Page 15

Struktuurimuudatustest olulisemad on muudatused õppekavades. aitab õpet tema sõnul ajakohastada, sest nemad teavad, missuguseid oskusi on vaja rohkem, mida vähem. „Mul tuleb alati meelde ühe teise haridusasutuse juhi jutt, kes esimesel päeval rääkis tudengitele, et teil on siin tore õppida, aga kui lõpetate, siis keegi teid ei oota. Peate ise hakkama saama,“ muigab Oorn. „Seda meil ei juhtu. Paljude instituutide uste taga on seinad töökuulutusi täis, tudengeid oodatakse tööle.“ Mõni tudeng teab õppima tulles täpselt, mida ta õppima tuleb, tei-

ne tuleb ja tutvub ja hakkab alles hiljem oma spetsialiseerumist valima. „Teaduskondades liidetakse sarnaseid valdkondi, alusaineid hakatakse õpetama laiemalt, samas lisatakse juba esimesel kursusel ka erialaaineid, et tudengeil oleks lihtsam otsustada, mis suunas edasi õppida,” sõnab ta. Oluline kuvand Arvo Oorni sõnul teevad tulevased tudengid valikuid enamasti lähtudes sellest, kas valdkonnal on positiivne kuvand. „Kõik ained, kus on sees sõna keskkonnatehnika, meeldivad gümnasistidele. Teine populaarne valik on infotehnoloogia, kuhu tulevad suured soovijate hulgad ja on kerge tudengeid valida. Kuid majandus ei püsi keskkonnatehnoloogidel ja infotehnoloogial. Vaja on ka ehitajaid, energee-

tikuid, materjaliteadlasi, kes oskavad hinnata, mida on vaja tööstuses ja ehituses üldiselt.“ „Sellepärast peaks jällegi bakalaureusekava olema piisavalt lai, et need, kes ei osanud enne mõnda eriala märgata, saaksid seda süvendatult magistriõppes edasi õppida, mitte ei satuks tupikseisu,” on Oorn veendunud. Magistrisse edasi õppima minna ei ole Oorni sõnul tingimata vaja. „Sellepärast on ka tööandjad õppekava tegemise juures, et ka bakalaureusekava lõpetanul oleksid teatud kutseoskused ja kindel tunne, kui ta soovib tööle minna ja mitte jätkata õpinguid,“ ütleb Oorn ja lisab, et kunagi ju ei tea, kuidas elu võib muutuda. „See on suur muutus. Struktuure kokku liita ja lahutada on matemaatiline tee, me läheneme asjale laiemalt.“

Ehitusest oktoober 2016  

Meediapilt annab välja koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti M...

Ehitusest oktoober 2016  

Meediapilt annab välja koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti M...

Advertisement