Page 46

The endeavors of Carinthian Slovenes for their ethnic survival with / against Austrian governments after World war II: selected chapters. 2008. Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič; Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva.

Winds of change: how e-technologies can assist education on human and minorities’ rights. 2008. Ur. Wolfgang Benedek, Mitja Žagar, Saša Madacki. Sarajevo: Human Rights Centre, University of Sarajevo; Graz: ETC – European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy

Prizadevanja koroških Slovencev za narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni: izbrana poglavja. 2006. Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba

Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten: Theorie – Feldforschung Praxis. 2005. Ur. Elka Tschernokoshewa, Marija Jurić Pahor. Münster, New York [etc.]: Waxmann

Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (Del 4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije). 2005. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije. Arhivsko društvo Slovenije; št. 20

45

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement