Page 83

Že leta 1927 je dr. Lavo Čermelj botroval publikaciji, ki dobro ilustrira inštitutsko, ženevskemu Društvu narodov in Evropskemu manjšinskemu kongresu namenjeno dejavnost. Knjižica je izšla v angleškem in francoskem jeziku, kot izdajatelj pa je bila navedena Jugoslovanska zveza za Ligo narodov (Association yougoslave pour la S.D.N.).91 Naslov obeh verzij iste publikacije je bil enak v angleški in francoski izdaji, kot kraj izida pa je bila v obeh primerih navedena Ženeva.92 Ob tem naj še omenimo, da je Čermelj z MI takrat sicer najtesneje sodeloval, ni pa imel z njim po njegovem lastnem zatrjevanju nobene formalne povezave.93 Tako naj bi bilo celo potem, ko je bil leta 1935 razrešen učiteljevanja in dodeljen prosvetnemu oddelku banske uprave za službo na Manjšinskem institutu.94 Vinko Zorman se kot vodja MI ni vmešaval v njegovo delo, sam pa je užival naravnost zavidljivo raven akademske svobode, kakršne kasneje nikoli več ni bil deležen: »Še vedno sem delal po lastnem načrtu in v svoji privatni delovni sobi ter nisem nikomur odgovarjal za svoje delo.«95

La minorité yougoslave en Italie: Écoles, églises, presse, associations, administrations, situation économique, élections parlementaires, représailles nouvelles, obligations morales de l’Italie, conclusion. Mémoire présenté a` la commission des minorités par l’Association Yougoslave pour la S.D.N. Gen` eve, 1927; The Yugoslav minority in Italy: schools, the church, the press, associations, administrations, the economic position, parliamentary elections: fresh reprisals, Italy’s moral obligation, conclusion. Memorandum presented to the Minorities Comission by the Jugoslav Association for the L. N. Geneva 1927. 92 Obe knjižici je v resnici natisnila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. Vsekakor sta bili že v podnaslovu strukturirani na tipiziran način, ki ga je za izdelavo manjšinskih poročil do določene mere anticipiral Morocuttijev celjski Osnutek iz leta 1924, opremljeni pa sta bili tudi z identičnim zemljevidom (»Pokopališče jugoslovanskih šol v Italiji«). 93 Lavo Čermelj: Med prvim in drugim tržaškim procesom. Slovenska matica, Ljubljana 1972, str. 34. 94 Ibid. 95 Ibid. 91

82

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement