Page 80

Bi pa v Rožičevem prispevku vsekakor lahko ugledali nekakšno nadaljevanje in hkrati vsebinski zaključek Carinthiacusove publikacije, potem ko je šolski odbor koroškega deželnega zbora 21. maja 1931 razglasil dotedanja pogajanja o kulturni avtonomiji koroških Slovencev za zaključena. Ravno o neuspehu teh pogajanj je namreč 26. marca 1933 v beograjski narodni Skupščini govoril senator Rožič, ko je v svoji izjemno dolgi repliki na nekatere pritožbe predstavnikov nemške manjšine v Jugoslaviji med drugim primerjal tudi položaj nemške manjšine v Jugoslaviji s položajem slovenske manjšine v Avstriji in ob tem potegnil podobne zaključke kot osem let pred njim Carinthiacus. Za avstrijskega zgodovinarja Arnolda Suppana očitno ni bilo nobenega dvoma, da gre pri dvojcu RožičCarinthiacus za dva različna avtorja, ko ju je leta 1989 takole vzporedil z njima nasprotno koroško dvojico: »V publicistiki in v politiki je bila večkrat postavljena primerjava položaja slovenske manjšine na Koroškem z nemško manjšino v Sloveniji kakor tudi v Jugoslaviji – Gradiščanski Hrvati ob tem niso bili omenjeni. Seveda sta Erhartič 1925 in Rožič 1933 risala ravno tako črno-belo sliko kot Wutte in Lobmeyer 1926. Vendar je omembe vredno, da je v zvezi z mednarodno diskusijo poleti 1930 glede ‘Deutsches Haus’ v Celju nastopil preobrat v jugoslovanski manjšinski politiki nasproti podonavskim Švabom, ki se je izražal pozitivno za manjšino v šolskem, kulturnem in političnem oziru.«82 Valentin Rožič Vir: URN:NBN:SI: IMG-U9156ZPQ, http://www.dlib.si

Po drugi strani prav tako ni nobenega dvoma, da je bil Valentin Rožič, ki je pogosto objavljal pod psevdonimom Caranthanus, že od samega začetka zelo tesno povezan z Manjšinskim institutom. Ravno v njem je pridobival tudi podatke za svoj publicistični opus, vključno s knjižico iz leta 1933.83 V knjižnici INV hranimo izvod njegovega dela »Slovenski Korotan«, ki ga je leta 1919 izdalo Slovensko zgodovinsko društvo za Koroško, natisnila pa tiskarna Družbe sv. Mohorja v Celovcu. Rožič, ki ga je podpisal s psevdonimom »Moravski, je izvod 30. septembra 1925 podaril Manjšinskemu institutu, in sicer, kot je lastnoročno zapisal v posvetilu, »ob 5. letnici koroškega plebiscita.« Arnold Suppan: Sosedstvo med sodelovanjem in konfrontacijo. Jugoslavija–Avstrija (1918–1938). Zgodovinski časopis, 43, 1989, str. 597. 83 Danijel Grafenauer v doktorski disertaciji domneva, da se je avtor pri njenem pisanju naslanjal na podatke, ki jih je pridobil v MI. Gl.: Življenje in delo Julija Felaherja in koroški Slovenci, Univerza v Mariboru, 2009, str. 27–28. 82

79

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement