Page 48

Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice. 2001. Ur. Milica Trebše-Štolfa in Matjaž Klemenčič. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica

Kultura, etničnost, mejnost: konstrukcije različnosti v antropološki presoji. 2000. Irena Šumi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Narod, identiteta, spol. 2000. Marija Jurić-Pahor. Trst: Založba tržaškega tiska

Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado, in v San Franciscu, Kalifornija. 1999. Matjaž Klemenčič. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba

Pogovori s koroškimi Slovenci: o etnični identiteti, slovenščini, dvojezični vzgoji in samopodobi. 1998. Simona Zavratnik Zimic. Celovec, Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba

47

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement