Page 51

1.3.5 Delo v javnem interesu Inštitut za narodnostna vprašanja je bil vedno središče srečevanj zamejskih raziskovalcev in mesto, kjer so se srečevali posamezniki, člani različnih društev, ki so s svojim delovanjem povezana z narodnostnimi, manjšinskimi in mejnimi vprašanji. Društva, ki imajo danes, ali pa so imela še v bližnji preteklosti, sedež na Erjavčevi 26: Klub koroških Slovencev Klub koroških Slovencev v Ljubljani je bil ustanovljen po zboru koroških pregnancev v Sloveniji jeseni 1928 in od tedaj – z izjemo vojnih let – deluje neprekinjeno. Med njegovimi znanimi predsedniki so bili Julij Felaher, Lovro Kuhar – Prežihov Voranc, Lojze Ude, Bogo Grafenauer in Stane Uršič. Njegov osnovni namen je spodbujanje zanimanja za zgodovino in sodobni položaj zamejskih Slovencev, posredovanje kulturnih izmenjav med zamejstvom in osrednjo Slovenijo. Jeseni 1998 je klub obudil organizacijo »Koroških kulturnih dni« v Ljubljani, ki jih zadnja leta organizira partnersko Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Za svojo več desetletno dejavnost v pomoč zamejstvu je Klub prejel vrsto najvišjih priznanj koroških slovenskih organizacij, nazadnje Tischlerjevo nagrado leta 2007. Predsednik Kluba koroški Slovencev je nekdanji sodelavec Inštituta Janez Stergar, tajnik pa Danijel Grafenauer, sodelavec INV. Klub tržaških Slovencev Marca leta 2003 so Tatjana Dolhar, Boris Gombač, Boris Kobal, Peter Malalan, Ana Martelanc in Stelio Rakar ustanovili Klub tržaških Slovencev. Osnovni cilj delovanja kluba je povezovanje Slovencev v zamejstvu s širšim slovenskim kulturnim prostorom. Prevladujoče aktivnosti kluba pa so predstavitve knjig in njihovih avtorjev s Tržaškega, večeri poezije, pogovori o aktualnih problemih v zamejstvu, organizacija strokovnih ekskurzij in organizacija obiskov predstav v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu. V preteklosti sta bila predsednika kluba Igor Škamperle in Sergij Stepančič, sedanji predsednik kluba pa je Stelio Rakar. Društvo za uporabno jezikoslovje Društvo za uporabno jezikoslovje je bilo ustanovljeno in registrirano leta 1977. V času svojega obstoja je organiziralo številna predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter sodelovalo pri organizaciji konferenc in kongresov Slavističnega društva Slovenije ter Društva slovenskih sociologov. Posamezni člani društva so sodelovali tudi na konferencah Društva za tuje jezike, Društva slovenskih psihologov ter konferencah in kongresih drugih društev za uporabno jezikoslovje v posameznih republikah nekdanje Jugoslavije. DUJS je vodilo Predsedstvo Zveze društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije v času med 1988–1990. Junija leta 1991 je društvo postalo član AILA-e. Predsednica društva je Sonja Novak Lukanovič.

50

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement