Page 24

Lely jätkab positiivse majanduskliima tingimustes kasvu robootika ja farmijuhtimise andmete vallas Märts 2019 – Lely on 2018. aastal saavutanud tugeva kasvu, tugevdades veelgi oma positsiooni piimafarmide robootika ja farmijuhtimise andmete juhtiva tarnijana. Sel aastal jõuti mitme suure saavutuseni, nagu näiteks ettevõtte 70. aastapäeva tähistamine, uue Astronaut lüpsirobotiga väljatulemine ja „tuleviku piimafarmi“ visiooni jagamine’ Lely tegevjuht Alexander van der Lely: „2018. aasta oli Lely jaoks väga hea aasta. Me tähistasime uhkusega oma 70. sünnipäeva ja samal ajal tulime välja ka mitme uue ja põneva tootega, nagu näiteks Astronaut A5, mis on end klientide juures tõeliselt edukana tõestanud. See andis meile tugeva 9%-lise kasvu kogutuluga 416 milj eurot*, mis tõestab, et tegime õige otsuse, müües oma söödavarumistehnika 2017. aastal ettevõttele AGCO Corporation ja kesken-

dudes ise täielikult robootikale ja farmijuhtimise andmetele. Samuti alustasime äritegevust uutel turgudel nagu Kreeka, Ungari, Taivan, Uruguai ja Argentiina. 2019. aasta suurem tellimuste hulk näitab jätkuvat huvi meie toodete vastu ning Lely kaubamärgi eelistamist.“ Oluline kasvupanus tuli Euroopast ja Aasiast, samas kui Põhja-Ameerika turg aeglustus veidi piimahindadega seotud probleemide tõttu. Lely uuenduslikkust farmide vallas toetab fakt, et investeeringud tootearendusse olid taas 6% aastamüügist. Tuleviku piimafarm 2018. aasta aprillis toimunud mastaapsel edasimüüjate üritusel „Lely tuleviku piimafarmi päevad“ esitles firma uut Lely Astronaut A5 lüpsirobotit ja uut Juno söötjat. Sel üritusel esitles Lely ka oma visiooni tuleviku piimafarmist, mis on kest-

lik, täisautomaatne, loodud lehmast lähtuvalt ja suunatud väljajätmisel põhinevale juhtimisele. Selles tulevases piimafarmis on kasutusel murrangulised uuendused, mille kallal firma praegu töötab, nagu sõnnikuringlus ja andmetepõhine otsuseid toetav tarkvara. Suurem keskendumine automaatsöötmisele 2018. aastal paigaldati 500. Lely Vector ja nüüd müüakse seda automaatset söötesüsteemi rohkem kui 25 riigis kogu maailmas. Augustis tuli välja uus Vectori versioon. See on erakordne saavutus, sest Lely on olnud automaatsöötjate turul aktiivne alles 2012. aastast, mis tõestab, et farmipidajad tunnustavad aina enam automaatsete söötesüsteemide väärtust. Farmide kohapealse piimatöötlusliini tutvustamine Veel üks 2018. aasta saavutus

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement