Page 42

Knjižna zbirka Etničnost/Ethnicity – knjižna serija o etničnosti in nacionalizmu Današnji urednik knjižne zbirke, ki je nastala leta 1991, je Danijel Grafenauer.

2014 Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji Uredila Vera Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

2014 Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju Maruša Verbič Koprivšek Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

2012 Confini e missioni; I dilemmi della delimitazione del confine sloveno-croato in Istria nella bufera militare, politica, diplomatica e dei servizi segreti nella seconda guerra mondiale (Naslov izvirnika: Meje in misije. Dileme slovensko-hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. svetovne vojne) Samo Kristen Trieste: Mladika; Ljubljana: Društvo 2000 in Inštitut za narodnostna vprašanja

2011 Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado Matjaž Klemenčič Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Mednarodna knjižna zbirka Zora

41

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement