Page 50

UUDISED

Mitteeluhoonete energiatõhusus

E

esti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus osaleb projektis „Meetod Total Concept energiatõhususe parendamiseks mitteeluhoonetes“, mille eesmärk on tutvustada meetodit viies Põhja-Euroopa riigis ja seda edasi arendada, et hoonete rekonstrueerimisega seotud osapooled saaksid seda vajadusel koheselt rakendada. Total Concepti meetodi põhimõte on tõsta mitteeluhoonete energiatõhusust, kasutades selleks süstemaatilist lähenemist kogu rekonstrueerimisprotsessi vältel. Eesmärk on saavutada maksimaalne energiasääst kuluefektiivsel viisil. Tasuvuse hindamine põhineb tulu sisenormi meetodil: investeeringut hinnatakse selle te-

geliku tulususe alusel. Tegelikku tulu väljendatakse intressimäärana, tulu sisenormina (IRR). Meetod on suunatud kinnisvara- ja ehitussektoris tegutsevatele osapooltele, kellel on soov parendada mitteeluhoonete energiatõhusust. Samuti aitab meetodi rakendamine näidata, et mitteeluhoonete rekonstrueerimine energiakasutuse vähendamiseks on majanduslikult mõistlik ja kinnisvara omanikule tulus. Meetod pakub terviklikku ja süstemaatilist lähenemist hoone energiatõhususe tõstmiseks. Välja on töötatud mitmeid juhendeid ja abimaterjale abistamaks projekti osapooli töö erinevate etappide läbiviimisel. Materjalid on saadaval projekti kodulehel www.totalconcept.info

Hea teada Juhendid ja abivahendid sisaldavad muuhulgas järgmist: Rakendamise ja kvaliteeditagamise käsiraamat, mis sisaldab detailset informatsiooni ja juhiseid Total Concept meetodi rakendamise kohta. Kontrollnimekirjad hoone omanikule (tellijale) lähteülesande ja pakkumuse koostamiseks. Kontrollnimekirjad ja raporti näidise põhi energiaaudiitorile etapp 1 läbiviimiseks. Raporti alus etapp 3 mõõtmise ja jälgimise planeerimiseks. TotalTool tarkvara, mida kasutatakse tasuvusarvutuste teostamiseks ja meetmete paketi koostamiseks.

Konkursile “Aasta Puitehitis 2016” esitati tänavu 53 tööd

E

esti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnutsi on tänavusel konkursil palju eriilmelisi objekte, varasemast pisut rohkem on konkursile esitatud eramuid. „Need asuvad erinevates Eesti paikades, enim Tallinna lähipiirkondades, aga ka saartel, Lõuna-Eestis, IdaEestis,“ loetleb ta. „Žürii plaanib traditsiooniliselt ehitised ka oma silmaga üle vaadata, seega on ees päris palju ringisõitmist.“ Võistluse tulemused kuulutatakse välja novembris toimuval arhitektuurikonverentsil “Puit – homse elukeskkonna võti”. Neli preemiat Konkursi tingimuste kohaselt pidid objektid olema valminud hiljemalt käesoleva aasta septembri lõpuks ning jälgima pidi, et neid

50

ei oleks varem Aasta puitehitise võistlusele esitatud. Seega võis esitada ka varasematel aastatel valminud ehitisi, kuna on huvitav kuulda hoone kasutajate kogemusi ja hinnanguid lahendustele pärast juba nende mõningast kasutust. Aasta puitehitise konkursil jagatakse välja neli preemiat erinevates kategooriates: peaauhind, Arcwoodi parima liimpuidukasutuse eriauhind, Raitwoodi fassaadilahenduse eriauhind ning UPMKymmene Otepää parima vineerikasutuse eriauhind. Henrik Välja rõhutab, et peaauhinnale kandideeriv ehitis peab olema ehitatud Eestisse, kuna võistlusega soovitakse esile tõsta eelkõige Eestis loodud lahendusi, kuid eriauhindadele kandideerivad ehitised võivad olla ka ehitised, mis on ehitatud küll Eesti arhitektide poolt, kuid

väljaspoole Eestit. “Varasematel aastatel on võistlusele jõudnud Eesti arhitektide poolt loodud huvitavaid lahendusi mitmelt poolt maailmast. Neist põnevaim on olnud vineerist koorikonstruktsioon Singapuris, mis võitis parima vineerikasutuse preemia 2013. aastal,” kirjeldas Välja. Kuueliikmeline žürii Parimad tööd valib välja žürii koosseisus Katrin Koov (Eesti Arhitektide Liidu president), Andres Alver (Aasta Puitehitis 2015 peaauhinna võitja ning Alver Arhitektid OÜ arhitekt-ekspert), Karin Paulus (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige), Heiki Meos (ehitusinsener ning Estkonsult OÜ juhataja), Taivo Täht (Rand & Tuulberg juhatuse esimees) ning Henrik Välja (EMPL tegevjuht).

Ehitusest oktoober 2016  

Meediapilt annab välja koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti M...

Ehitusest oktoober 2016  

Meediapilt annab välja koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti M...

Advertisement