Page 1

Het Onderonsje

woonzorgcentrum De Berk

editie april 2014


2 | Huiskrant april 2014


• INHOUDSTAFEL 04 Voorwoord 05 Gedicht Bewonersinfo 06 Verjaardagen 08 Nieuwe bewoners 09 Afscheid 10 Verslag bewonersraad Nieuws 12 Duofiets werd feestelijk ingehuldigd 13 Doe mee met de fit-o-meter 14 Herdenkingsjaar van de wereldoorlogen 20 Nieuwbouwproject woonzorgcentrum 21 Weetje Thema 22 Bewoner in de kijker: gezusters Lenaers 24 Medewerker in de kijker: team zorgondersteuning 26 Activiteit in de kijker: pannenkoekendag 28 Dier in de kijker: de kraaiachtigen 32 Kalender 33 Gedicht 34 Moppentrommel 36 Puzzel 38 Gedicht 39 Voor de kleintjes

Huiskrant april 2014 | 3


• VOORWOORD

Beste bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers De lente is in het land! We hebben geen strenge winter achter de rug maar toch doet dat aangename lentezonnetje enorm veel deugd. Er zijn een aantal nieuwigheden te ontdekken in De Berk: de duofiets werd geleverd en de fit-o-meter is opgestart. Ook in deze krant een pakkende getuigenis over de oorlog. We blikken nog even terug naar de eerste steenlegging en de pannenkoekennamiddag. Dat en nog veel meer ‌ Veel leesplezier!

Langs deze weg ook nog een speciaal bedankje voor Rosalinde Clee. We zullen je missen!

4 | Huiskrant april 2014


• GEDICHT

Vroeger was Pasen een groot feest. Niet alleen omdat de paashaas met zijn gekleurde eitjes was geweest. Pa en ma beiden zeer in hun sas, omdat de kinderbijslag binnen was. Alle kinderen in het nieuw gestoken, ik een jurk met mooie stroken. Met Pasen allemaal aangetreden, naar de kerk voor de paasgebeden. Snel gingen we weer naar huis lekker ontbijten, met gekleurde eieren in de keuken rondom het warme fornuis. Daarna was het met de pret gedaan, de mooie nieuwe kleren moesten uit. Die mochten we alleen op zondag aan.

Huiskrant april 2014 | 5


• BEWONERSINFO

april 01.04.1926 04.04.1922 05.04.1945 05.04.1924 16.04.1930 16.04.1925 24.04.1925 26.04.1929 27.04.1929

6 | Huiskrant april 2014

Anna Smeyers Lisa Boons André Huybrechts Gerarda Van Genechten Rosa Geukens Door Nys Julia Lenaers Madeleine Vos Stefanie Rijkers


• BEWONERSINFO

mei 02.05.1927 14.05.1938 21.05.1922 24.05.1946 26.05.1926

Isabelle Biesemans Marie De Raedt Phine Jacobs Maria Hooyberghs Mans Van Baekel

juni 01.06.1933 11.06.1933 20.06.1934 21.06.1937 24.06.1933 28.06.1937

War Verdonck Maria Den Hondt Paula Heremans Irma Goots Anna Oeijen Mia Swinnen

Laat je zorgen voor morgen want vandaag is een dag, waarop je enkel feesten mag! Huiskrant april 2014 | 7


• BEWONERSINFO

Onze nieuwe bewoners sinds 1 januari:

Cornelia Van der Heyden Rosa D’Joos Maria Swinnen Eduard Verdonck Maria Van Roy

8 | Huiskrant april 2014


• BEWONERSINFO

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

Clementina Van Kerckhoven Godelieve Aerts Alfons Verheyen Andrea Kenens Alberta Janssen

°11.05.1919 °30.10.1936 °10.05.1920 °08.01.1927 °01.11.1925

*01.01.2014 *04.02.2014 *25.02.2014 *25.02.2014 *17.03.2014

Juist nu je niet meer bij ons bent, zul je altijd bij ons zijn.

Huiskrant april 2014 | 9


• BEWONERSINFO

Verslag bewonersraad 15 januari Aanwezig Maria Hooybergs, Elsa Geukens, Emma Croonenborghs, Jos Huysmans, Isabelle Biesemans, Frans Vankerckhoven, Leonie Wouters, Jeanne Wouters, Martha Van Rossem, Anna Michiels, Maria Groenen, Mans Wilms, bewoners Leen Lavreysen, directrice Natascha Vermierdt, hoofdverpleegkundige Gitte Meeus, ergotherapeute Annelies Aerts, communicatieambtenaar 1. Nieuwbouw – presentatie bouwplan door Leen Lavreysen Positieve reacties, vooral dat elke kamer een eigen badkamer zal hebben, en mooi op basis van de impressiefoto’s. Er is ook gevraagd wat zij in de tuin wensen: - een petanquebaan - een terras De overige dingen die voorzien zijn op de plannen zijn goed. Er waren nog twee vragen over de indelingen van de kamers: - mogen de bewoners zelf kiezen naast wie ze een kamer nemen? - hoe gaan de bewoners opgedeeld worden in de afdelingen? Er is een aparte afdeling voor dementerende bewoners. Namen voor de afdelingen Voorstel: bij het huiskrantje een invulstrook voegen om in te vullen met voorstellen van namen voor de verschillende afdelingen.

10 | Huiskrant april 2014


• BEWONERSINFO 2. Evaluatie huiskrant Het Onderonsje Het krantje komt vier keer per jaar uit: begin januari, april, juli en oktober. Reacties op het nieuwe huiskrantje: - het is leuk dat er telkens een bewoner aan het woord is over vroeger: dit jaar over de oorlog, volgend jaar kan dit over een ander onderwerp gaan van vroeger - bewoner in de kijker is ook goed - de puzzel is fijn maar er zijn de laatste keer niet veel inzendingen geweest. Deze mogen afgegeven worden aan het onthaal. - de foto’s zijn groot genoeg maar toch graag meer foto’s - voorstel: de speciale dagen zoals bv. verloren maandag uitleggen in het krantje: hoe deze ontstaan zijn en wat ze willen zeggen - rubrieken nieuwe bewoners, verjaardag, overlijdens mogen zeker blijven - de lay-out is mooi, overzichtelijk en goed leesbaar - indien er kandidaten zijn die graag eens aan het woord komen over de oorlog mogen ze dit zeker doorgeven

3. Varia Opslag dagprijzen vanaf 1 maart: toelichting door Leen Lavreysen. De koffie van het koffiemachine dat momenteel in de cafetaria staat is niet zo lekker. Toilet op het gelijkvloers wordt dagelijks tweemaal gepoetst. Soms gebeurt het wel dat het toilet toch vuil is, dit is niet prettig voor de persoon die dan naar het toilet moet. Het onderhoudsteam zal een extra controle doen op de toiletten. Aan het verzorgingspersoneel wordt gevraagd dat ze extra controleren na mixietraining. Voor enkele bewoners is de was naar hun normen niet altijd goed gestreken of gesorteerd.

Huiskrant april 2014 | 11


• NIEUWS

Duofiets werd feestelijk ingehuldigd

Op 23 januari werd de duofiets geleverd. Hij werd meteen feestelijk ingehuldigd en uitgetest. Met het aangename lenteweer kunnen we al ritjes maken.

12 | Huiskrant april 2014


• NIEUWS

Doe mee met de fit-o-meter Sinds 30 januari loopt de fit-o-meter doorheen ons rusthuis. Het is een leuke manier om samen met iemand van het EKA-team of van familie aan beweging te doen. Bij elke oefening hangt een kader met informatie over de uitvoering. Er zijn dertien oefeningen, deze werden vooraf uitgetest door enkele bewoners. Twee van deze oefeningen moeten al staande uitgevoerd worden. Bij de andere staan stoelen om op een veilige manier de oefening te kunnen doen.

Huiskrant april 2014 | 13


• NIEUWS

Herdenkingsjaar van de wereldoorlogen Overal in het land wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. In onze huiskrant herdenken ook wij dit jaar zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. België in de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, bleef België neutraal. Toen Duitsland via ons land Frankrijk wilde binnenvallen, gaf koning Albert I hen dan ook geen doorgang. Twee dagen later viel Duitsland ons land toch binnen, maar zonder formele oorlogsverklaring. De forten rond Luik werden meteen aangevallen, maar de Franse en Britse legers schoten België ter hulp.

Koning Albert I

Toch wonnen de Duitsers de Slag om Luik. De Belgen deden er alles aan om de Duitse opmars te stoppen, bijvoorbeeld in de Slag der Zilveren Helmen in Halen. In deze laatste cavalerie-aanval uit de geschiedenis overmeesterden de Belgische troepen de vijand met glans. De Duitsers namen wraak voor hun nederlaag. Op woensdag 19 augustus 1914 ontaardde de bezetting van Aarschot in een bloedbad. Tijdens de bloednacht werden 171 burgers gedood, waarvan 75 mannen die koelbloedig werden geëxecuteerd. Meer dan vierhonderd Aarschotse huizen gingen in vlammen op. Deze wrede strategie werd herhaald in Leuven, Zemst en Dendermonde. De Duitsers rukten snel op en in oktober 1914, na amper drie maanden oorlog, bereikten ze Ieper. Daar zou zich de volgende vier jaren het westfront situeren.

14 | Huiskrant april 2014

De Leuvense universiteitsbibliotheek


• NIEUWS Ieper zou legendarisch worden. Vier grote slagen werden er uitgevochten met meer dan een half miljoen slachtoffers tot gevolg. Bovendien werd tijdens de tweede slag om Ieper voor het eerst chloorgas ingezet. Nog later werd ook mosterdgas gebruikt, waardoor het gas de bijnaam yperiet kreeg. De oorlogsjaren waren bijzonder zwaar voor de Belgen. Voedsel werd steeds schaarser en dus duurder. Vier jaar lang hinkte het grootste deel van de bevolking tegen de hongersnood aan. Veel Belgen vluchtten naar Nederland, waar ze werden ondergebracht in vluchtelingenkampen. De overgebleven bevolking verzwakte zienderogen. Ziektes zoals tbc en tyfus roeiden hele families uit. Door het gebrek aan medicijnen kon een verkoudheid al fataal zijn, maar het ergste moest nog komen. Tegen het einde van de oorlog brak de Spaanse griep uit waaraan wereldwijd naar schatting twintig tot veertig miljoen mensen zijn gestorven.

België in de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1944) Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger onaangekondigd binnen in België. De Duitsers begonnen meteen te bombarderen waardoor ze met overweldigende overmacht het land innamen. Omdat de geallieerde troepen niet konden reageren en het Belgische leger niet de middelen had om de Duitsers langer te weerstaan, zag Koning Leopold III zich op 28 mei al genoodzaakt om zich over te geven.

Koning Leopold III

België kwam onder militair bestuur. De 62-jarige generaal Freiherr Alexander von Falkenhausen werd als militair gouverneur aangewezen. Het praktisch bestuur van het land liet hij over aan de twaalf secretarissen-generaal van de ministeries, maar de meesten daarvan werden als snel vervangen door collaborateurs.

Huiskrant april 2014 | 15


• NIEUWS Meteen na de inval in België werd er een oproep gedaan om in Duitsland te gaan werken. In België zaten een half miljoen mensen zonder werk, terwijl er in Duitsland volop werk was in de oorlogsindustrie. Veel van onze landgenoten gingen uit pure noodzaak vrijwillig in op dat verzoek.

Op 6 oktober 1942 kondigden de Duitsers een verplichte tewerkstelling af. Mannen tussen 18 en 50 jaar en vrouwen tussen 21 en 35 jaar konden worden opgevorderd om in Duitsland te gaan werken. Dit leidde tot massaal protest en vele Belgen die onderdoken. Aanvankelijk gedroegen de Duitsers zich correct, maar uit verontwaardiging over de Jodenvervolging, het toenemende voedseltekort, het gebrek aan vrijheid en de verplichte tewerkstelling in Duitsland nam het Belgische verzet toe. Veel werkweigeraars die al ondergedoken zaten, sloten zich aan bij de Witte Brigade. In de eerste jaren van de oorlog lag het sterftecijfer in België bijzonder hoog, zeker tijdens de barre winter van 1941-1942. Bovendien moest de bevolking leren leven met voedselrantsoenen, de avondklok en de verduistering. Met dat laatste werden onze landgenoten verplicht om na zonsondergang hun huizen en straten volledig donker te houden zodat geallieerde vliegtuigen zich niet konden oriënteren.

Scholen bleven open zolang dat mogelijk was

Ondanks deze maatregelen, de armoede en ontreddering ging het leven verder. De Belgen pasten zich aan de bezetting aan en vanaf 1943 begon de bevolking opnieuw aan te groeien.

16 | Huiskrant april 2014


• NIEUWS Een dorpsverhaal uit de Tweede Wereldoorlog

Fons Coomans woont samen met zijn vrouw Rosa Michiels in ons woonzorgcentrum. Hij was zeven jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en ook zijn familie bleef niet gespaard.

Wij woonden in Meerhout, aan 't Verloren Schaap. Dat schaap is trouwens nog altijd niet gevonden! Voor de niet-Meerhoutenaars: 't Verloren Schaap was vroeger een cafĂŠ, ook tijdens de oorlog al. In mijn herinnering verliep de oorlog zoals je het nu op tv ziet. Overdag ging het leven wel voort. Ik ging gewoon naar school. De oorlog speelde zich voornamelijk 's nachts af. Dan gebeurden er wel eens bombardementen. Veel honger hebben we niet moeten lijden. Wij boerden en hadden melk en vlees van onze zeven koeien en eieren van onze kippen. We hadden dus genoeg eten om voor onszelf te kunnen zorgen.

Bovendien waren we thuis maar met vijf kinderen, een klein gezin voor die tijd. Dat kwam goed uit in de oorlog, want daardoor waren er minder monden te voeden.

Huiskrant april 2014 | 17


• NIEUWS Mijn nonkel Fil, voluit Théophiel Coomans, werd geboren op 21 juni 1906 in Meerhout. Hij woonde in de Schoolstraat en was samen met tante Bertha medestichter van Sugro nv, een snoepfabriek. Tijdens de oorlog smokkelde hij gekwetste Engelse piloten naar Antwerpen die in Meerhout eerst door Dr. Vandervoort verzorgd waren. In het voorjaar van 1944, om half twee ’s nachts, werden hij, Pierre Quet, War Kluurt en Rosse Dirckx opgepakt en naar het fort van Breendonk overgebracht. Vermoedelijk waren ze verklikt.

Het fort van Breendonk

Vanuit Breendonk werd hij via Mechelen met het konvooi van 8 mei 1944 overgebracht naar het concentratiekamp in Buchenwald waar hij het gevangenennummer 54150 kreeg. De meeste gevangenen in dat kamp waren dwangarbeiders in de wapenindustrie. De gevangenen waren chronisch ondervoed. Een aantal onder hen werd ook onderworpen aan medische experimenten. Vanuit Buchenwald werd nonkel Fil met het konvooi van 24 mei 1944 overgebracht naar Mittelbau-Dora. Ook hier werden de gevangen gedwongen te werken in de oorlogsindustrie, bij de productie van de beruchte Duitse V1 en V2-raketten. Toen het Amerikaanse leger in april 1945 deze kampen kwam bevrijden, werd hij nog op transport gezet naar Mauthausen in Oostenrijk. Van daaruit werd hij overgebracht naar Bergen-Belsen in Duitsland.

18 | Huiskrant april 2014


• NIEUWS Tijdens dat laatste transport werden de gevangenen losgelaten om aardappelen uit een veld te halen die ze tijdens het vervolg van hun transport rauw moesten opeten. Bergen-Belsen werd door de Britten bevrijd. Ze troffen er zestigduizend overlevenden aan.

Britse soldaten delen voedsel uit aan de uitgehongerde gevangenen van Bergen-Belsen

Nonkel Fil werd met de trein weer naar BelgiĂŤ gebracht, waar we hem na meer dan een jaar weer terug zagen bij zijn aankomst in het station van Mol.

Huiskrant april 2014 | 19


• NIEUWS

Nieuwbouwproject woonzorgcentrum Op 31 januari ontvingen we minister Jo Vandeurzen voor de officiĂŤle eerste steenlegging van het nieuwe woonzorgcentrum. De bouwwerken zijn gestart op 10 maart.

20 | Huiskrant april 2014


• WEETJE

Pinksteren

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het is altijd tien dagen na Hemelvaart en de vijftigste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk. Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden.

Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. Drieduizend mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk. Waarom dan een Tweede Pinksterdag? Een uitgebreid feest volgde op de geboorte van de kerk en die bleef maar doorgaan. In de vijftiende eeuw vierden ze zelfs pinksterdrie, maar tegenwoordig houden we het op twee dagen. Dit jaar valt Pinksteren op 8 juni.

Huiskrant april 2014 | 21


• THEMA

Bewoner in de kijker gezusters Lenaers Aan interessante bewoners is er nooit gebrek, in deze editie serveren we jullie er drie voor de prijs van één!

Margrite Lenaers geboren 28 januari 1923 in Meerhout woont in WZC De Berk sinds 12 december 2007

Julia Lenaers geboren 24 april 1925 in Meerhout woont in WZC De Berk sinds 15 april 2011

Vie Lenaers geboren 2 februari 1927 in Meerhout woont in WZC De Berk sinds 29 november 2011

Zien jullie elkaar nog vaak, hier in het woonzorgcentrum? Julia: “Eigenlijk niet zo vaak. Ons Vie is slecht te been en ikzelf ben ook niet meer zo fit als ik ooit ben geweest. Dat maakt bezoekjes moeilijker.” Margrite: “Ik ga wel eens naar boven als mijn schoonzoon Dré op bezoek is. Hij helpt me dan met de lift tot bij ons Julia en ons Vie.”

Wat zijn jullie mooiste jeugdherinneringen samen? Margrite: “Wij zongen samen operettes. Ze kwamen zelfs van ver om ons te zien! We speelden dan in 't Witte Paard en zulke dingen.” Vie: “We gingen vaak buiten spelen: touwtje springen of tikkertje. Ook verstoppertje deden we vaak. Hier in de buurt van het woonzorgcentrum, trouwens.” 22 | Huiskrant april 2014


• THEMA Julia: “Ik herinner me dat we allemaal samen rond de Leuvense stoof zaten en onze namen veranderden. We leerden ze achterstevoren zeggen: Albert werd Trebla, Avidia werd Aidiva en ik was Ailuj.” Met hoeveel kinderen waren jullie? Margrite: “We waren thuis met twaalf kinderen, dus onze va had in ieder geval z'n best gedaan!” Vie: “Ik koester de familiefoto die mijn schoonbroer ooit heeft gemaakt. Het is een foto van ons moeder toen ze tachtig jaar werd, omringd door alle twaalf kinderen.” Julia: “Van enkele broers en zussen hebben we al afscheid moeten nemen. Vorig jaar nog van ons Mans, die ook hier in De Berk woonde. Ik mis haar nog vaak.”

Tot aan het overlijden van Mans woonden de zusters hier met vieren: Julia, Margrite, Mans en Vie Lenaers

Huiskrant april 2014 | 23


• THEMA

Medewerker in de kijker team zorgondersteuning Op 17 maart zijn we van start gegaan met het team zorgondersteuning. Hierbij stellen we het team wat uitgebreider aan jullie voor.

Wie? Alle medewerksters uit dit team zijn vertrouwde gezichten. Ze werkten voordien als logistieke medewerksters

Diane Celen

Sonja Dekkers

Wies Steensels

bij de dienst warme maaltijden en in de wasserij

Brigitte Heynen

24 | Huiskrant april 2014

Marleen Verheyen Anke Wils

Conny Vandenbergh


• THEMA Wat? Het team zorgondersteuning zal de verpleging en de verzorging helpen met volgende taken: logistieke taken • tafels in de refter klaarzetten • bewoners van en naar de kamers brengen • maaltijdbegeleiding in de refter verzorgen • tafels in de refter opruimen zorgtaken • helpen bij het opmaken van de bedden • toiletstoelen poetsen • flessen drank naar de kamers brengen • helpen bij de koffiebedeling onderhoudstaken • bewonerskamers poetsen • gemeenschappelijke ruimtes poetsen • ijskasten poetsen

Waarom? De werken voor de nieuwbouw zijn gestart en de verhuis is voorzien in het najaar van 2015. In het nieuwe woonzorgcentrum wonen onze bewoners in leefgroepen van ongeveer dertien personen samen. Voor deze nieuwe structuur worden stap voor stap aanpassingen in de organisatie doorgevoerd. De eerste stap is de opstart van een team zorgondersteuning. Je herkent hen aan hun groene vestjes. Een nieuwe outfit voor een nieuw team

Huiskrant april 2014 | 25


• THEMA

Activiteit in de kijker pannenkoekendag Met Maria-Lichtmis worden volgens de traditie pannenkoeken gegeten. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden wij dan ook een heus pannenkoekenfeest in ons woonzorgcentrum, dit jaar op donderdag 6 februari. Het werd een gezellige namiddag!

26 | Huiskrant april 2014


• THEMA

Alle vrijwilligers en de studenten van het Pius X: bedankt voor jullie hulp. Huiskrant april 2014 | 27


• THEMA

Dier in de kijker de kraaiachtigen De kraaiachtigen zijn niet bepaald de meest populaire soort onder onze gevederde vrienden. Toch geven we hen graag een plaatsje in onze huiskrant, al was het maar om hun slechte reputatie een beetje op te krikken. De kauw Wie in ons woonzorgcentrum naar buiten kijkt, moet niet lang zoeken om een kauw te spotten. Deze kleine zwarte vogels leven doorgaans in groep en zoeken samen naar voedsel in gras- of weiland, of op braakliggend land.

Een kolonie kauwen op het gras voor het woonzorgcentrum

Kleine kauwen werden vroeger wel eens uit het nest gehaald om hen als huisdier te houden. Je kon ze temmen en zelfs leren praten. Maar het zijn zeer energieke vogels die in een kooitje wegkwijnen of er agressief door worden. Gelukkig is het nu verboden kauwen of andere wilde vogels uit hun nest de halen.

28 | Huiskrant april 2014


• THEMA Kauw, kraai of roek? Drie zwarte kraaiachtigen, maar alle drie toch helemaal anders. Welke van deze vogels heb jij hier al gezien? Kauw De kauw herken je aan z'n grijze hals en opvallende witte ogen. De kauw is de kleinste van onze kraaiachtigen. Hij heeft een korte, hoge roep die klinkt als kjack kjack.

Kraai De kraai of zwarte kraai is groter dan de kauw en volledig zwart. In tegenstelling tot kauwen en roeken zijn het eenzaten die redelijk schuw zijn. Je ziet hen dus zelden in groep. Het geluid van de kraai is een lang gerekt kraah kraah.

Roek De roek is minder bekend en wordt daarom vaak verward met de zwarte kraai. Roeken hebben een kale, grijze snavel en veren op het bovenste deel van hun poten, hun broekje. Hun roep klinkt als een kort kaw kaw.

Huiskrant april 2014 | 29


• THEMA

De ekster De ekster is door zijn typische zwart-witte verenkleed gemakkelijk te herkennen. In de vlucht valt hij vooral op door zijn ruitvormige staart. De ekster heeft van al onze kraaiachtigen wellicht de kwalijkste reputatie. Hij durft wel eens nesten te beroven van hun eieren of van jonge vogels. Nochtans bestaat zijn voedsel voornamelijk uit wormen, insecten, aas en afval. 's Winters eet hij dan weer vooral vruchten en zaden.

De Vlaamse gaai Je verwacht het misschien niet, maar de gaai behoort ook tot deze vogelfamilie. Je vindt hem vooral in bossen. Noten, bessen, insecten, eieren en wormen: hij lust het allemaal. Het liefst eet hij eikels, die hij net zoals de eekhoorn in de grond verstopt. Vergeten eikels kunnen uitgroeien tot nieuwe eiken, waardoor de gaai de grootste bosbouwer wordt genoemd.

30 | Huiskrant april 2014


• THEMA De raaf De raaf is veruit de meest mythische van onze kraaiachtigen. Dat heeft hij onder meer te danken aan zijn imposante verschijning: 65 centimeter groot met een vleugelspanwijdte van 1,20 meter. Raven werden doorheen de geschiedenis vaak beschouwd als onheilsbrengers. Ze werden om die reden massaal afgemaakt en zijn daarom op een aantal plaatsen met uitsterven bedreigd. Hun reputatie is er echter al op vooruit gegaan. Door de culinaire voorkeur voor aas, zijn ze namelijk een van de beste opruimers in de natuur. De slimste vogelfamilie Kraaiachtigen moeten wat intelligentie betreft niet onderdoen voor de papegaaien, wel integendeel. Ze lossen ingewikkelde puzzels op en ze maken zelf gereedschap uit twijgjes en stokjes. Bovendien zijn het sociale dieren die de trucjes die ze geleerd hebben aan hun soortgenoten doorgeven en verbeteren.

Deze roek gooit steentjes in het water zodat het stijgt en hij aan de worm kan

Deze kraai gebruikt een twijgje om maden uit een boomstam te peuteren

Huiskrant april 2014 | 31


• KALENDER

Komende activiteiten april _________________________________________________ dinsdag 1 vrijdag 4 vrijdag 4 donderdag 10 donderdag 10 donderdag 17 dinsdag 22 woensdag 23 donderdag 24 vrijdag 25 dinsdag 29

14.00 uur 08.00 uur 14.00 uur 09.30 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 12.30 uur 14.00 uur 14.00 uur

80-plussers ontmoeten elkaar verjaardagsontbijt optreden koor St. Trudo en St. Jozef bewonersraad kienen ziekenzalving zitdansen met Ziekenzorg dansen met BKO houden van ‌ in het Sportpaleis dansfilm verjaardagsfeest

mei _________________________________________________ vrijdag 2 donderdag 8 donderdag 15 dinsdag 27 dinsdag 27

08.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 18.30 uur

verjaardagsontbijt optreden Geeno met Ter Kempen kienen verjaardagsfeest start avondwandelingen

juni _________________________________________________ zondag 1 vrijdag 6 zaterdag 14 zondag 22 dinsdag 24 donderdag 26

32 | Huiskrant april 2014

14.00 uur 08.00 uur 08.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur

familiebal met optreden Jackets verjaardagsontbijt familieontbijt optreden De Nethezonen verjaardagsontbijt DJ Fons


• GEDICHT

de lente is in aantocht, dit is waar ik al de hele tijd naar zocht bloemen bloeien koeien loeien de kou verdwijnt de zon verschijnt de vogeltjes tjilpen de diertjes komen piepen de lente zit raar in mekaar zo tot volgend jaar

Huiskrant april 2014 | 33


• MOPPENTROMMEL

Op een morgen gaan twee Hollanders en twee Belgen met de trein naar hun werk. De twee Hollanders kopen twee kaartjes. De twee Belgen kopen samen één kaartje. "Nu ben ik toch wel eens benieuwd hoe ze dat gaan flikken", zeggen die Hollanders. Op de trein, net voor de kaartjesknipper komt, gaan de twee Belgen samen op het toilet zitten. Na eerst bij de Hollanders de kaartjes te hebben geknipt, loopt de kaartjesknipper naar het toilet en zegt: "Kaartje, alstublieft!". De Belgen steken het kaartje onder de deur en de kaartjesknipper knipt het. De volgende morgen kopen de Hollanders één kaartje en de Belgen geen kaartje. Weer zijn de Hollanders benieuwd. Net voor de kaartjesknipper komt, gaan de twee Hollanders op het toilet zitten. De Belgen kloppen op de deur en zeggen: "Kaartje alstublieft!". De Hollanders schuiven het kaartje onder de deur, de Belgen pakken het en kruipen samen in een ander toilet tot de kaartjesknipper komt.

34 | Huiskrant april 2014


• MOPPENTROMMEL

Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat ze geen werk meer hebben. Eerste poes: “Ik zou graag bij Stabilac werken. 's Morgens melk, 's middags melk, 's avonds melk.” Tweede poes: “Ik zou liever bij Whiskas werken. 's Morgens Whiskas, 's middags Whiskas, 's avonds Whiskas.” Derde poes: “Ik wil bij Jupiler gaan werken ...”. De andere poezen: “Hoezo, Jupiler?” Derde poes: “Wel, 's morgens ne kater, 's middags ne kater en 's avonds ne kater.”

Huiskrant april 2014 | 35


• PUZZEL

Oplossing van de vorige puzzel Het juiste antwoord was:

Daar komt de aap uit de mouw Proficiat Fanny Van Roy! Je ontvangt binnenkort een leuke verrassing.

36 | Huiskrant april 2014


• PUZZEL

Nieuwe puzzel We zoeken de juiste betekenis van het volgende spreekwoord:

Iemand de kroon van het hoofd nemen.

Kruis de juiste betekenis aan: 0 iemand uitzonderlijk goed verzorgen 0 iemand te schande maken 0 iemand uit het oog verloren hebben

Bewoner …………………………………………………………………… Kamer ……………… Ingevuld te bezorgen aan het onthaal.

Huiskrant april 2014 | 37


• GEDICHT

Vriendschap is niet zomaar iets klein, vriendschap moet er voor iedereen zijn. Vriendschap is iets heel speciaal, dat is vast voor ons allemaal. Echte vrienden kun je vertrouwen, vrienden, daar kun je op bouwen. Vriendschap is geven en delen, vriendschap is de tijd willen delen.

38 | Huiskrant april 2014


• VOOR DE KLEINTJES

Huiskrant april 2014 | 39

Onderonsje  
Onderonsje  
Advertisement