Page 37

Seznam pomembnejših fondov, ki jih še hrani INV: • Koroški plebiscit 1920 • Arhiv Pisarne za zasedeno ozemlje v Ljubljani 1918–1921 • Arhiv Medzavezniške plebiscitne komisije, sekcija SHS 1920 • Arhiv Okrajnega glavarstva Borovlje 1919–1920 • Arhiv Komisije za mirovno konferenco pri narodni vladi SHS v Ljubljani 1918–1920 • Mačkovškov arhiv • Arhiv Narodnega sveta iz Velikovca • Pariška mirovna konferenca 1947 • Arhiv Ivana Rozmana • Arhiv dr. Justa Pertota • Arhiv Andreja Gabrščka • Arhiv G. Golia • Pariška konferenca 1919 • Arhiv dr. J. Goričarja • Dokumenti o fašističnim zatiranju 1918–1941 • Arhiv Znanstvenega inštituta pri SNOS-u 1941–1945 • Arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja – Primorski oddelek • Dokumentarno gradivo o vojni v Bosni in Hercegovini in slovenski pomoči (korespondenca, časopisni izrezki, fotografije ipd.) ter o prizadevanjih za mednarodno priznanje Slovenije; zbral in poklonil INV dr. ing. Peter Merk`u • Arhiv Tržaško vprašanje 1945–1954 iz Sekretariata za zunanje zadeve SFRJ v Beogradu

36

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement