Page 1

KBNZ SEMANA SA PINULUNGANG BINISAYA Septiembre 9-15, 2013, Auckland, New Zealand

Panawagan sa mga Siaw, Katawahahaha! Kitang mga Bisaya hilig kaayo’g pasiaw og pakatawa. Si Yoyoy og Max Surban sikat kaayo tungod sa ilang mga kataw-anang mga awit. Gani si Teban nahimong bokal sa Lalawigan sa Sugbu, kay sige la’g pasiaw uban ni Goliat. Mao nga ang KBNZ nagpasiugda pag-usab og bangga sa pasiaw – Katawahahaha, usa sa mga tulumanon sa Semana sa Pinulungang Binisaya sa Septiembre 9-15, 2013 sa Auckland, Aotearoa New Zealand. Duna’y ganti ang pinakaalegre nga estorya. Ang lagda sa bangga mao kining mosunod: 1. Mubo og orihinal nga estorya nga makalingaw og makapakatawahahaha. 2. Tinuod nga hitabo sa imong kinabuhi, banay o kaila. 3. Pilion ang tulo nga kinakataw-anan nga ipahibalo sa Sept 11. Ang mga mapili ipasundayag sa Sept 14. Palihug ug email ang inyong salmot sa: konsuy@gmail.com o chinamandawe@yahoo.com sugod karon hangtod sa Sept 8. Ang ubang mga tulumanon sa Semana sa Pinulungang Bisaya mao ang: PinakaBalak; Bag-ong Huning Binisaya; Lantugi’g Diskurso; Drama’g Pelikula; PinakaPasundayag; og Misa Pasalamat. Apil na. Kay ningbasa ka man niining atong pamantalaan, diay mga pag-gitik aron malingaw ka: BUGNO SA IRO Dihay contest sa binugnuay og iro didto sa New York. Tanang bagis nga iro miapil. Ang gisalmot sa Pilipinas bisaya nga daut kayo, mutaon pa gyud. Pero pagbugno na, isog kaayo ang bisaya. Gipamaak ang mga pit bull, german sheperd, doberman ug uban pang iro nga mas daku pa niya. Daug dayon ang bisaya. Gipangutana ang tag-iya sa iro sa mga reporter unsang klasehang iro iyang gi-enter. Mitubag ang tag-iya: “Irong Buang.”

HIMATYON NGA INSIK Insik: Pedlo, ako kamaguwangan Pedro: Ako ni Pa. Insik: Juan, ako kamanghulan Juan: Dia ra ko Pa. Insik: Maliya, ako asawa Maria: Dia ra ko. Insik: Mga wala silbi! Naa mo tanan dinhi. Wala bantay ato tindahan!

Mas lingaw gyud sa

ikatulong isyu

Semanabisaya3  

Opisyal nga Pamantalaan sa Semana sa Pinulungang Binisaya

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you