Page 32

PETANJCI

MURSKA SOBOTA

LENDAVA/LENDVA

maribor

LESKOVEC PRI KRŠKEM

TREBNJE

NOVO MESTO

Druge organizacije in ustanove v Sloveniji Center judovske kulturne dediščine – Sinagoga Maribor Center šolskih in obšolskih organizacij Center za socialno delo Trebnje Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

črnomelj

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti/ Comunita’ autogestita costiera della nazionalita’ italiana Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost/ Muravidéki Magyar Őnkormányzati Nemzeti Közösség Osnovna šola Leskovec pri Krškem – enota vrtec Regionalna razvojna agencija Mura, Murska Sobota Romski akademski klub, Murska Sobota Statistični urad Republike Slovenije (SURS) Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Lendava/ Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Sloveniji

31

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement