Page 43

2010 Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani?: Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji Uredili: Mojca Medvešek in Romana Bešter Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

2010 Ethnos und Politik: was wollen die Kärntner Slowenen? Boris Jesih Klagenfurt/Celovec, Wien/Dunaj: Drava; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

2010 A shared vision: intercultural dialogue – a global paradigm to promote linguistic and cultural diversity Urednica Sonja Novak Lukanovič Ljubljana: Slovene National Commission for UNESCO; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

2009 Jim Pugel and Other Slovenian Pioneers of Pueblo, Colorado Matjaž Klemenčič, Karl Pugelj Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

2003 Koroški plebiscit 1920: poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu = Kärntner Volksabstimmung 1920: Versuch einer enzyklopädischen Auslegung des Stichwortes ‘Kärntner Volksabstimmung’ Janko Pleterski Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Inštitut za narodnostna vprašanja

42

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement