Page 31

Poleg omenjenih institucij so sodelavci INV v zadnjem desetletju in pol sodelovali še z različnimi inštituti, univerzami in drugimi organizacijami zlasti v okviru projektnega in pedagoškega dela: Fakultete, raziskovalne ustanove in inštituti Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica Evro-sredozemska univerza (EMUNI), Portorož Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj Fakulteta za management Koper/ Facolt`a di Management di Capodistria, Univerza na Primorskem/Universit`a del Litorale

CELOVEC

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Kranj Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru Geodetski inštitut Slovenije Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko Inštitut za etnične in regionalne študije (ISCOMET), Maribor Inštitut za novejšo zgodovino Pedagoška fakulteta Koper/ Facolt`a di Studi Educativi Capodistria, Univerza na Primorskem/Universit`a del Litorale

kranj

Pedagoški inštitut Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Znanstveno-raziskovalno središče Koper/ Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, Univerza na Primorskem/Universit`a del Litorale

WASHINGTON, ZDA

LJUBLJANA

NOVA GORICA

TRST

koper/CAPODISTRIA PORTorož

REKA PULJ

30

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement