Page 17

Kommentaar:

Ebaausad kauplemistavad viivad tootjate kauba poelettidelt

SIRJE POTISEPP

T

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIDU JUHATAJA

arbija ei aima, kuidas kujuneb tema kodupoe kaubavalik ja miks ühtäkki ei ole seal enam temale harjumuspäraseks saanud toodet. Loogiline oleks ju arvata, et tootel polnud piisavalt ostjaid ja seepärast võeti see müügist maha. Kuid alati ei ole asjad nii. Konjunktuuriinstituudi uuringud on näidanud, et suur osa Eesti toiduainetööstuse ettevõtetest on puutunud kokku ebaausate kauplemistavadega. Sama on kinnitanud ka Toiduliidu liikmete seas tehtud küsitlus. Kusjuures erine-

vad kaubandusketid käituvad vägagi erinevalt. Nii ei ole toidutootjatele võõrad olukorrad, kus kauplusekett loobub toote müügist mitte halbade müüginumbrite pärast, vaid erinevatel muudel põhjustel. Näiteks võib toidutootja avastada end ühtäkki olukorrast, kus kaupmees lubab maksta toote eest väiksemat hinda, kui alguses kokku lepitud, ja seda isegi tagasiulatuvalt. Iga väiksemagi tarnehäire eest trahvitakse tootjat ebaproportsionaalselt suurte trahvidega. On isegi olnud näiteid, et kui tarne hilineb 15 minutit, võidakse selle eest trahvi küsida 3000 eurot. Sageli ei saa toetuda kirjalikele lepingutele. Neid pole sõlmitud, sest üks pool on keeldunud. Või kui leping sõlmitakse, siis käivad lepingueelsete läbirääkimiste juurde ähvardused, et saada endale sobivamaid lepingutingimusi. Sageli ei aita ka lepingust, sest lepingutingimuse ühepoolne või tagantjä-

rele muutmine on praktikas kahjuks reaalne. Samuti ärisuhte ühepoolne lõpetamine ette teatamata või põhjendamatult lühikese tähtajaga ning põhjuseta. Kurioosne, kuid tõsi on olukord, kus rikkumise korral on leppetrahvi kohaldamise õigus vaid ühel lepingupoolel. Kaupmees kehtestab ühepoolselt reklaami rahastamise nõudeid, kuigi tootjaga pole see eelnevat kokku lepitud. Samuti nõutakse tootjalt tasu teenuste eest, mida ei ole osutatud ega tellitud või mis ilmselgelt ei vasta teenuste hinnale. Kõigele sellele lisanduvad veel ka ebamõistlikult pikad arvete maksmise tähtajad. Sellises olukorras pole imestada, et tootja tunneb end kaitsetult kaupmehe meelevallas ja tal ei jäägi muud üle, kui anda alla ja loobuda oma toodete müümisest selles kaupluses või ketis. Aga kui loobumine ei ole võimalik, siis tuleb tootjal täita kaupmehe seatud tingimusi.

Küsimus: Kas olete kokku puutunud ebaausate kauplemistavadega?

ERIKA PÄÄBUS

M

ANDRE JUUSTUFARMI PERENAINE

eil ei ole probleeme jaekettidesse oma toodete müügile saamisega ega sealsetel riiulitel olemisega. Alguses oli muidugi raske oodata maksetähtaega 45 päeva (see on jaekettide kaupa erinev), kuid nüüd on meil õnneks

raha laekumine pidev. Oleme kaupmeestega alati saanud mõistlikult suheldud. Kui meile leping ei sobi, siis me lepingusse ei lähe. Kindlasti võivad lepingutingimuste sobimatusel olla erinevatel juhtudel erinevad põhjused, olgu siis tootest või tarbijagrupist tulenevalt. Meie toode ei ole kiiresti riknev ja mõlemad osapooled saavad olla paindlikud. Olen teadlik ka tarneahela hea tava kokkuleppest, kuid meil ei ole olnud probleeme ka enne seda kokkulepet.

MERMI KANGUR

E

FREEZEDRY OÜ JUHT

ks jaeketid jäävad jaekettideks ja tihti tuleb ette, et keti sisseostja ei usu tootjat. Kui sisseostjale ikka vaarikas ei maitse, siis pole lootust, et ta sellest valmistatud toote sisse võtaks. Sa võid sisseostjale arvandmete põhjal mida iganes väita, seda ei võeta arvesse. 17

Profile for Meediapilt OÜ

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Põllumehe Teataja, aprill 2019  

Ajakiri Põllumehe Teataja on põllumehe praktiline abimees. Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga i...

Advertisement