Page 39

1.3.3 Izobraževalna dejavnost Izobraževanje oz. prenos znanja predstavlja pomembno dejavnost Inštituta za narodnostna vprašanja in se izkazuje zlasti na področju usposabljanja mladih raziskovalcev in vključevanja raziskovalcev v pedagoške procese visokošolskih organizacij v Sloveniji. V pedagoške procese na različnih slovenskih fakultetah je običajno vključena četrtina raziskovalcev INV. Število novih mladi raziskovalcev na Inštitutu za narodnostna vprašanja: obdobje število 2010–2015 1 2005–2009 5 2000–2004 3 1995–1999 4

Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. 2002. Nataša Komac. Kanalska dolina: Slovenski raziskovalni inštitut: Slovensko kulturno središče Planika, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Varstvo narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji: vademekum. 1999. Miran Komac. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Oktobra 2013 je na INV ob sodelovanju treh slovenskih zamejskih inštitutov – Slovenskega znanstvenega inštituta iz Celovc in Inštituta Urban Jarnik iz Celovca ter Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta – s financiranjem ARRS stekel triletni temeljni raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, ki ga vodi dr. Vera Kržišnik-Bukić. Glavni namen in cilj projekta je s proučevanjem relevantnih družboslovnih in kulturoloških kazalcev podati podobo mlade generacije v sosednjih državah, ki jo v določeni meri opredeljuje pripadnostna vez s celotno kulturo slovenstva. Pomemben cilj raziskave je prepoznati podobnosti in razlike med mladimi v vsakem od štirih zamejstev (v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem), pri čemer se primerjalni pristop nanaša na izbrane vidike, npr.: kako so mladi vključeni v kulturne, družbene, socialne aktivnosti; kakšna je njihova jezikovna dejavnost na individualni in institucionalni ravni; kakšne so njihove percepcije in stališča do jezika, kulture, do lastne etnične skupnosti in do države, v kateri živijo. Rezultati analize izbranih spremenljivk bodo pokazatelj stanja slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem in pokazatelj trendov, ki jih kaže upoštevati pri načrtovanju in oblikovanju politik, ki vodijo v ohranjanje slovenskih manjšin v zamejstvu, v njihovo moč in enakopravno vključevanje v družbeno-ekonomsko življenje v okolju, kjer živijo.

38

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement