Page 27

PRIA on toetustaotluste menetlemisel võimalike pettuste avastamise luubi alla võtnud. Foto: Shutterstock

Kui Kolumbus oleks küsinud toetust India avastamiseks ja oleks avastusreisi käigus jõudnud hoopis Ameerikasse, siis oleks tal tulnud toetusraha tagasi maksta, kuna India jäi avastamata.

tehakse tegevus, mis ei vasta toetusreeglitele, kuigi majanduslikus mõttes on tegemist toimiva asjaga. Näiteks kui Kolumbus oleks küsinud toetust India avastamiseks ja oleks avastusreisi käigus jõudnud hoopis Ameerikasse, siis oleks tal tulnud toetusraha tagasi maksta, kuna India jäi avastamata. Ehk siis toetusraha abil tehtud tegevused peavad alati olema need, milleks toetus määrati. Mis on rikkumine? Rikkumine on igasugune õigusaktides kehtestatud reeglite täitmata jätmine. Ei ole vahet, kas reeglid jäeti täitmata teadmatusest või tehti seda tahtlikult. Samuti ei tarvitse rikkumine tähendada üksnes tegevust, vaid rikku-

miseks võib olla ka tegevusetus. Näiteks kui toetuste abil rahastati loomapidamishoone ehitust ja ehitatud hoone seisab viieaastase järelevalveperioodi ajal tühjana, siis nõutakse toetus tagasi, sest hoone ei ole sihipärases kasutuses. Rikkumised võivad olla nii enne kui ka pärast makset toime pandud reeglite eiramised. Kui kontrolli käigus tehakse kindlaks, et rikkumine on toime pandud tahtlikult, on tegemist pettusega, millele võivad lisaks toetusest ilmajäämisele järgneda halduskaristused ja isegi kriminaalmenetlus. Tahtlusele viitab see, kui toetuse saamiseks on tingimused täidetud kunstlikult. Formaalselt on kõik pettusejuhtumid pigem juriidiliselt korrektsed ehk nn JOKK, stiilis „paber kannatab kõike“, kuid sisulisi puudusi ja tegelikke kavatsusi püütakse loomulikult varjata. Varjatud eesmärgid või ka valeandmete esitamine võivad ilmneda ja saada tõestatud hilisemates menetlusfaasides. Kunstlike tingimuste loomine Lisaks kõrvalloos (vt lk 29) kirjeldatud näidetele on PRIA viimasel ajal avastanud juhtumeid, kus ühe kinnistu või investeeringuobjektiga seoses on toetuste saamiseks loodud uusi juriidilisi isikuid. Eesmärk on toetust saada rohkem, kui ühele juriidilisele isikule kehtestatud piirmäär võimaldaks ja katta objekti suurem investeeringuvajadus toetuste abil. Nii ongi tekkinud soov investeeringuobjekt õigusvastaselt tükeldada, et luua igale osale taotlemiseks eraldi uus n-ö juriidiline keha. Selline tegevus viitab lubamatule kunst-

27

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement