidspreker set 2x Music Horn 30 Watt 100V versterker PA2500 100V Rack (Versterker PA2500 + CD/USB Speler + FM Radio + Mic)

Daghuurprijs* € 20,00 € 50,00 € 75,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


GELUID Dateq SPL-5

9

Geluidsregistratie Type

Beschrijving

Dateq SPL-5

Geluidsregistratie met bijgeleverde meetmicrofoon. Geen aflezing op toestel. (Enkel dB(A) slow!) Weergave geluidsniveau met bijgeleverde meetmicrofoon. Geen registratie op toestel.

€ 50,00

Dateq SET

Dateq SPL-5 + Dateq SPL-D2 Registratie + Weergave van het geluidsniveau met de bijgeleverde meetmicrofoon. (Enkel dB(A) slow!)

€ 65,00

MeTrao Compact

Klasse 1 dB registratie systeem.

Dateq SPL-D2

Daghuurprijs*

€ 25,00

Dateq SPL-D2

€ 285,00

Alle registratietoestellen zijn gekeurd volgens de norm dB(A) LAeq Bij het uitlezen van de toestellen kan gekozen worden binnen welke maxima en ten opzichten van welke tijd de registratie dient te gebeuren. Euro Events en/of de techniekers werkzaam voor Euro Events kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele overlast of sancties ten gevolgen van het overtreden van de geldende geluidsnormen.

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


LICHT

10 0

Projector – Conventioneel

ADB C201

Studio Beam profiel spot

Type

Beschrijving

Aansluiting Daghuurprijs*

Par 16 solo Multipar Fourbar

50 watt MFL575W

Schuko 16p Harting

€ 2,00 € 24,00

ADB C201/F101

1000W PC/Fresnel

CEE 16A/Schuko

€ 10,00

Studio Beam ADB Warp ADB DS 105

575W Profiel spot 25-50° 800W Profiel spot 12-30° 1000W Profiel spot 15-31°

CEE 16A/Schuko CEE 16A/Schuko CEE 16A/Schuko

€ 8,00 € 15,00 € 16,50

Quartz

500W Symmetrische straler

Schuko

€ 4,00

CDMT150W

CEE16A/Schuko

€ 9,00

HQI400 S/A Outdoor

150W Multipar met CDTM lamp, WW of CW Asym- of Symmetrische HQI – 400W, WW/CW

CEE 16A/Schuko

€ 13,00

Sunstrip T10 Chromlech 5X5 Blinder FL1300 Blinder FL2600

10 x 50W Actieve sunstrip 5x5 PAR30 Blinder 2way blinder incl. dimmer 4way blinder incl. dimmer

Schuko + DMX Schuko + DMX Schuko + DMX Schuko + DMX

€ 12,50 € 30,00 € 15,00 € 20,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


LICHT Robert Juliat – Buxie

11

Volgspots – Robert Juliat Type Buxie Super Korrigan Cyrano Heloise

Beschrijving MSD 575W, 10,5° - 22,5° HMI 1200W, 7° - 14,5° HMI 2500W, 3° - 8° HMI 2500W, 15° - 29°

Daghuurprijs* € 75,00 € 135,00 € 325,00 € 200,00

Lichteffecten – Conventioneel Type Stroboscoop Atomic 3000

Beschrijving 1800W DMX Stroboscoop 3000W DMX Stroboscoop met burst

Daghuurprijs* € 15,00 € 20,00

Beschrijving 8 ring ledstrobo – 100 watt – DMX Stuurbaar 100W LED Blacklight – DMX Stuurbaar

Daghuurprijs* € 20,00

Motor Incl. Kleine motor Incl. Kleine motor Incl. Medium motor Incl. Zware motor Incl. Zware motor

Daghuurprijs* € 7,00 € 10,00 € 15,00 € 100,00 € 140,00

Lichteffecten - LED Type Showtec Dataflash Led UV-GUN

Spiegelbol 80cm

€ 20,00

Spiegelbollen Type 30cm 40cm 50cm 80cm 100cm

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


LICHT

12

Powerspot 9Q6 Projector – LED Type Compact par Compact par fourbar Compact par Q4 Powerspot 9Q6 Ledpar 64 – Q4

Beschrijving 7x 3 watt RGB 3-in-1 leds 4x Compact par + DMX Bar + Statief 7x 4 watt RGBW 4-in1 leds 9x 6-in-1 RGBWAUV leds 18 x 5 watt RGBW 4-in-1 leds

Outdoor ledpar Bpar Luxibel Bpar 105 RGBW Outdoor ledpar M1000

7x10 watt RGBW 4-in-1 leds, Weersbestendig 7x 20 watt RGBW 4-in-1 leds, Weersbestendig 150 watt RGB 3-in-1 COB Ledwash, Weersbestendig 600 watt 3-in-1 RGB ledwash, Weersbestendig

Outdoor ledpar M1000 Outdoor COB Wash Outdoor Citycolor LED

Outdoor COB Wash

Daghuurprijs* € 6,00 € 30,00 € 8,00 € 15,00 € 15,00 € 12,50 € 20,00 € 30,00 € 150,00

Pixelbar 12 Luxibel B25 Luxibel B5

12x 3 watt RGB 3-in-1 leds pixelbar 5x5 RGBA Matrix 1x5 RGBA Matrix

€ 15,00 € 35,00 € 15,00

Luxibel B Blinded Luxibel B BlindOne

2weg Led Blinder 2x 120w 1weg Led Blinder 1x 120w

€ 30,00 € 20,00

JB-Systems Accu Color

Batterij led spot (8u met 2 kleuren actief) Color LED 6x10w RGBWA 5-in-1 Leds

€ 20,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


LICHT

13

Intelligente verlichting Merk - Type Ontladingslampen Briteq – BTX Titan Clay Paky – Sharpy Clay Paky – Mythos2

Briteq – BTX Falcon

Briteq – BTX Titan

Ledlampen Luxibel – B One/Three Luxibel – B Narrow Briteq – BTX Falcon Showtec – Expression 6000 Vari-lite VLX Wash HES SolaSpot 1000 JB-Systems – Victory Scan

Beschrijving

Daghuurprijs*

Moving Spot/Beam/Wash – HRI 280W Moving Beam – MSD 189W Moving Spot/Beam/Wash – MSD 470W

€ 65,00 € 50,00 € 130,00

Led moving Beam RGBW – 60W Led moving Spot – 6° – 150W Led moving Spot – 16° – 180W Led moving wash – 19 x 12W RGBW + Zoom Led moving wash – 7x 120W RGBW + Zoom Led moving Spot – 11-48° CMY – 440W

€ 25,00 € 30,00 € 45,00 € 45,00

Led scanner – 60W

€ 75,00 € 150,00 € 20,00

HES Solaspot 2000/SolaWash 2000/Solaframe 1500 op aanvraag.

Lasers Briteq – BT1500

Merk - Type Briteq - BT1500

Beschrijving RGB Laser 1,5W Stand Alone/DMX/ILDA

Daghuurprijs* € 45,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** Prijs op aanvraag.


Showtec – LED operator

LICHT

14

Lichtsturingen Merk - Type Showtec - Showmaster 24 Showtec - LED operator of Showtec – LED operator 4 Showtec - LED Commander JB Systems – LEDCON XL

Chamsys – MQ100 Avolites - Azure Shadow Chamsys – PC-wing incl. PC Chamsys – MQ100 Pro2010 Artnet Rack (8ch)

Beschrijving DMX Sturing voor Dimmers DMX Sturing voor Compact par & COB Wash 150 DMX Sturing voor Ledpar 64 Q4, Outdoor par M1000 Sturing voor ledpar’s & 8 losse kanalen. 2048Ch DMX controller 32 universes DMX Controller (3 lokaal) 32 universes DMX Controller (4 lokaal) 8 universe Artnet node 2x 4 weg - DMX splitter

Daghuurprijs* € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 80,00 € 80,00 € 150,00 € 50,00

Dimmers & Accessoires

Showtec - Multidim

Type DMX Splitter/Booster

Beschrijving 1in/4out DMX Splitter/Booster

Daghuurprijs* € 15,00

LM400 – Looplicht

4x 1200W analoge lichtsturing

€ 15,00

Showtec - Multidim GLP - DP112 ADB - Memorack

4x 1200W DMX dimmer pack (schuko in) 12x 2000W DMX dimmer pack (63Ain) 12 x 3000W DMX dimmer pack (63A in)

€ 15,00 € 75,00 € 90,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


LICHT

15

Antari – HZ500 Rookmachines Type Antari - Z1200** Chauvet Geisser P6** High-End - FQ100**

Beschrijving Standaard rookmachine Fogjet (Co² effect) + RGBWAUV leds High mass fogger

Daghuurprijs* € 30,00 € 45,00 € 45,00

Hazers Type Antari - HZ500** Real FX - DF50

Beschrijving 500watt – compressor hazer Oil cracker

Daghuurprijs* € 90,00 € 120,00

Effecten & Accessoires Prikkabel 25m – 1 socket/m

Type Antari - Ice fogger** Antari S500 Bubble X-treme** JEM AF1

Beschrijving Klein low-fog toestel (Exclusief droog ijs) Hoog Debiet sneeuwmachine Grote dubbele bellenblazer incl. vloeistof DMX gestuurde ventilator

Daghuurprijs* € 45,00 € 90,00 € 30,00 € 30,00

Guirlande/Prikkabel Kooldraadlamp

Led lamp warm wit

Type Prikkabel standaard

Beschrijving 25m – incl. 1 watt warm witte led’s. 1 socket /m Prikkabel drop-down 10m prikkabel met 8, 3-voudige aftakpunten van 80cm. Inclusief 24 kooldraadlampen 40 watt. Losse fitting 1 socket/2 socket/Hennep Socket/4 socket incl. Led/Kooldraad lamp

Daghuurprijs* € 20,00 per 25 meter €30,00 Per 10 meter € 4,00 Per socket

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** Inclusief 1 tank vloeistof.


SPECIAL FX

16

Power shot Effect Type Power Shot Magic FX Stage flame Magic FX Kabuki Magic FX CO² jets Magic FX Stage propeller

Beschrijving Schiet confetti of streamer patronen af Podium vlammenwerper DMX Valsysteem voor podiumdoeken. 10 valeenheden + master station. Set van 2 CO² jets + slangen 1,5m diameter podium ventilator met RGB Led-strips.

Daghuurprijs* € 30,00 € 160,00 € 240,00 € 200,00 € 200,00

Patronen en navullingen Type Confetti Streamer Gasvulling Propaan 5/11kg 2x CO² fles

Beschrijving Confettipatroon (1-malig gebruik) Streamerpatroon (1-malig gebruik) Gaspatroon Stage flame Waarborg Propaan gasfles 5kg of 11kg Vulling Propaan gasfles 5kg of 11kg Waarborg 2x CO² fles Vulling 2x CO² fles

Daghuurprijs* POA** POA** POA** POA** POA** POA** POA**

Beschrijving DMX Switch pack voor Kabuki/Confetti Shot/CO² jets Handbediende controller voor Kabuki/Confetti Shot/CO² jets

Daghuurprijs* € 15,00

Accessoires Magic FX – CO² Jet

Type DMX Switch Magic FX - Controller

€ 30,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** Prijs op aanvraag.


VIDEO

17

Projectoren + Lenzen Type Small projector Small projector – ST

Panasonic PT-D6000

Fast-fold 16/9

Panasonic PT-RZ570 Laser beamer Panasonic PT-DW640 Panasonic PT-DZ870 Panasonic PT-RZ970 Laser beamer Panasonic PT-DZ13K Panasonic PD-DZ16K2 Panasonic PT lens Panasonic PT lens

Beschrijving 3000 Ansi lumen – HD Ready projector 3000 Ansi lumen – HD Ready projector Short Throw of Ultra Short Throw 1080P – 5400 Ansi lumen Laser (incl. Lens – 1.46 tot 2.94:1) WXGA – 6000 Ansi lumen (excl. Lens S) 1080P – 8500 Ansi lumen (excl. Lens L) 1080P – 10000 Ansi lumen (excl. Lens L)

Daghuurprijs* € 65,00 € 95,00

1080P – 12000 Ansi lumen (excl. Lens L) 1080P – 16000 Ansi lumen (excl. Lens L) 0.8 : 1.0 – Breedhoeklens 4.5 : 8.4 – Grote afstands lens 1.3 : 4.0 – Kort of Medium afstands lens

€ 850,00 € 1250,00 € 100,00 (S) € 175,00 (L) € 75,00 (S) € 150,00 (L)

€ 300,00 € 300,00 € 450,00 € 750,00

Fast-Fold schermen (Front + Retro) Type Fast-fold 16/9 Fast-fold 16/9 Fast-fold 16/9 Fast-fold 16/9 Fast-fold 16/9 Fast-fold 16/9 Fast-fold 16/9

Beschrijving 266 x 150cm & 290 x 173 cm 343 x 203cm & 366 x 211 cm 427 x 244 cm 518 x 305 & 530 x 316 cm 652 x 392 cm 773 x 453 cm 956 x 560 cm

Daghuurprijs* € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 175,00 € 225,00 € 350,00 € 550,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


VIDEO

18

Flatscreen TV’s

Philips – LED TV

Type

Beschrijving

Philips – LED – 47” LG – LED – 65” Samsung – LED – 32” Samsung – LED – 46” Samsung – LED – 55” Samsung – LED – 75” Samsung – LED – 95”

Full HD – 47” (120cm) - LED TV 4K – 65” (165cm) – LED TV Full HD – 32” (81cm) – LED TV Full HD – 46” (117cm) – LED TV Full HD – 55” (140cm) – LED TV Full HD – 65” (165cm) – LED TV Full HD – 95” (241cm) – LED TV

Daghuurprijs* € 120,00 € 200,00 € 80,00 € 120,00 € 200,00 € 450,00 € 600,00

Flatscreen accessoires Type

Beschrijving

Truss beugel

Beugel voor bevestiging van TV op standaard 50mm truss. Vloer statief incl. montage beugel voor TV

Vloer statief

Daghuurprijs* € 10,00 € 30,00

LED schermen, dansvloeren & trailers

Vloer statief

Wij kunnen led schermen leveren met een pixeldichtheid van 3,9 tot 30mm indoor. En 7,5 tot 30mm outdoor. Ook led dansvloeren en led trailers zijn mogelijk. Gelieve voor informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


VIDEO KI PRO HD speler

Video spelers & recorders Type DVD speler KI PRO HD speler

Beschrijving Standaard DVD speler Full HD – Harddisk speler en recorder IN/OUT: HD-SDI, HDMI, COMPONENT Video Server PC incl. 2x 4K of 6x 1080p in 10 lagen. Resolume software. IN/UIT: 2x 120GB hot-swap SSD 4x SDI-3G + 2x HDMI + 2x Displayport DMX IN + Ingebouwde Ethernet switch

Canon – XA-25

19

Daghuurprijs* € 15,00 € 100,00 € 120,00 /1ste output + € 40,00 /extra output

Camera’s & Accessoires

Roland VR-50HD

Type Canon – XA-25 – 1080P Pro-user camera Sony PMW200 – 1080P Productie camera Sony PMW350 – 1080P Schoudercamera Manfrotto statief

Beschrijving Opname op SDHC kaarten Weergave via HDMI en HD-SDI Opname op SxS Weergave via HDMI en HD-SDI Opname op SxS Weergave via HDMI en HD-SDI Pro Camera statief

Daghuurprijs* € 100,00 € 140,00 € 225,00 € 25,00

Switchers & mixers Barco PDS-902 switcher HD video switcher IN: 4x DVI-I, 4x VGA, 1x HD-SDI UIT: DVI-I, VGA Roland V-1SDI/HDMI Basis 4 kanaals video mixer. Roland VR-50HD mixer All-in-one 4 kanaals video & 8 kanaals audio mixer.

€ 175,00

€ 95,00 € 175,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


VIDEO SDI Converters

Video accesoires Type

Beschrijving

HD monitor PRO HD monitor VGA Splitter VGA extender

Full-hd preview monitor JVC DT-R24L4D 1 in 4 uit VGA – Splitter VGA extender over CAT5e kabel 75m (maximum 1024x768 beeldresolutie) 1 in 4 uit HDMI – Splitter 1 in 4 uit DVI-I – Splitter DVI/HDMI extender over HD-SDI BNC Kabel 50m 1 in 4 uit SDI – Splitter Rechtstreekse converter naar of van: HDMI, VGA, DVI-D Converter met instelbare resulutie naar of van: HDMI, VGA, DVI-D, COMPONENT, COMPOSIET 1x Zender 1x Ontvanger Alle nodige baterijen en kabels. 1x Zender 1x Ontvanger Alle nodige baterijen en kabels. 1x Zender 1x Ontvanger Alle nodige baterijen en kabels.

HDMI Splitter DVI Splitter DVI/HDMI extender

VGA Extender

20

HD-SDI Splitter HD-SDI Converter HD-SDI Scan converter

Wireless HDMI set Wireless HD Camera transmissie set (<10m) Wireless HD Camera transmissie set (<75m) Wireless HDMI set (<30m)

Daghuurprijs* € 20,00 € 100,00 € 20,00 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 60,00 € 40,00 € 25,00 € 50,00

€ 90,00

€ 125,00

€ 40,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


RIGGING

21

TRUSS – Prolyte X30D (30cm driehoek) Type 0,29m – 0,50m – 0,71m Per meter Hoek: D001 – D002 – D003 – D007 Hoek: D005 – D012 – D013 – D016 – D017 – D018 Hoek: D020 – D021 – D024

Prolyte X30D

Daghuurprijs* € 4,00 3,00 €/m € 7,25 € 10,00 € 12,50

TRUSS – Prolyte X/H30V (30cm vierkant) Type 0,29m – 0,50m – 0,71m Per meter Hoek: V003 – V004 – V005 – V012 – V016 – V017 Hoek: V020 – V024 BOOK hoek BOX hoek (5 weg als standaard)

Daghuurprijs* € 5,00 4,00 €/m € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 22,50

TRUSS – X40D/H40V (40cm driehoek/vierkant) Wij kunnen X40D/X40V trussen leveren. Gelieve voor informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

Prolyte X30V

TRUSS – ZWART Wij kunnen alle truss ook in mat zwart leveren. De huurprijs van zwarte truss is ongeveer 1,5 keer de huurprijs van aluminium. Gelieve voor informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


RIGGING

22

TRUSS – X/H30D/V Accessoires

Base plate 1x1m

Truss cirkel 4m

Type Base plate 30x30cm Base plate 1x1m Base/Top plate 40x40cm Zwarte base plate 1x1m Lowhanger 1mx60cm Alu pipe 50mm - 0,3m, 0,5m, 0,8m, 1m, 1,2m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 5m, 6m 100 pins & clips 200 pins & clips Coupler voor X/H truss Koppelingen met klemmen voor X/H truss en/of 50mm tube Prolyte creative piping set.

Daghuurprijs* € 6,00 € 9,00 € 8,00 € 10,00 € 4,00 € 1,00 /meter € 7,50 € 15,00 € 0,75 € 3,00 € 125,00

TRUSS – Cirkels X30D (driehoek) 2m (2 stukken) 3m** (4 stukken) 4m (4 stukken) 5m** (4 stukken) 6m (8 stukken) 7m (8 stukken) 8m** (12 stukken) 10m (8 stukken) 12m (16 stukken)

Daghuurprijs* € 40,00 € 50,00 € 75,00 € 90,00 € 120,00 € 140,00 € 180,00 € 220,00 € 270,00

H30V (vierkant) 2m (4 stukken) 3m** (4 stukken) 4m** (4 stukken) 5m** (4 stukken) 6m** (8 stukken) 7m** (8 stukken) 8m** (12 stukken) 10m (12 stukken) 12m (16 stukken)

Daghuurprijs* € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 160,00 € 190,00 € 210,00 € 230,00 € 250,00 € 270,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** Beschikbaar in zwart. Huurprijs is ongeveer x1,5.


RIGGING

23

Ground Support Type Prolyte - GS1 (1ton H30V) Basis + Top + Block Outrigger set (4 stuks) Mastsectie per meter (H30V)

Prolyte GS1

Daghuurprijs* € 50,00 € 25,00 € 4,00

Wij kunnen ook volgende ground support systemen leveren: GS2 & GS5 Wij kunnen alle ground support systemen zowel in aluminium als in zwart leveren.

TRUSS – S52SV, S36R, B100RV, S52F en S100f Type Daghuurprijs* Wij kunnen Prolyte S52SV, S36R, S36PRT, S52SV, S52F, B100RV en S100F truss leveren in zowel aluminium als zwart. Gelieve voor informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

Takels

Verlinde PHD – Handtakel

Type Verlinde PHD

Beschrijving Handtakel - 10m – 1000kg

Verlinde – SR1 Verlinde – SR5 Verlinde – SR10 CM Lodestar L-1000 DC Verlinde – Cover

Elektrische takel – 20m – 250kg – 4pin Elektrische takel – 20m – 500kg – 4pin Elektrische takel – 20m – 1000kg – 4pin Elektrische takel – 24m – 1000kg – 4pin Regenbescherming voor SR5 of SR10

Daghuurprijs* € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 17,50

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


RIGGING

24

Takels – Controllers

Verlinde – SM5

Type 4pin – 1 takel 4pin – 2 takels 4pin – 4 takels 4pin – 8 takels 4pin – 16A stuurkabel

Beschrijving 16A in/uit (max. 500kg takels) 16A in/uit (max. 500kg takels) 32A in, 4x 16A uit + 1x harting uit 32A in, 8x 16A uit + 2x harting uit 4G2,5 stuurkabel

Daghuurprijs* € 7,00 € 15,00 € 30,00 € 45,00 € 0,25 /meter

Beschrijving 0,5m, 1m, 1,6m 2m, 3m 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m 4m, 6m 3,25 ton 75 > 210mm-100 > 270mm

Daghuurprijs* € 2,00 € 3,00 € 2,00 € 3,00 € 0,40 € 12,50

Beschrijving 3,5m – 35kg (35mm as) 3,8m – 25kg (spigot) 3,8m – 35kg (spigot) – Wind-up 4m – 120kg (50mm as) 5,35m – 250kg – Toplader 6m – 300kg – Liftstatief 7,5m – 300kg – Liftstatief

Daghuurprijs* € 3,00 € 8,00 € 12,50 € 20,00 € 25,00 € 40,00 € 65,00

Steels & Accessoires Type Soft-steel 2ton Soft-steel 2ton Steel 2 ton Steel 2 ton Harp – Shackle Beamclamp 1ton-3ton

ALP – LM600

Statieven Type Doughty Club 35 Manfrotto CSU Manfrotto 087 Goliath 4000 VMB TE-074 ALP – LM600 ALP – LM750

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


Prolyte – Stagedex Hout of Zwart

PODIUMS

25

Podium elementen & Accessoires

Stagedex - Trap

Stagedex - Leuning

Type

Beschrijving

Daghuurprijs*

Stagedex – Podium** Stagedex – Podium**

1x1m, 0,5x1m, 0,5x2m 2x1m

Stagedex – Vaste poot Stagedex – Verstelbare poot Rolling risers

20, 40, 60, 80, 100cm 45>60cm, 60>90cm, 90>140cm Wielpoot voor stagedex 15cm

Stagedex – Podium klemset

24x deck-to-deck klem

Stagedex – Leuning set Stagedex – Trap

8x2m + 4x1m + 24x klem 4delige trap – 0,2m, 0,4m, 0,6m, 0,8m – incl. 2x railing

€ 100,00 € 20,00

Rond podium houtkleur – 2m Rond podium houtkleur – 3m Rond podium houtkleur – 4m Rond podium houtkleur – 6m Rond podium houtkleur – 10m

Diameter 2m (excl. poten – 8) Diameter 3m (excl. poten – 24) Diameter 4m (excl. poten – 32) Diameter 6m (excl. poten – 64) Diameter 10m (excl. poten – 168)

€ 75,00 € 120,00 € 140,00 € 305,00 € 705,00

€ 8,00 € 10,00 € 0,40 € 1,25 € 5,00 € 18,00

Tapijttegel 1x1meter Verschillende kleuren beschikbaar Prijs op aanvraag. Expotapijt 2 meter breed Verschillende kleuren beschikbaar Wij kunnen podium hoogtes >1,4m leveren. Gelieve voor informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** Beschikbaar in houtkleur en zwart.


PSU - 16A

STROOM

26

Verdeelkasten – Indoor Type

Beschrijving

PSU – 16A

CEE 16A 5P in 6x 16A schuko uit (niet gezekerd) CEE 32A 5P in 6x 16A schuko uit (gezekerd) 2x CEE 5P 16A uit (gezekerd) 1x CEE 5P 32A uit (link) CEE 32A 5P in 6x 20A CEE 3P + Schuko uit (gezekerd) 1x 16p Harting uit (gezekerd) 1x CEE 32A 5P uit (link) CEE 63A 5P in 12x 16A schuko uit (gezekerd) 2x CEE 16A 5P uit (gezekerd) 2x CEE 32A 5P uit (gezekerd) 1x CEE 63A 5P uit (link) CEE 63A 5P in 16x 20A CEE 3P + Schuko uit (gezekerd) 2x 16p Harting uit (gezekerd) 1x CEE 63A 5P uit (link) CEE 125A 5P in 1x CEE 63A 5P uit (gezekerd) 4x CEE 32A 5P uit (gezekerd) 3x 16A CEE 3P + Schuko uit (gezekerd)

PSU – 32A

PSU – 32A – H

PSU – 63A

PSU – 63A – H

PSU – 125A

PSU - 63A

Daghuurprijs* € 15,00 € 25,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 55,00

€ 70,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


STROOM

27

Verdeelkasten – Power Lock Type PSU – 250A PSU – 400A

PSU – 250A

Powerlock kabels 10m

Beschrijving 2x CEE 125A 5P uit (gezekerd) 2x CEE 63A 5P uit (gezekerd) 3x CEE 125A 5P uit (gezekerd) 3x CEE 63A 5P uit (gezekerd) 3x CEE 32A 5P uit (gezekerd) 6x 16A CEE 3P + Schuko uit (gezekerd) 5x 120mm² (400A) powerlock set – 10m

Daghuurprijs* € 90,00 € 160,00

€ 60,00

Verdeelkasten – Outdoor PSU - 32/63A Buiten

Type PSU – 32A PSU – 32A

PSU – 63A PSU – 63A

PSU – 63A

Beschrijving CEE 32A 5P in 6x 16A schuko uit (gezekerd) CEE 32A 5P in 6x 16A schuko uit (per 2 gezekerd 20A) 1x CEE 32A 5P uit (link) CEE 63A 5P in 2x CEE 32A 5P uit (gezekerd) CEE 63A 5P in 4x 16A schuko uit (per 2 gezekerd) 2x CEE 16A 5P uit (gezekerd) 2x CEE 32A 5P uit (gezekerd) CEE 63A 5P in 9x 20A CEE 3P + Schuko uit (gezekerd) 1x CEE 63A 5P uit (link)

Daghuurprijs* € 25,00 € 20,00

€ 20,00 € 40,00

€ 40,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


STROOM Stroomkabel

32A kabel

Schuko - Domino

Harting 16P – Break out

28

Type

Beschrijving

Daghuurprijs*

CEE 16A 5P CEE 32A 5P CEE 63A 5P CEE 125A 5P

5G2,5 kabel met CEE 5P stekkers 16A 5G6 kabel met CEE 5P stekkers 32A 5G10 kabel met CEE 5P stekkers 63A 5G25 kabel met CEE 5P stekkers 125A

0,25 €/m 0,40 €/m 0,50 €/m 0,75 €/m

Schuko Schuko

3G2,5 kabel met Schuko stekkers Domino 4weg

0,20 €/m € 0,50

Schuko Adapter

Adapters naar en van CEE 16A/powercon

Multikabel 16P Multikabel 16P Multikabel 16P Break in Multikabel 16P Break out

17G1,5 kabel met harting 16P stekkers 17G2,5 kabel met harting 16P stekkers Break-in kabel met schuko, CEE16 of Harting 10P Break-out box met schuko, CEE16 of Harting 10P

€ 1,00 0,20 €/m 0,30 €/m € 4,00 € 4,00

Stroomkabel – Sets Type

Beschrijving

Schuko kit 1 Schuko kit 2

15x 5m, 15x 10m, 20x Domino 10x 3m, 10x 5m, 10x 10m, 5x 20m, 20x domino 10x 3m, 10x 5m, 10x 10m, 3x 20m, 10x domino

CEE 16A kit

Daghuurprijs* € 40,00 € 60,00 € 60,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


KABELS

29

Speakon 4P Luidspreker bekabeling Type Speakon 4P Speakon 4P L-Acoustics Dosub L-Acoustics Arcspider L-Acoustics CACOM Speaker cable kit

L-Acoustics Dosub

Beschrijving 4P speakon kabel 4G2,5 Koppeling voor 4P kabel Cacom => 4x Speakon Cacom => 3x Speakon Cacom extender 10m Speakon: 2x 20m, 4x 10m, 4x 5m, 8x Coupler, 4x split 4P => 2x 2P L-Acoustics: 1x Cacom 10m, 1x Cacom 5m, 2x Dosub

Daghuurprijs* 0,20 €/m € 1,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00 € 40,00

Signaalkabel – XLR & JACK

XLR 3P

Type XLR 3P XLR 5P JACK Adapter Audio Adapter DMX XLR 3P set PA

XLR 3P set XLR 5P set XLR 3P Haspel XLR 4ch 3P Haspel

Beschrijving XLR kabel per meter XLR kabel per meter Jack kabel 1,5 of 3m Audio adapter kabel JACK/XLR/CINCH DMX adapter 3P – 5P of 5P – 3P 20x 3m, 20x 5m, 20x 10m, 5x 20m Assortiment jack kabels & adapters. Assortiment Stage Snakes 20x 3m, 20x 5m, 20x 10m, 10x 20m 20x 3m, 20x 5m, 20x 10m, 10x 20m 75m haspel 3P XLR 75m haspel 4x 3P XLR

Daghuurprijs* 0,15 €/m 0,20 €/m € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 100,00

€ 90,00 € 90,00 € 7,50 € 15,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


KABELS

30

Haspel CAT5e Netwerk bekabling (UTP)

Ethernet switch 24 poorten

Type

Beschrijving

Kabel CAT5e Haspel CAT5e

RJ45 CAT5e kabel per meter 50m haspel CAT5e met Ethercon stekkers 75m haspel CAT5e met Ethercon stekkers

Haspel CAT5e

Ethernet switch Ethernet switch Acces point

5 poorten gigabit ethernet switch 24 poorten gigabit ethernet switch Wireless A/B/G wifi acces point

Daghuurprijs* 0,40 €/m € 15,00 € 20,00

€ 10,00 € 35,00 € 10,00

Video bekabling

BNC 75ohm kabel

Type

Beschrijving

BNC 75ohm kabel

75Ohm video bekabeling voor SD/SDI /HD-SDI signaal. Haspel 50m

0,5 €/m

VGA/HDMI kabel

Standaard VGA/HDMI kabels met een lengte tot 20m maximum.

1,5 €/m

Video adapters

VGA/VGA of BNC/BNC

BNC 75ohm kabel

Daghuurprijs*

€ 15,00

€ 0,50

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


Pipe & Drape

ACCESSOIRES

31

Backdrops & Podiumrokken Type

Beschrijving

Podiumrok Backdrop Backdrop

0,4x6m, 0,6x6m, 1x6m Prijs per m² (standaard backdrop) Prijs per m² (nieuwe backdrop)

Pipe & Drape set

8x Basis met paal (maximum hoogte 3m) 24m top buizen 6x Backdrop 4x3 meter

Daghuurprijs* € 17,50 1,50 €/m² 2,50 €/m² € 285,00

Overige Type

Beschrijving

Pupiter set Spreekmeubel Cable crossover

25x pupiter met verlichting Spreekmeubel zonder microfoon 90cm 4duct cable crossover

Daghuurprijs* € 120,00 € 60,00 € 15,00

Hoogtewerkers Type

Beschrijving

Daghuurprijs*

Altrex Pro – Stelling Stelling – 9m werkhoogte € 100,00 ALP – PHC940 Hoogtewerker – 9,4m werkhoogte € 160,00 ALP – PH1300 Hoogtewerker – 13m werkhoogte € 200,00 Wij kunnen grotere hoogtewerkers, schaarliften of cherry-pickers voorzien. Gelieve voor informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

ALP – PHC940

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


ACCESSOIRES

32

Kenwood SET Vergunningsvrije walkie talkies Type

Beschrijving

Kenwood TK-3301

Vergunningsvrije digitale walkie-talkie met een bereik van 650m indoor en 2km outdoor. 4x Walkie Talkie 5x Oortje 5x Batterij 4x Snellader 8x Walkie Talkie 10x Oortje 10x Batterij 8x Snellader

Kenwood SET-4

Kenwood SET-8

ASL PS19

Daghuurprijs* € 25,00

€ 90,00

€ 160,00

Intercom’s Intercoms (XLR) ASL ASL ASL

BS 216 PS 19 Headset

Intercoms (Wireless) Green GO 4ch wireless intercom set

2 Kanaals basisstation Beltpack Enkele of dubbele headset

4x WPBX Alle accessoires

€ 22,50 € 7,50 € 10,00

€ 325,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.


DECO Truss sleeve

Decoratie & Aankleding Type

Beschrijving

Truss Sleeve Nieuw Truss Sleeve

Truss sleeve eerste gebruik Truss sleeve gebruikt/gewassen Beperkte voorraad. Basisstuk 30V Truss licht grenen hout, excl. truss Opbouwstuk 30V Truss licht grenen hout, excl. truss

Truss Kader grenen 2m Truss Kader grenen 1m

Truss kader – grenen – 30V

33

Daghuurprijs* € 25,00 /lm € 15,00 /lm € 15,00 € 7,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. ** Prijs op aanvraag.


*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

Euro Events Februari 2018  
Euro Events Februari 2018  
Advertisement