Page 41

Že od samega začetka izhajanja so zaradi večje razpoznavnosti, branosti in možnosti citiranja avtorjev v tujini prispevki v reviji večjezični. Ti v zadnjih letih posegajo predvsem na področja migracijskih, etničnih in mirovnih študij, študij memorije, zgodovinopisja, socialne psihologije, prava ter komunikologije. Revija izide dvakrat letno. Glavni uredniki so bili vse do prve polovice devetdesetih let hkrati tudi direktorji INV: Drago Druškovič (1960–1976), Janko Jeri (1979–1980), Silvo Devetak (1981–1988), Miran Komac (1990–1991) in Vera Klopčič (1992–1993). Od takrat dalje pa so urednikovali Boris Jesih (1994–2009 in 2013), Sara Brezigar (2009–2011, 2013 in 2015–), Mojca Medvešek (2011 in 2012) in Janez Pirc (2012 in 2014). Predstavitev zgodovina, več kot pol stoletja stare in vplivne znanstvene publikacije s področja etničnih študij ter izzivi revije v zadnjem desetletju, 27. februar 2015, Mestni muzej Ljubljana (od leve proti desni: dr. Boris Jesih, dr. Janez Pirc in dr. Sara Brezigar)

Klemenčič, Vladimir, 1926–2013. 2015. Izbrana dela dr. Vladimirja Klemenčiča. Ur. Matjaž Klemenčič in Jernej Zupančič. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

40

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement