Page 29

V letih 2009–2012 je potekal temeljni raziskovalni projekt Porabski Slovenci v »madžarskem gulagu« pod vodstvom dr. Katalin Munda Hirnök. Rezultati projekta so: • zgodovinsko-etnološki opis Rákosijevega režima (1948–1956), kjer so bili v ospredje postavljeni vplivi režima na Porabje in tudi jugoslovansko-madžarski odnosi; • proučitev okoliščin deportacij in življenja v taboriščih in po vrnitvi iz taborišč; • ugotavljanje razlogov za deportacije, čas deportacij iz Porabja, število oseb oziroma družin po taboriščih; • obravnava posledic deportacij na življenje porabskih Slovencev. Pomemben metodološki del projekta je bilo arhivsko raziskovanje v madžarskih arhivih (evidentiranje, fotografiranje listin in (delna) analiza obsežnega gradiva (pribl. 12.000 strani). Ves čas raziskave je potekalo avdiovizualno dokumentiranje; rezultat projekta je tudi 8 raziskovalnih video filmov v katerih so zabeležena pričevanja preživelih deportirancev, prostori, kjer so potekali zgodovinski dogodki, ter stiki raziskovalcev s prostorom in ljudmi.

28

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement