Page 29

Kolm rikkumist elust enesest Näide 1. Osaühing taotles maaelu mitmekesistamise meetmest toetust hotelli seminariruumi ja saunahoone ehitamiseks. Meetme määruses on nõue, et toetuse saaja peab investeeringuobjekti viie aasta jooksul sihipäraselt kasutama. Selliselt sõnastatuna välistab meetme määrus võimaluse, et toetusesaaja annab investeeringuobjekti teisele ettevõttele või isikule rendile. Järelkontrollis tuli aga välja, et hotell koos toetuse abil rajatud seminariruumi ja saunaga oli antud rendile. Oma seletuses põhjendas toetusesaaja, et ei jõua enam hotelli pidada ja seepärast rentis hotelli välja. Välja rentimine aga ei ole meetme määruses lubatud ja tegemist oli rikkumisega. Kuna hoone oli välja renditud 22 kuud, siis tegi PRIA osalise tagasinõude otsuse, võttes arvesse väljarentimise kestust.

lust toetuse saamiseks sealautade rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks. Meetme määruses on nõue, et taotlejal peab olema taotlemisele eelneval majandusaastal vähemalt 50% müügitulust saadud omatoodetud põllumajandussaadustest. Kolme ettevõtte kasutuses ei olnud ei põllumajandusmasinaid ega ka maad. Samuti puudusid neil tootmiskulud. Väidetavalt oli silo toodetud seadmeid müüva ettevõtte promomasinatega ning kasutatud oli põhiliselt hoopis neljanda ettevõtte, OÜ K, maid. Kõiki asjaolusid hinnates jõudis PRIA järeldusele, et ettevõtted olid toetuse saamiseks vajaliku müügitulu tekitanud kunstlikult. Toetus jäeti täielikult välja maksmata. Määruses sätestatud nõudeid oli tahtlikult eiratud ja tegemist oli pettusega.

Näide 2. Kolm koos tegutsevatele äripartnerile kuuluvat ettevõtet OÜ X, OÜ Y ja OÜ Z esitasid kolm eraldi taot-

Näide 3. Osaühing taotles 2018. aastal mahetoetust 100 hektarile erinevatele põllukultuuridele, sh 8-hekta-

rilisele põldoa põllule. Taotleja ettevõttes tehti 26.08.2018 kohapealne kontroll. Põldoa puhul leiti eest põld, millest ainult 7 hektarile oli külvatud põlduba, ülejäänud osale ei olnud põlduba külvatud ning kohapealses kontrollis märgiti varasema aasta järgi kultuuriks püsirohumaa pinnaga 1 ha. Seega taotlusele märgitud põllu pindala oli küll õige, kuid erinevus oli põllul kasvatatavas kultuuris. Mahetoetust põldoa eest maksti ainult tuvastatud pinna ulatuses ehk 7 hektarile. Kuna taotlejal tuvastati põldoa põldu kontrollides ühe hektari suurune rohumaa, mida peab vähemalt kord aastas niitma või karjatama, siis kontrolliti kohapeal, kas see nõue on täidetud või mitte. Kohapealse vaatluse ning põlluraamatu põhjal tuvastati, et rohumaa on niitmata ja karjatamata. Kuna rohumaa oli nõuetekohaselt hooldamata, siis ei määratud sellele pinnale ka ühtset pindalatoetust. Mõlemat toetust maksti 99 ha eest.

See kruvi kannab 550 kg ja maksab 26.90 eur/tk

Krinneri originaalkruvivundamendid on: Garanteeritud saksa kvaliteediga Saksamaal testitud ja garanteeritud kandevõimega Patenteeritud, maasse keeramist lihtsustava puurotsaga Sileda, maasse keeramist hõlbustava pinnatöötlusega Väga pika, 70+ aastase kasutuseaga Rohkem infot: www.alderman.ee Tel 672 6845, info@alderman.ee Tähetorni 21b, Tallinn

TEID AME OOT MESSIL MAAVP-26

Kontakt Indrek 504 1986, Keit 5366 9656, info@talutehnika.ee, www.talutehnika.ee Peetri Talutehnika OÜ asub: Tammemäe, Prangli küla, Kanepi vald, 63508 Põlvamaa

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement