EhitusEST mai 2016

Page 14

Ü M A R L AU D

Maksusoodustus on teema, mida tuleks arutada. Lauri Matteus

Erialade populaarsus ja reaalne vajadus erinevad. Indrek Peterson

ja teenida ka rohkem raha. Õpipoisiõppe puhul on ettevõtte jaoks ülejõukäiv kahe kuu jooksul õppijale keskmist palka säilitada. Kui inimene soovib õppida, siis tema majanduslik olukord langeb järsult ja vahel ei olegi rahalistel põhjustel võimalik õppida. Samas keskmise palga suurendamiseks oleks just vaja õppida. Tuleb leida süsteem, mis motiveeriks nii tööandjat kui õppurit: kui näiteks ettevõttest on meil lihtsam brigaade õppima saata perioodil, kui tööd on vähem. Neid perioode teame me paar kuud ette – nüüd tekib küsimus, kas ka kool on valmis nii kiiresti reageerima? Tõnu Armulik: Jah, seda suunda saaks arendada, näiteks kui teame, et kindlal perioodil, näiteks jaanuaris-veebruaris, oleks õppe vastu huvi. Siis me saaksime sellesse perioodi oma õpet korraldada. Indrek Peterson: Oleks vaja luua ja defineerida kindel süsteem, millega ettevõtja saaks arvestada. Lauri Matteus: Saaksime planeerida näiteks nii, et kui meil on 50 inimest, siis arvestame ette, et sel aastal saadame 10 inimest kindlatel hetkedel õppima. Kui seda täiendaks veel mõni meede, mis aitaks sellele inimesele palka säilitada, siis see oleks hea. Taavi Varb: Umbes pool aastat ette saaks teha ot14

Praktika ja teooria peaksid astuma ühte jalga. Enno Rebane

suse, et see arv on näiteks 10 inimest ning see, kes konkreetselt õppes osaleb, selguks kuu-paar enne õppe algust. Indrek Peterson: Peame läbi mõtlema, mis motiveeriks ettevõtet olema ka sisu poolest praktikakeskus – et kõik vastaks nõuetele ja ettevõttes oleks olemas vastavate kompetentside ja isikuomadustega konkreetne inimene, kes suudaks ja tahaks praktikantidega tegeleda. Lauri Matteus: Eks juhendajad on ka olemas, seda nii tegelikkuses kui paberil. Seda tuleb võtta igapäevatöö ühe osana, et olles näiteks betoonibrigaadi objektijuht, tuleb ka praktikantidele pisut aega panustada. Iseenesest saaks ka alltöövõtulepingusse sisse panna (RKAS-poolne kohustus kõikidele hankes osalejatele), mitu inimest oleks vaja võtta: täna on ettevõtjal mure, et kui võtta vastu näiteks viis õpipoissi, siis tulebki nendega tegeleda, aega panustada. Kui neid aga (ettekirjutatud) kokkuleppe korras võtad ja näed, et nt viiest kaks saabki tööle võtta, siis järgmine kord võib-olla uuritakse juba ise, kas neid on veel saata. Kujuneb harjumus. Tahaks, et see muutuks, et töötajal ei ole erialast haridust ja erialase haridusega inimesed ei tööta oma erialal.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.