Page 45

Publikacije sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja, izdane pri drugih založbah (1990 – 2015)

Cazinska buna 1950. : od istine ka pravdi. 2013. Vera Kržišnik Bukić (ur. Alisa Tatarević), Nova, dopolnjena izdaja. Cazin: Kulturni centar Cazin

Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik: Zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. 2010. Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba.

European migrants, diasporas and indigenous ethnic minorities. 2009. Ur. Matjaž Klemenčič in Mary N. Harris. Pisa: Edizioni Plus, cop.

Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica. 2008. Barbara Riman in Kristina Riman. Ur. Marija Riman. Rijeka: Slovenski dom Kulturno, prosvetno društvo Bazovica.

44

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement