Page 52

K E S K KO N D

Vähem saastamist eeldab üle 100 miljonilist

V

astavalt õhusaasteainete vähendamise programmile on Eestis perioodil 2020– 2030 eelistatumad just vähesaastavad sõnnikulaotus- ja ladustamistehnikad ning mineraalväetiste kasutamisel tekkivate ammoniaagi heitkoguste piiramine. Sobilikud meetodid oleksid: lohisvoolikuga laotatava veiste ja sigade vedelsõnniku osatähtsuse vähendamine ning avatud või suletud lõhega sisestuslaotuse osatähtsuse suurendamine; laguunides ja ujuvkattega rõngasmahutites ladustatava veiste ja sigade vedelsõnniku osatähtsuse vähendamine, kinnistes mahutites ladustatava veiste ja sigade vedelsõnniku osakaalu suurendamine; taimekasvatuses mineraalväetiste laotamisel kiire muldaviimise

ehk otse- või kombikülvikute kasutamise suurenemine. Nende meetodite ulatuslikumaks kasutuselevõtmiseks tuleb põllumajandussektoris teha märkimisväärseid investeeringuid. Ammoniaagiheitmete vähendamiseks vajalike investeeringute, kaasnevate tulude ja kulude analüüsimisel lähtusime mitmest eeldusest. Neist peamised on: sigade arv ning piimalehmade arv ja produktiivsus suurenevad aastani 2030; lisanduva vedelsõnniku ladustamiseks rajatakse uued kinnised rõngasmahutid (mahuga 4500 m3 ja kasutusefektiivsusega 96%); vedelsõnnikuhoidlad peavad mahutama 8 kuu sõnniku koguse; investeeringute maksumuse arvestamisel aastani 2030 korri-

120,8

miljonit eurot minimaalselt on investeeringuvajadus aastatel 2019–2030. geeriti 2018. aasta hindu vastavate sisendite hinnaindeksite keskmise juurdekasvuga viimasel 10 aastal; projekteerimise ja asjaajamise kulud, laguunide utiliseerimise kulud (transaktsioonikulud) moodustavad kokku 15% uute sõnnikuhoidlate rajamise maksumusest; lisaks vedelsõnniku sisestuslaotuse seadmetele on vaja soetada sobivad traktorid; otsekülvi tehnoloogiaga kaasneb võrreldes künnipõhise mulla-

Kohtume Maamessil C-hallis boksis C 25 RTK parandusandmed GNSS püsijaamade võrgust

Hades Invest OÜ Valdeku 132 11216 Tallinn Tel: +372 53037313 tonu@topcon.ee www.topcon.ee

ÜKS KORD MÕÕDA

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement