Page 55

2.1 Manjšinski institut (1925–1941) 2.1.1 Prvi februar 1925, rojstni datum Manjšinskega instituta v Ljubljani V nedeljo, 1. februarja 2015, je minilo natančno devet desetletij od dne, ko je bil prav tako v nedeljo, 1. februarja 1925, ustanovljen Manjšinski institut v Ljubljani (MI). Njegovemu rojstvu je botrovalo pet narodnoobrambnih organizacij tedanje slovenske civilne družbe: Ciril-Metodova družba (CMD), Jugoslovanska matica (JM), Jadranska straža, Slovenska straža in Gosposvetski zvon. V celotnem obdobju njegovega delovanja med obema vojnama je bil na čelu inštituta Vinko Zorman (1891–1979), ki je bil hkrati tudi njegov osebni ustanovitelj. Rojena v premožni trgovski hiši v Šiški sta z bratom Ivanom (1889– 1969) že od mladosti razpolagala s precejšnjimi finančnimi sredstvi. Nasploh sta oba brata, znana po svojem mecenstvu, pustila neizbrisan pečat v kulturnem in znanstvenem življenju Ljubljane; starejši kot ravnatelj Narodne galerije v obdobju 1918–1950, mlajši kot ustanovitelj Manjšinskega instituta, enega izmed najstarejših tovrstnih inštitutov v Evropi. Poleg vodje in ustanovitelja MI, ki je poosebljal inštitut do te mere, da je pod nazivom »Zormanov inštitut« našel pot celo v slovensko leposlovje,3 je zamisel institucionalnega proučevanja narodnostnih vprašanj na Slovenskem v enaki ali še večji meri personificiral drugi osebni soustanovitelj MI, ing. Janko Mačkovšek (1888–1945). Širok kontinuitetni lok, povezan z dejavnostjo te, 1. februarja 1945 v koncentracijskem taborišču Dachau tragično preminule osebnosti, je Janez Stergar v leta 1995 izdani jubilejni publikaciji ponazoril takole: »Mačkovškova ideja ob ljudskem štetju leta 1910 o ureditvi stalnega obrambnega muzeja se je uresničevala in razvijala preko izida zemljevida z etničnimi mejami leta 1913, Obrambnega oziroma Manjšinskega muzeja Jugoslovanske matice, ‘našega’ MI, posredno tudi partizanskega ZI4 in vse do današnjega INV.«5 Nemški zgodovinar Rolf Wörsdörfer, ki je v svojem, leta 2004 izdanem delu o »konstrukciji in artikulaciji nacionalnega« v jadranskem obmejnem prostoru, eno izmed poglavij posvetil prav Manjšinskemu institutu, je v zvezi z zgodnjo letnico njegovega osnovanja zapisal: »Ustanovitev Manjšinskega instituta v Ljubljani, do katere je po pričevanju Vinka Zormana prišlo 1. februarja 1925, stoji na začetku dolge tradicije slovenske manjšinske politike, ki preko druge svetovne vojne sega vse v današnji čas.«6

Bogdan Novak je v družinskem romanu Lipa zelenela je v literarnem liku Vanča Godine upodobil osebno izkušnjo lastnega očeta, slavista in etnologa Vilka Novaka, ki naj bi mu vodstvo »Zormanovega inštituta« pri oblasteh uredilo potni list za zbiranje podatkov o narodnostnem in kulturnem življenju slovenske manjšine na Madžarskem. »Janez Sever je Čermelju in Zormanu razložil, kako koristno bi bilo, če bi inštitut dobival več podatkov o Slovencih na Madžarskem. Za to pa bi potrebovala nekoga tam, da bi stalno zasledoval narodnostno in kulturno življenje ter o njem zaupno poročal. Predlagal je, da bi bil to Vanč Godina, ki namerava študirati v Pešti arheologijo. Sprva sta bila Čermelj in Zorman nezaupljiva do tega predloga, kajti Inštitut je bil čisto zasebna stvar, ki ni bila za vsaka ušesa. Če bi se izvedelo zanj, bi pri oblasteh lahko nastale težave. Ko pa je Sever dodal, da je Vančev pokrovitelj dr. Avgust Pavel, sta pokazala več zaupanja in obljubila, da bosta poskrbela za potni list«. Bogdan Novak: Lipa zelenela je: Slovenska saga. Goljufive sanje. Peta in šesta knjiga. ČZP Enotnost, Ljubljana 1995, str. 405–406. 4 Kratica za Znanstveni institut. 5 Janez Stergar: Sedem desetletij ljubljanskega Inštituta za narodnostna vprašanja. INV, Ljubljana 1995, str. 8–9. 6 Rolf Wörsdörfer: Krisenherd Adria 1915–1953. Konstruktion und Artikulation des Nationalen im italienisch-jugoslawischen Grenzraum. Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich 2004, str. 207. 3

54

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement