Page 35

Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe 1831–2007. 2007. Vera Kržišnik-Bukić. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Slovenija in evropski standardi varstva narodnih manjšin / Slovenia and European Standards for the Protection of National Minorities. 2002. Ur. Miroslav Polzer, Liana Kalčina, Mitja Žagar. Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Inštitut za narodnostna vprašanja, Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo

Med narodom in politiko: politična participacija koroških Slovencev. 2007. Boris Jesih. Celovec: Drava; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Drava Diskurz; 8.

Meje in misije: dileme slovensko-hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. svetovne vojne. 2006. Samo Kristen. Ljubljana: Društvo 2000, Inštitut za narodnostna vprašanja

Mednarodnopravne razsežnosti pravnega varstva manjšin v Sloveniji. 2006. Vera Klopčič. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

34

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement