Page 28

Evropa, Slovenija in Romi: zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002. 2003. Ur. Vera Klopčič in Miroslav Polzer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Narodne manjšine 4, Živeti z mejo: Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete, zbornik referatov na znanstveno-kulturnem srečanju v Murski Soboti, 5. in 6. junija 1998. 2000. Ur. Vera Klopčič. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Monošter/Szentgotthárd: Zveza Slovencev na Madžarskem.

Narodne manjšine 5, Živeti z mejo. Slovenski kulturni prostor danes. 2002. Ur. Jože Pirjevec. Ljubljana: Odbor SAZU za preučevanje narodnih manjšin, Inštitut za narodnostna vprašanja; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije.

Narodne manjšine. 6, Živeti z mejo. Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: zbornik referatov na Znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.–11. novembra 2007. 2008. Ur. Vera Klopčič in Anton Vratuša. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za narodnostna vprašanja

Položaj Romov v Sloveniji. Romi in Gadže. 2007. Vera Klopčič. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

27

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement