Page 1


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo! Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to najlepsza uczelnia medyczna w Polsce według rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, kształcąca profesjonalną kadrę medyczną. Od ponad 4 lat na uczelni działa Biuro Karier, które za główny cel stawia sobie dostarczanie studentom i absolwentom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat współczesnego medycznego rynku pracy, jak również wspieranie ich w aktywnym planowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Jednym z podstawowych celów uczelni jest to, aby poza samym przekazywaniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności praktycznych jej absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia samodzielnych ról zawodowych.

Głównym założeniem Targów Pracy jest pomoc osobom zainteresowanym podjęciem bądź zmianą dotychczasowego zatrudnienia w znalezieniu pracy oraz zapoznaniu się z wymogami rynku pracy. Ponadto Targi sprzyjają bezpośrednim kontaktom osób poszukujących pracę z potencjalnymi pracodawcami. Natomiast w przypadku pracodawców, dają możliwość kreowania pozytywnego wizerunku, jako wiarygodnego pracodawcy na rynku pracy. Podczas takiego spotkania będą Państwo mieli okazję przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z absolwentami renomowanej uczelni, zyskując równocześnie potencjalnych pracowników.

Przewidywany jest udział firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z branży medycznej. Zachęcamy również Państwa do przedstawienia swojej oferty komercyjnej, dzięki czemu uczestnictwo w Medycznych Targach Pracy jest podwójnie korzystnym wydarzeniem promującym działalność Państwa przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy i uczestnictwa w Medycznych Targach Pracy.


INFORMACJE Medyczne Targi Pracy odbędą się w dniach 7 i 8 października 2011 roku. Miejscem prezentacji i spotkań będzie Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP przy ulicy Przybyszewskiego 37 w kampusie uniwersyteckim. Targi Pracy UMP to spotkanie pracodawców ze studentami i absolwentami uczelni, które przybliży młodym osobom środowisko gospodarcze, a pracodawcom pomoże w dotarciu do ambitnych i wykształconych potencjalnych pracowników. Uzupełnieniem prezentacji targowej będzie wystawa urządzeń i aparatury medycznej.

WYRÓŻNIENIE STATUETKĄ PRACODAWCY MEDYCZNEGO Wśród firm i instytucji zgłoszonych do uczestnictwa I Medycznych Targach Pracy zostanie przeprowadzony konkurs na Wzorowego Pracodawcę branży medycznej. Laureatów wyłoni kapituła organizatorów i patronatów, którzy rekomendują do uzyskania nagrody wręczanej przez JM Rektora UMP podczas uroczystości otwarcia Targów Pracy UMP.

PATRONAT HONOROWY Patronat Honorowy nad I Medycznymi Targami Pracy objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysoki.

PATRONATY MEDIALNE I PROMOCJA TARGÓW Informacje i zaproszenia na Medyczne Targi Pracy zostaną rozpowszechnione za pomocą mediów patronackich oraz portale edukacyjne i stronę internetową. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: - Polski Inwestor - Business Polonia - TVP 3 - Gazeta Wyborcza - Puls UM - Medyczne tytuły branżowe


OFERTA I CENNIK

FORMA PROMOCJI

CENA

STOISKO STANDARDOWE ZABUDOWANE: 4m²- 10m²

400 zł/m²*

STOISKO STANDARDOWE ZABUDOWANE: 12m² i więcej

300 zł/m²*

POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

150 zł/m²*

SALA KONFERENCYJNA (dotyczy prezentacji i wystąpień)

100 zł/h

STRONA A4 KATALOG TARGOWY

2500 zł

½ STRONY KATALOG TARGOWY

1700 zł

¼ STRONY A4 KATALOG TARGOWY

900 zł

EMISJA FILMU

400 zł/2 dni

SPOTY RADIOWE

300 zł/2 dni

* 3 m² powierzchni niezabudowanej otrzymują Państwo bezpłatnie, każdy kolejny metr doliczany jest według cennika * Wszystkie podane ceny są cenami netto * Inne formy promocji oraz szczegóły ustalane są indywidualnie z organizatorem


ZAUFALI NAM


KONTAKT Biuro Organizacji i Promocji Medycznych Targów Pracy w Poznaniu WK Multimedia pl. Wolności 11/403 50-075 Wrocław tel./fax 71 315 46 63 www.targimid.pl

Ewa Żurowska Koordynator ds. obsługi klienta i organizacji tel./fax 71 315 46 63 kom. 883 939 638 mail1: worldpolonia.redakcja1@gmail.com mail2: marketing@targimid.pl

Medyczne Targi Pracy  

Medyczne Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędą się w dn. 7-8 paźd...

Medyczne Targi Pracy  

Medyczne Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędą się w dn. 7-8 paźd...

Advertisement