Page 50

Slovenci v Avstrijski zvezni deželi Štajerski = Slowenen im Bundesland Steiermark: zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Mariboru. 1994. Ur. Boris Jesih, Narodne manjšine; 3. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Izhodišča za novo organiziranost slovenske kulture: modeli organiziranja in upravljanja v kulturi. 1994. Mitja Žagar. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Štiri poti med koroške Slovence. 1994. Janez Stergar Ljubljana: Klub koroških Slovencev

Cazinska buna: 1950. 1991. Vera Kržišnik-Bukić. Sarajevo: Svijetlost

Tečaj slovenskega jezika v Kanalski dolini, 1987–1990. 1990. Irena Šumi in Salvatore Venosi Trst: Slovenski raziskovalni inštitut.

49

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement