Page 18

TOETUS

Uus võimalus investeeringutoetust taotleda HELI LEHTSAAR-KARMA PÕLLUMEHE TEATAJA TOIMETAJA

Järgmise aasta alguses avatakse täiendav taotlusvoor maaelu arengukava (MAK) meetmest 4.1 investeeringutoetuse taotlemiseks. Selle põhjus on asjaolu, et varasematest voorudest on loobumiste ja projektide odavnemise tõttu raha kasutamata jäänud. Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk selgitas, et meetmes 4.1 on plaanis täiendav taotlusvoor järgmise aasta alguses ja eelarveks on esialgu umbes 11 miljonit eurot. „Meetme tingimusi on plaanis muuta selliselt, et tagada vahendite maksimaalne kasutamine käesoleva programmiperioodi lõpuks,“ lisas Tikk.

Ta selgitas, et üks olulisim muudatus on liisingumaksete abikõlblikkuse maksimaalse tähtaja lühendamine. „Praegu kehtiva määruse kohaselt peab investeeringuobjekti omandiõigus, mis soetatakse liisingut kasutades, üle minema toetuse saajale kuni viie aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembril. Võttes arvesse, et järgmine meetme 4.1 taotlusvoor toimub 2020. aasta alguses, siis edaspidi peab investeeringuobjekti omandiõigus toetuse saajale üle minema kolme aasta jooksul,“ mainis Janeli Tikk. See muudatus tuleneb sellest, et käimasolev programmiperiood hakkab lõppema ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetused peab PRIA välja maksma enne 31. detsembrit 2023.

Hea teada Maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ kogueelarve on 143 179 400 eurot. Toetust saavad taotleda põllumajandustootjad põllumajanduslike tootmishoonete ehitamiseks, põllumajanduslike masinate või seadmete ostmiseks ja istandike rajamiseks või laienemiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks. Seni on toimunud kuus taotlusvooru ja huvi investeeringutoetuse vastu on suur. Näiteks viimases taotlusvoorus esitati 477 taotlust kogusummas üle 50 miljoni euro. Eelarve oli aga 22, 5 miljonit eurot. Täiendav taotlusvoor tuleb 2020. aasta alguses, selle eelarve on umbes 11 miljonit eurot.

OSTAME paberpuitu Kunda ja Pärnu terminalis metsakinnistuid kasvava metsa raieõigust

Södra Metsad OÜ Merivälja tee 1, 11911 Tallinn Tel 516 3569 taavi.mullerson@sodra.com www.sodrametsad.ee

TEID AME OOT MESSIL MAAVP-26

Kontakt Indrek 504 1986, Keit 5366 9656, info@talutehnika.ee, www.talutehnika.ee Peetri Talutehnika OÜ asub: Tammemäe, Prangli küla, Kanepi vald, 63508 Põlvamaa

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement