Page 1

KBNZ SEMANA SA PINULUNGANG BINISAYA Septiembre 9-15, 2013, Auckland, New Zealand

Yehey! Usa ka Semanang Lingaw Ang labing dakung kalingawan sa mga Bisaya sa New Zealand magsugod sa Lunes, Septiembre 9 hangtud sa Dominggo, Septiembre 15 sa ikaduhang tuig sa pagsaulog sa Semana sa Pinulungang Binisaya. Dunay bangga sa balak, sa komedya, og sa pelikulila. Si Tess Baclay, nga maoy nagdala sa sikat nga drama sa radyo, “Sa Mga Mata ni Angelita”, mopasundayag og “one-woman show” inig ka Huwebes, Septiembre 12, 6:30 sa gabii, sa St Mary’s Social Hall, 117 Onewa Road, Northcote. Isalida usab ang mga pinili nga mga pelikulila (short films) nga Binisaya. Sa Biyernes Septiembre 13, alas 7:30 sa gabii, magtapok-tapok sa panimalay nila ni Leo og Inday Ramirez, 30 Amaretto Avenue, Botany sa tulumanon nga Hisgot-Hisgot diin maglantugi sa mga init nga mga isyu nga may kalabutan ang mga Bisaya. Ingon si Elmer Cerna, bise presidente sa KBNZ, ang mga napili nga isya mao ang mosunod: “Angay ba nga ang mga banay’ng Bisaya sa New Zealand maggamit sa pinulunggang Binisaya sa talad kan-anan?”; “Angay ba nga wagtangong ang pork barrel sa gigahin sa mga kongresista og mga senador?” og “Angay ba nga mangayog tabang ang Pilipinas sa Estados Unidos sa higayon nga magpadayon ang Tsina sa pagpangankon sa Spratley Islands?” Ang PinakaPasundayag, sa Sabado Septiembre 14, ala una sa hapon, mao ang kulminasyon sa kasaulogan diin ipasundayag sa mga talento sa KBNZ ang mga bag-o og mga karaang huning Binisaya og ang mga mananaug sa mga bangga sa balak, komedya og sa pelikulila. Kini buhaton sa Henderson Intermediate School, 70 Lincoln Road, Henderson. Duna’y mga ganti sa raffle. Ang Pinoy Grill mamaligya og pagkaon. Si Dexter Ycong og Ferdie Esclamado ang magdumala sa tulumanon. Sa Dominggo Septiembre 15 sa 10:30 sa buntag ang Misa Pasalamat sa Our Lady of Lourdes Parish, 7 Glendale Rd, Glen Eden diin ang TawagAwit mohalad og mga kanta. Giplanohan nga inig kahuman sa misa may gamay’ng pangape. Giimbitar ang tanang mga Bisaya dinhi sa New Zealand sa pagtambong niining mga tulumanon.

Mas lingaw gyud sa

ika-6 nga isyu

Semanabisaya6  
Semanabisaya6  

Opisyal nga Pamantalaan sa KBNZ Pinulungang Binisaya

Advertisement