Page 44

2000 Avstrija in njeni Slovenci: 1945–1976 Janko Pleterski Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

1999 Blizu polnega kroga tega sveta: ameriški Indijanci med preteklostjo in sedanjostjo Irena Šumi Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

1999 The constitutional and political regulation of ethnic relations and conflicts Mitja Žagar, Boris Jesih, Romana Bešter Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

1991 The participation of parents, schools and the social surrounding in the implementation of the concept of bilingual education Renata Mejak, Sonja Novak Lukanovič Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

43

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement