Page 98

Njihov »nacionalizem« naj bi po Perovškovih besedah slonel na izvirnih sporočilih prvega slovenskega narodnega programa Zedinjene Slovenije iz leta 1848, s tem pa tudi na temeljnih programskih točkah Osvobodilne fronte: »V tem ‘nacionalizmu’ sem videl edino pravo politično držo, zato sem se poistovetil s programsko in delovno zasnovo inštituta … Sploh se je tudi v tem primeru pokazalo, kako zgrešeno je bilo, da so skrb za ‘idejno čisto’ družbeno nadstavbo od agitpropa, ki je bil očiščen ždanovščine in nato razpuščen, na skrivaj prevzeli drugi, ki so v sicer vedno bolj odprti družbi gradili vzporedni sistem nelegitimne kontrole. Predsedniške funkcije in članstva v svetu inštituta sem bil razrešen z utemeljitvijo, da sem preobremenjen z drugimi dolžnostmi. Teh je bilo res preveč, toda delo v svetu inštituta ni bilo težko, saj mi je ob zahtevnih operativnih nalogah na RTV odpiralo sproščujoče in bodrilno ozračje. Če bi me res hoteli razbremeniti, potem bi me morali poklicati iz sveta ljubljanske Univerze. Dodam naj še to, da se je v času mojega predsednikovanja svet Inštituta za narodnostna vprašanja sestajal v mojih delovnih prostorih na RTV Ljubljana … Kasneje sem spoznal, da so imele stene teh prostorov ušesa.«158 Lojze Ude (tretji z desne) s kolegi z Znanstvenega inštituta. Levo od njega je predstojnik ZI Fran Zwitter. Vir: Peter Likar, Lojze Ude – Moje bitke Maribor: Založba Obzorja, 1950, str. 26.

Kot prvi je žrtev tega, kar je Perovšek poimenoval »vzporedni sistem nelegitimne kontrole«, postal Lojze Ude, ki je moral leta 1956 zapustiti Inštitut. Očitano mu je bilo, da na Koroškem vodi svojo politiko, še januarja 1964, dve leti pred padcem Aleksandra Rankovića, pa so ga uslužbenci notranje uprave zaslišali kot domnevnega »slovenskega nacionalista«, ki bi rad odcepil Slovenijo od Jugoslavije.159

158 159

Ibid. Peter Likar: Lojze Ude. Moje bitke. Slovenski znanstveniki 2. Založba Obzorja Maribor. Maribor, Ljubljana 1980, str. 40. Glede UDV-jevskih karakterizacij Čermelja, Rejca, Udeta in Felaherja prim. tudi navedbe iz dokumenta »Delovanje Inštituta za manjšinska vprašanja« (sic!), objavljene v navedeni knjigi Tatjane Rejec na strani 201.

97

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement