Page 1

ADVOCATEN DE GENDT & PARTNERS Ilse De Gendt Wim De Gendt

22 juni 2011

*

Peter Peeters Marktplein 15 3680 Maaseik

Advocaten Lawyers peter_peeters@hotmail.com Betreft Uw referte Mijn referte

: VMW / PEETERS-d: : 3104083753391/wdg/ma

Geachte, Met huidig schrijven komen wij terug op de in rand vermelde zaak en dit in navolging op uw schrijven dd. 11/06/2011 Wij noteren dat u het totaal verschuldigde bedrag in schijven wenst te betalen. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening kan akkoord gaan met uw afbetalingsvoorstel en dit onder voorbehoud van bijkomend te vervallen intresten. Wij dienen u te melden dat het verschuldigde bedrag dient afbetaald te zijn binnen een termijn van 6 maanden. Wij dienen u te verzoeken om een eerste afbetaling t.b.v. 110 â‚Ź voor 2 juli e.k. over te maken op onze derdenrekening met het nummer 001-4212057-05, met vermelding van onze referte 3104083753391. Wij dienen u te verzoeken om de verdere afbetalingen t.b.v. 110 â‚Ź steeds voor de 2e van iedere maand op de hierboven vermelde bankrekening over te maken. Wij zullen u ten gepaste tijden een eindafrekening laten geworden. Bij gebreke aan ontvangst van de eerste afbetaling uiterlijk op 2 juli e.k., zullen wij zonder enig verder bericht tot dagvaarding overgaan. Huidig schrijven gebeurt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. U een goede ontvangst wensend van huidig schrijven groeten wij u. Veeweidestraat 12 B-3960 Bree Tel +32 (089) 73 09 50 Fax+32 (089) 73 09 51 e-mail : kantoor@degendt-advocaten.be

*burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ondernemingsnummer 0475.335.137

Spreekuren : Ilse De Gendt - op afspraak Wim De Gendt - op afspraak

Afbetalingsplan  

Afbetalingsplan