Page 49

Prilog programu za Bosnu: polazišta za rješavanje bosanskog pitanja. 1997. Vera Kržišnik-Bukić. Ljubljana: samozaložba

Bosanski identitet između prošlosti i bodučnosti. 1997. Vera. Kržišnik-Bukić. Sarajevo: Bosanska knjiga

Etnični fraternalizem v priseljenskih deželah: referati s simpozija Razvoj in pomen fraternalističnega gibanja in fraternalističnih organizacij med priseljenci v priseljenskih državah. 1996. Ur. Matjaž Klemenčič. Prispevki s simpozija Razvoj in pomen fraternalističnega gibanja in fraternalističnih organizacij med priseljenci v priseljenskih državah, Maribor, 18–21. maj 1994. Maribor: Pedagoška fakulteta.

Govoriti slovensko v Kanalski dolini: slovensko šolstvo od Marije Terezije do danes. 1995. Irena Šumi in Salvatore Venosi. Trst: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček

Slovenes of Cleveland: the creation of a new nation and a new world community: Slovenia and the Slovenes of Cleveland, Ohio. 1995. Matjaž Klemenčič. Novo mesto: Dolenjska založba; Ljubljana: Scientific Institute of the Faculty of Art

48

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement