Page 43

metsataimest

Hea teada Lõviosa metsauuenduseks kasutatavaid taimi tuleb Eesti taimlatest Metsaistutusmaterjali inventuuri kohaselt on meie taimlates kasvamas 28,4 mln istutuskõlbulikku taime. Keskkonnaameti andmetel istutati eelmisel aastal meie metsadesse kokku 33,3 mln taime, millest 5 mln toodi naaberriikidest. Eesti metsade uuendamiseks kasutati 2014. aastal 26,2 mln, 2015. aastal 27,9 mln ja 2016. aastal 28,9 mln metsataime. Kõige enam on metsade uuendamiseks kasutatud kuusetaimi, keskmiselt u 14 mln aastas. Männitaimi on istutatud aastas u 12 mln. Raiesmike uuendamiseks metsanduse arengukavas ettenähtud mahus on erametsades vaja 11,7 mln metsataime aastas, mida on 3 mln rohkem, kui eelmisel aastal erametsade uuendamiseks kasutati. Suurim vajadus on lähiaastail kuusetaimede järele.

Toetus metsa uuendamiseks Metsade uuendamiseks on võimalik Erametsakeskuse kaudu taotleda nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikku toetust. Toetusraha võimaldab erametsaomanikul maapinna ettevalmistamise, metsataimede soetamise ja istutamise ning kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri või looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise kuludelt kokku hoida. Metsaomanik on kohustatud metsa uuendama vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates. Mets loetakse uuenenuks, kui elujõulised metsataimed on olenevalt metsakasvu kohatüübist viie või kümne aasta jooksul saavutanud ettenähtud kõrguse ning paiknevad ülepinnaliselt ja nõutaval arvul hektari kohta. Õigeaegsel uuendamata jätmisel võib Keskkonnaamet määrata sunniraha.

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement