Page 47

Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran: verzija v slovenskem jeziku. 2004. Ur. Sonja Novak Lukanovič. Trento: Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Südtirol

Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között. 2004. Attila Kovács. Lendva: Magyar Nemzetiségi Müvelödési Intézet

The former Yugoslavia’s diverse peoples: a reference sourcebook. 2004. Matjaž Klemenčič in Mitja Žagar. Santa Barbara, Ca.: ABC-CLIO

Tehnike promocije manjšinskih jezikov: primer valižanščine. 2002. Sara Brezigar. Zbirka Diplomske naloge/Collana Tesi di laurea. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut

Kocine zgodovine. 2002. Marko Zajc. Nova Gorica: Masovna, zavod neinstitucionalne kulture

46

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement