Page 1

Pensioen advies met hoofd & hart

Tjandra Onken en Michiel Huisman


Pensioenadvies met Hoofd & Hart

door Tjandra Onken en Michiel Huisman

“Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf �, - Carl Gustav Jung

1


Inhoudsopgave Voorwoord Waarom dit boek? En waarom zou je het eigenlijk lezen?

Hoofdstuk 1 De praktijk van een goed advies begint bij de theorie 1.1 Adviseren begint met communiceren 1.1.1 Vormen van Communicatie 1.1.2 Verborgen taal: tussen de regels door lezen 1.2 De ijsbergtheorie, binnen- en buitenkant 1.3 Andere mensen kunnen lezen en vertrouwen op je eigen intuïtie 1.4 Ruis in communicatie: bij jezelf, bij je klant, bij een ander 1.5 Aspecten van mensgericht communiceren

Hoofdstuk 2 Van theorie naar pensioenpraktijk 2.1 De ingrediënten van een goed advies 2.2 Help! Ik ben adviseur. Wat voor adviseur wil ik eigenlijk zijn? 2.3 De communicatiestijlen uitgebreid 2.4 De waarde van een goed advies

2

Hoofdstuk 3 PPK: Praktische pensioenkennis voor de pensioenadviseur. Hoe pas ik het toe? 3.1 Pensioen is … best ingewikkeld 3.2 De pensioenadvies-cyclus in praktijk 3.3 Kwantitatieve en kwalitatieve marktanalyse van het pensioendomein 3.4 De impact van pensioen 3.5 Offerte-analyse en vergelijking 3.6 Tips voor een transparant kwaliteitsadvies

Hoofdstuk 4 Wie zich aan een ander spiegelt … interviews met praktijkmensen - Derk Egeler consultant van De Transformatiegroep - Henri den Boer directeur Corporate Clients Nationale-Nederlanden - Jos Gielink eigenaar Gielink Pensioenrechtadvies - Dina Aleman partner KPMG - Sandra Smits directeur Mens&Kennis - Rogier Kerkhof directeur pensioen en actuariële diensten bij Hay Group

3


voorwoord

complexe pensioenmaterie. Het effect is dat jouw klant tot de ontdekking komt dat jij niet alleen verstand van (pensioen)zaken hebt, maar ook nog

Zo! Dus jij wilt een nog betere pensioenadviseur worden? Een goede beslissing, maar realiseer je je dat dat niet makkelijk is? Goed adviseren komt op details aan. En dat is moeilijk. Was het makkelijk dan werd iedereen wel pensioenadviseur. Dit boek helpt je om je adviesvaardigheden aan te scherpen en om je praktische pensioenkennis te vergroten. De auteurs zijn allebei gepokt en gemazeld in de pensioenadviespraktijk en hebben beiden die passie voor pensioen die nodig is om zoiets als dit boek te schrijven met als enig doel om andere pensioenprofessionals met ambitie op weg te helpen of in ieder geval te inspireren beter te worden in hun vak. Gewoon omdat het pensioenvak een prachtige professie is en pensioen een mega maatschappelijke relevantie heeft. De aanleiding voor het schrijven van dit boek heeft te maken met een lichte onvrede over boeken die tot nu toe over dit onderwerp zijn geschreven. In veruit de meeste gevallen gaat het om boeken van auteurs die misschien nog wel meer weten over pensioen dan wij. Kennis, kennis en nog eens kennis. Pagina’s lang. Je wordt er doodmoe van. Want, ‘kennis zonder mens’, wat moet je daar mee? Kennis, jouw kennis, komt pas tot leven als er mensen zijn die daar behoefte aan hebben. En dan nog … als je niet in de huid kruipt van die mensen en ten diepste hun wensen en behoeftes peilt, wordt het niks. Die kennis keert zich als een boemerang tegen je. Waar het in dit boek vooral om gaat is een stevige injectie PPK (praktische pensioenkennis) en een dikke laag van communicatie-, advies- en klantvaardigheid daar omheen. De combinatie van die twee bezorgt jouw klanten een zachte landing op de harde grond van de

4

eens van zijn zaken en zijn (pensioen)sores. Dat pensioen in plaats van nú voor jouw klant (de werkgever) een zegen is en straks voor diens werknemers een bron van inkomen, komt het niet zelden voor dat de werkgever pensioen ziet als een dure, ingewikkelde en ook nog eens intransparante arbeidsvoorwaarde voor zijn werknemers, waar hij spijt van heeft er ooit aan begonnen te zijn.

Na het bestuderen van dit boek, ben jij beter in staat om de werkgever dankzij jouw advisering ervan te overtuigen dat hij aan alle kanten goed zit met zijn pensioen voor zijn werknemers.

Leeswijzer De inhoud van dit boek valt in grote lijnen uiteen in drie delen: 1. Communicatie-, advies en klantvaardigheden 2. Een stevige injectie PPK, wat staat voor praktische pensioenkennis 3. Interviews met pensioenprofessionals over hún pensioenpraktijk Maar denk nu niet dat deze onderdelen los van elkaar staan. Het is slechts een structuur om de inhoud van dit boek voor het voetlicht te kunnen brengen. Achter een goede adviseur gaan alledrie de aspecten schuil: hij of zij is vaardig, beschikt over kennis en kan die in de praktijk toepassen. En last but not least: hij of zij laat zich graag leiden door adviezen en ervaringen van anderen om er zelf (nog) beter van te worden. Wij wensen je veel leesplezier met deze preview! Tjandra Onken, Michiel Huisman

5


Hoofdstuk 1

De praktijk van een goed advies begint bij de theorie

In de huidige markt is niet het product, dienst of prijsstelling onderscheidend ten opzichte van je concurrent, maar de relatiebenadering. Het draait minder om kennis en meer om het vermogen tot aanpassen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De sleutel tot een succesvol acquisitiegesprek is niet het product, maar de klantrelatie. Je stemt het adviesgesprek af op de andere persoon en zijn behoeften en wensen. De transactiegerichte aanpak is niet meer afdoende. Dit betekent dus een heel andere aanpak: je interesseert je voor de behoeften en wensen van de klant, je begint met vragen stellen en luistert naar de informatie die de klant geeft in plaats dat het product centraal staat en je pas bij het afsluiten van het gesprek erachter komt of de klant het product wil afnemen.

6

Adviseren begint met communiceren Elke boodschap heeft twee lagen: een inhoudelijke en een relationele. De inhoud is de letterlijke betekenis, eenmaal opgeschreven worden woorden emotieloos. De volledige boodschap zit niet in de woorden, maar in het begrijpen van de omstandigheden, de ontvanger en de lichaamstaal, kortom het relationele aspect. Het relationele omvat: (a) hoe de inhoud begrepen moet worden, (b) hoe de zender zichzelf ziet, (c) de relatie, (d) de ontvanger en (e) hoe hij wil dat de ontvanger reageert. Andere mensen kunnen lezen en vertrouwen op je eigen intuïtie Jouw vermogen om de klant te begrijpen is de sleutel tot positieve en bevredigende klantrelaties. Wanneer je beter naar mensen begint te kijken en te luisteren, begin je onbewust dingen te registreren. Dat is de manier waarop intuïtie werkt. Wie in staat is kleine veranderingen bij mensen te registreren en optelt wat mensen doen en hoe ze over zaken praten zal aanwijzingen krijgen over de te volgen weg in het adviestraject. Zeven tips om andere mensen te kunnen “lezen” zijn. Ruis in communicatie: bij jezelf, bij je klant, bij een ander Mensen brengen maar zelden exact onder woorden wat ze precies denken en voelen, maar ze maken het wel duidelijk met de klank van hun stem, hun gelaatsuitdrukking en op andere non-verbale manieren. In communicatie heb je dus naast verbale communicatie te maken met non-verbale (waaronder de paralinguïstische) communicatie. Deze vormen zijn vaak gelijktijdig aan het werk. Daarbij is het verbale aspect ondergeschikt in de communicatie, met andere woorden: mensen vertrouwen meer op gedrag, houding, toon enz. dan op woorden. Maar het non-verbale aspect is vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Het levert dan ook vaak misverstanden op, ruis in de interactie.

7


We ‘luisteren’ door onze eigen gekleurde bril, dat wil zeggen dat we waarnemen door een laag met ervaringen, opvoeding, normen en waarden en karaktereigenschappen. Onze rugzak met bagage. Dit kunnen fijne of minder fijne ervaringen zijn die een gevoelige snaar bij jezelf kunnen raken. Dit zelfde proces kan bij de klant plaatsvinden. Emoties belemmeren om allerlei redenen de communicatie. Het ergste is misschien wel dat we in de greep van een hevige emotie niet horen wat de ander zegt. Pas als je emotioneel tot rust bent gekomen kan je luisteren naar wat de ander zegt.

Hoofdstuk 2

Van theorie naar pensioenpraktijk

Het verschijnsel projectie kunnen we op allerlei manieren tegenkomen in het dagelijks leven. Eén daarvan is in het eerste contact met een klant. Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. “Projectie verandert de wereld in het onbekende gezicht van onszelf ” (C.G. Jung). Projectie staat effectieve communicatie in de weg door je (voor-) oordelen. Inzicht in het verschijnsel projectie helpt je je eigen objectiviteit te vergroten, doordat je beter leert te onderscheiden wat met jou te maken heeft en wat met de ander. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op dit verschijnsel. Een goed pensioenadvies is een combinatie van onafhankelijk, eerlijk, deskundig advies dat aansluit bij de klantbehoefte. Uitgebreide vakkennis en goed op de hoogte zijn van het aanbod in de markt zijn kritische succesfactoren in de pensioenwereld. Reken een normaal uurtarief, denk mee met de klant, zoek naar oplossingen en help de klant met die dingen waar hij of zij niet aan toekomt. (…… in het boek loopt het door)

8

9


Gedrag Als je betrouwbaar en oprecht bent, dan kweek je vertrouwen. Dat betekent ethisch onberispelijk handelen, beloftes houden en afspraken nakomen. Maar het betekent ook zorg dragen voor de emotionele aspecten van een relatie. Deze relatiebenadering werkt uiteindelijk het beste omdat het aansluit bij de behoefte van de klant namelijk zekerheid en comfort, zonder twijfel. Klanten voelen zich goed over hun besluit met jou in zee te gaan omdat ze een goed gevoel hebben over de adviseur met wie ze zaken hebben gedaan. Als adviseur heb je de klant helpen toe te geven dat hij hulp nodig heeft en hoe hij de aangeboden hulp kan aanvaarden zonder gezichtsverlies. Maar bovenal heb je een gevoel van welbehagen, vertrouwen en veiligheid over het verdere verloop van het proces weten te creëren bij de klant. Het gaat dus over je kunnen verbinden met de klant door echte communicatie, het kunnen raken van de klant. Weet je waarover je praat, heb je een goed verhaal, met een goede opbouw dan communiceer je daarmee nog niet, je informeert! Echte communicatie raakt iemand omdat het voortkomt uit interesse. Als communicatie is gereduceerd tot enkel een middel om je doel te bereiken dan wordt het gekunsteld. Het is dan enkel een sociaal geaccepteerde manier van manipulatie.

een selectie gemaakt van adviseurs met wie hij wil praten in de selectiefase. Wie kan hem het beste helpen bij zijn probleem? Het is de kunst om dusdanig de aandacht op jezelf te vestigen dat je wordt ervaren als de adviseur in wie de klant het meeste vertrouwen heeft om zijn probleem of vraag op te lossen. Je hebt dan de interesse van de klant gewekt. In de derde fase wordt interesse omgezet in verlangen, een koopintentie. In deze fase overtuig je de klant van de toegevoegde waarde van je product, jouw oplossing voor zijn probleem. De laatste fase, de klant is overtuigd en gaat tot actie over om zijn probleem aan te pakken met jouw hulp.

Tot slot! AIDA In het adviestraject heb ik vaak steun van AIDA. Dit is een stapsgewijs model wat veel in de marketing wordt gebruikt, wat ook bruikbaar is als gesprekstechniek voor de pensioenadviseur. AIDA staat voor: A – (1) Aandacht I – (2) Interesse D – (3) Desire (verlangen) A – (4) Actie In de allereerste fase is de klant zich bewust van zijn probleem en heeft hij

10

11


Hoofdstuk 3

Tijd voor een tussenstand. Wat hebben we tot nu toe geleerd? Puntsgewijs: • Pensioen heeft een duidelijke relatie met de winst en continuïteit van een onderneming dus met de kernissues van de ondernemer/werkgever • Een professionele pensioenadviseur opent de ogen hiervoor van de werkgever en wijst op consequenties van (ooit) gemaakte keuzes • Het gaat de professionele adviseur om onderscheidende dienstverlening. Het ‘product pensioen’ kan je overal wel halen • Daar is PPK (= Praktische Pensioen Kennis) voor nodig. Dat is kennis gericht op oplossingen voor de klant.

PPK

Het is goed om je te realiseren dat kennis zonder oplossingen nutteloos is. Denk aan het Genootschap voor Nutteloze Kennis: leuk voor aan de borreltafel op vrijdagnamiddag met vrienden, maar waardeloos in het zakelijk verkeer.

Pensioen moet wat voor je doen. Niet straks, maar nú! En nu de praktijk! Een stevige injectie PPK (praktische pensioenkennis). We beginnen met het leggen van een relatie tussen de doelstellingen die een werkgever cq een onderneming of organisatie zich oplegt en de wijze waarop een pensioenregeling daar invloed op heeft. We doen dat vanuit de overweging dat een pensioenadviseur eerst en vooral contact zal leggen met de ‘baas’ van de onderneming. In het MKB is dat vaak de eigenaargrootaandeelhouder of – bij mid corporates en corporates – de CFO en/of de verantwoordelijke voor het HR-beleid. (.....in het boek loopt het door)

12

Wat voor pensioenadvies wil ik eigenlijk geven? Generiek gesproken zijn er twee mogelijke opvattingen: 1. Ik wil mijn klant end tot end helpen en daar horen ook de inkoop van het pensioenproduct (bij een verzekeraar of andere uitvoerder) bij inclusief de daarbij behorende onderhandelingen 2. Ik laat de inkoop over aan andere partijen of aan de procurement afdeling van de geadviseerde onderneming zelf. Tussen deze twee uitersten zit nog een hele wereld aan gradaties waar elke pensioenadviseur zich rekenschap van dient te geven. Wetgevers en toezichthouder (Afm) hebben wel een uitdagende en voor de adviespraktijk in onze ogen zonder meer profijtelijke en juiste beslissing genomen door met het verbod op provisie bij het afsluiten van pensioenproducten, de afstand tussen adviseur en leverancier van pensioen.

13


Hoofdstuk 4

een externe pensioenadviseur, een specialist. Dat is prettig want ik voelde mij heel verantwoordelijk in de rol van bestuurder. Kennis van de inhoud is een randvoorwaarde om te kiezen voor een de juiste specialist, maar ik wil daarnaast wel het vertrouwen hebben dat het ook echt goed gaat komen. En dat vertrouwen krijg ik door de relatie, niet door het meest briljante plan.”

Interview

Derk Egeler

“Ik luister, deel eigen ervaringen en zet mensen in hun kracht” Derk Egeler van De Transformatiegroep, heeft geen directe relatie met de pensioenwereld anders dan een paar jaar bestuurservaring bij Stichting pensioenfonds Erven Lucas Bols. Maar dat bleek pas tijdens ons gesprek. Ik ben Derk op het spoor gekomen, omdat hij een paar keer per jaar met relaties een week de bergen ingaat voor waardevolle zelfreflecterende momenten en om te praten over (persoonlijke) thema’s, zoals leiderschap, twijfels en ambities. Zijnsvragen. De wijze waarop hij deze trails invulling geeft en de gehele setting in de bergen is een bijzondere manier om je te verhouden en te verbinden tot mensen. Daar draait het uiteindelijk ook om in de interactie met de klant. Wat drijft, motiveert, maar ook wat belemmert hen? Inhoud is belangrijk, maar doelloos wanneer het intermenselijke contact niet klopt.

“Ik adviseer niet, hoewel een consultant vaak wordt geassocieerd met advies. Ik ben niet zo’n consultant, die zegt welke weg je in moet slaan. Ik maak de klant bewust van wie hij is, welke vragen en twijfels er leven. Ik empower de opdrachtgever en het bedrijf om vervolgens hen zelf antwoord te laten geven op de vraagstukken die spelen. Ik heb niet allerlei modelletjes en theorieën klaar liggen waarmee ik sturing geef aan het proces, maar ik luister, deel eigen ervaringen en zet mensen in hun kracht. Wat ik doe, zie ik niet als advies, maar meer als het aanreiken van diverse overwegingen. Ik zeg wat ik er van vind, wat ik zie. Advies is toch meer dat je zegt wat de klant moet doen. Door mijn werkwijze maak ik meer een proces los. Door mensen hun innerlijke waarheid te laten uitspreken ontstaat er een andere energie.”

“In mijn periode bij het pensioenfonds Lucas Bols werd ik bijgestaan door

“Na een gesprek met de klant, evalueer ik eigenlijk altijd met mijzelf. Ik maak als het ware een foto van het gesprek. Als ik dan merk dat het niet helemaal goed zat dan bel ik zo’n iemand op. Een enkele keer moet ik er meerdere keren achteraan bellen en dan is het soms moeilijk aftasten waar dat aan ligt, aan de situatie of aan mij persoonlijk. Soms word ik onzeker en ga ik twijfelen. Ik raak dan van mijn authentieke pad af door gedachten als: Ze zitten niet op mij te wachten, wat zal die persoon van mij vinden?” “Mijn kwaliteiten zitten in het intermenselijke, mensen bij elkaar brengen en verbinden en in beweging zetten. Het relationele aspect is ook nu heel relevant. In ieder geval voor de klantvragen waar ik mij mee bezighoudt.”

14

15


Interview

Henri de Boer

“Het gaat om goed luisteren en de juiste vragen stellen”

De soms dunne en dan weer duidelijke scheidslijn tussen adviseren en verkopen laat zich niet altijd makkelijk trekken. Een consultant adviseert. Een verkoper verkoopt. Maar is dat wel zo duidelijk? En is een consultant per definitie onafhankelijk en objectief en een verkoper alleen maar een platte productverkoper zonder meer? De werkelijkheid is net zo genuanceerd als de scheidslijn tussen adviseren en verkopen kronkelig is. Dat geldt ook voor pensioen.

16

Henri den Boer, directeur Corporate Clients bij Nationale-Nederlanden weet daarvan mee te praten. Twintig jaar ervaring in verkoop van en advisering in pensioen en pensioengerelateerde producten en diensten laten van zich spreken als we hem interviewen over zijn kijk op de praktijk van dat mooie maar weerbarstige vak van pensioenadvisering. De rode draad? “Deskundigheid? Objectief advies? Onafhankelijkheid? Allemaal oké. Maar uiteindelijk gaat het erom, slaag je erin om je echt, maar dan ook echt en oprecht, in te leven in het wel en wee van je klant”. En daarmee is de scheidslijn tussen adviseren en verkopen dus niet hard te trekken. Hoeft ook niet. Want als je de juiste oplossing op het juiste moment tegen de juiste prijs voor de klant hebt, is niet aan de orde of het nu om verkopen of adviseren gaat. “In the end betaalt een klant uiteindelijk toch alleen zijn factuur met plezier als de prijs naar zijn mening adequaat is, ongeacht of dat nu voor een advies, dienstverlening, een product of voor alledrie is”. Toch is ook daarmee niet het hele verhaal verteld. Formeel en strikt wettelijk gesproken moet een uitvoerder van pensioen zoals NationaleNederlanden is, zich onthouden van advisering, weet ook Den Boer. “Wij adviseren niet zelf ”, klinkt het dan ook voorspelbaar uit de mond van iemand die leiding geeft aan een pensioenuitvoerder die – voor zover het de verantwoordelijkheid van Den Boer betreft – uitstrekt over het pensioen voor werknemers van grootzakelijke klanten. “We zullen ook altijd een werkgever duidelijk maken dat we niet op het adviesvlak zitten. ‘Stick to your role’ is bij ons het leidende principe en dat is het verzekeren van en uitvoering geven aan pensioenregelingen”. En is dat dan het juridisch en formeel wenselijke antwoord? Zeker! “Maar daar blijft het niet bij”, vindt Den Boer. “Ik hecht ook echt waarde aan de scheiding tussen het advies en productverkoop, al vind ik wel dat

17


er een grijs gebied tussen die twee is en de grens niet altijd makkelijk is te trekken. De verbindende schakel tussen die twee is in ieder geval meedenken, alternatieven aanreiken, voor- en nadelen van keuzes aangeven en consequenties van bepaalde keuzes laten zien. Dat is niet voorbehouden aan de adviseur en zeker ook de taak van een uitvoerder of – in geval van een adviestraject – een aspirant-uitvoerder. Al die factoren afwegen en uiteindelijk dat ene, ultieme advies vormgeven, dat is de taak van de consultant. En dan nog: in heel veel gevallen is er geen sprake van dé consultant maar van consultants, want bij pensioen zijn meerdere belangen gemoeid en al die belangen, van de werkgever, van de werknemer en niet zelden ook de kapitaalverschaffers van een onderneming, kunnen en worden in de praktijk, vaak behartigd door meerdere consultants. Niet zelden worden de belangen van werknemerszijde door een andere consultant behartigd dan die van de werkgever. Als uitvoerder moet je daar allemaal rekening meehouden. De driehoeksverhouding tussen werkgever, uitvoerder en consultant mag dan in theorie kraakhelder zijn. In de praktijk is het complexer omdat er meerdere consultants bij betrokken zijn en soms zelfs nog complexer omdat er op de onderscheiden deelterreinen ook nog eens meerdere uitvoerders (beleggen; administreren, verzekeren) ene rol kunnen spelen. Voeg daar dan nog eens aan toe dat de belangen aan werkgeverszijde ook nog eens heel divers en ook nog eens aanvullend kunnen zijn, en het is duidelijk dat de praktijk veel weerbarstiger is dan de simpele driehoek van de theorie doet vermoeden. Immers aan werkgeverszijde is het al een hele uitdaging om de primaire verantwoordelijkheden van de CFO op langere termijn in balans brengen met die van de kapitaalverschaffers op korte termijn en die van HR-directeur bij wie de zorg om het menselijk kapitaal in handen is”. Kortom: als pensioenuitvoerder moet je wel een ‘mensen-mens’ zijn om dat allemaal te managen.

18

Over de auteurs mr. Tjandra Onken, CPL is pensioenjurist maar ziet zichzelf meer als pensioengeneralist. Tjandra kan bogen op meer dan vijftien jaar ervaring op het collectieve pensioenterrein in uiteenlopende functies bij zowel pensioenuitvoerders als werkgevers. De laatste jaren legt zij steeds meer nadruk op gedrag & communicatie: hoe kun je pensioen op een leuke en vooral begrijpelijke manier over het voetlicht brengen. Ze schuwt het niet om out of the box te denken. Zo is o.a. het Pensioencabaret ontstaan waarachter zij de grote initiator is. De realisatie van dit boek is tevens een verwezenlijking van haar gedachtegoed: zonder hart is het hoofd leeg; zonder passie voor het vak is een adviseur niet meer dan een platte verkoper. Michiel Huisman, bac PLA is hoofdredacteur van o.a. het grootste vaktijdschrift in de pensioenbranche: Pensioen Advies. Vanuit die functie heeft hij zijn voelsprieten over het complete pensioendomein. Daarvoor was Michiel projectmanager bij Nationale-Nederlanden en opereerde steeds op het snijvlak van marketing, productontwikkeling en pensioen. In die hoedanigheid was hij o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van kennis-, vaardigheids-, gedragstrainingen en verbeter-programma’s voor salesorganisaties op het gebied van (collectief ) pensioen. Zijn passie voor motiveren en inspireren van mensen, kon hij daarin goed gebruiken. Zijn credo: zonder willen, wordt kunnen nooit doen. Alles begint bij intrinsieke motivatie.

19


Over het boek: De inhoud van dit boek valt in drie delen uiteen: 1. Communicatie-, advies en klantvaardigheden 2. Een stevige injectie PPK, wat staat voor praktische pensioenkennis 3. Interviews met pensioenprofessionals over hún pensioenpraktijk Maar denk nu niet dat deze onderdelen los van elkaar staan. Het is slechts een structuur om de inhoud van dit boek voor het voetlicht te kunnen brengen. Achter een goede adviseur gaan alle drie de aspecten schuil: hij of zij is vaardig, beschikt over kennis en kan die in de praktijk toepassen. En last but not least: hij of zij laat zich graag leiden door adviezen en ervaringen van anderen om er zelf (nog) beter van te worden. Dat laatste hebben de auteurs ingebracht in dit ‘werkboek’ door een viertal interviews met echte praktijkmensen.

Pensioenadvies met hoofd en hart  

Preview van het boek "Pensioenadvies met hoofd en hart"

Pensioenadvies met hoofd en hart  

Preview van het boek "Pensioenadvies met hoofd en hart"

Advertisement