Page 28

RAUDTEE

Rail Balticu hanke Rail Balticu raudtee projekteerimist veab kolme riigi ühisettevõtte RB Rail AS, kuid ehitushanked jäävad pigem iga riigi enda korraldada, lepiti kokku hankemudelis. TEKST: VIVIKA VESKI

Kolme Balti riigi ühisfirma RB Rail AS-i nõukogu kiitis hiljuti heaks Rail Balticu hankemudeli, mis jagab hanked kolme kategooriasse – vaid RB Raili korraldatavad hanked, ühisfirma ühishanked ning riiklike rakendusasutuste korraldatavad hanked. Riiklikud rakendusasutused on Eestis Tehnilise Järelevalve Amet ja Rail Baltic Estonia OÜ, kuid neid võib lisanduda. Rail Balticu Eesti valdusettevõtte Rail Baltic Estonia OÜ juht ja RB Rail AS-i nõukogu liige Indrek Orav ütles, et kõige rohkem hankeid hakkab tulema kahes valdkonnas – projekteerimine ja ehitus, millest omakorda ehitushankeid on oluliselt rohkem. Projekteerimise puhul omakorda tehakse vahet raudtee enda ehk spetsialistide sõnutsi rööbaste projekteerimisel ning kõige muu ehk niinimetatud kohtobjektide projekteerimisel. „Ühisettevõte RB Rail projektee28

rib 700 kilomeetrit raudteed ehk rööbasteed, aga kõik kohtobjektid projekteerib iga riik eraldi – Eestis Ülemiste jaama Tallinnas, Pärnu reisijaama, Muuga kaubajaama, Pärnu kaubaterminali, depood,” tõi Orav näite ja lisas, et kohtobjekte on veel. „Ehituse puhul on vaekauss õnneks riikide kasuks,” jätkas Orav. „Eestis saame teha praktiliselt ise kõik ehitushanked, nii raudtee kui ka sildade-viaduktide omad, samuti eelnimetatud jaamad ja depood. Ainuke, mille üle ühisettevõttel jääb õigus, on piiriülesed lõigud, mille pikkus alles selgub.” Orav rääkis, et ühisettevõte RB Rail AS teostab osaliselt Eesti territooriumil tehtavate projekteerimis- ja ehitustööde hankeid Läti riigihangete seadusest lähtuvalt, kuid kokkulepitud hankemudeli kohaselt avalikustatakse kõik ühisettevõtte hanked Eesti riigihangete registris eesti keeles. Orav lisas, et Läti riigihangete seadus ei erinegi tegelikult Eesti omast oluliselt, sest Euroopa

Liidu hangete direktiiv on kõikides riikides ühtmoodi üle võetud. Samamoodi on hanked kõik avalikud ja kõik saavad osaleda. Ehituses palju töövõtte Orav selgitas, et lähtudes riigihangetele kohalduvatest põhimõtetest, mis on Läti, Eesti ja Leedu puhul ühised, ei saa parima pakkumuse esitaja valikul olla määravaks pakkuja tegevus- või registreeringu asukoht. „See tähendab muu hulgas seda, et ei tohi eelistada kohalikku ehitajat, kui parem pakkumine tuleb kaugemalt. Kindlasti võivad hangetel osaleda kõigi Euroliidu maade ettevõtted, aga kas ka väljastpoolt liitu, see sõltub Euroopa Liidu poliitikast kolmandate riikide suhtes hanke ajal,” lisas Orav. „Ei taha spekuleerida, mis seis on kolme-nelja-viie aasta pärast, kui sinna etappi jõuame,” ütles Orav. „Näiteks hiinlased tõepoolest ehitavad kõikjal maailmas, nende tehnoloogiad on väga arenenud ja võib-olla oleksid nad ka hinnakonkurentsis edukad. Aga ilmselt me ei tee ühte peatöövõtuhanget kogu 700 kilomeetrile ega ka Eesti kahesajale, vaid mõistlik on jagada raudtee erinevateks objektideks ja lõikudeks, nii et hankeid tuleb mitu, isegi kümneid. Sama kogemus

Ehitusest oktoober 2016  

Meediapilt annab välja koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti M...

Ehitusest oktoober 2016  

Meediapilt annab välja koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti M...

Advertisement