Page 27

Ethnic minorities in Slovenia 1994. Ur. Vera Klopčič in Janez Stergar Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Manjšine v prostoru Alpe-Jadran = Minderheiten im Alpen Adria-Raum = Manjine na području Alpe-Jadrana = Le minoranze nell’area di Alpe-Adria: zbornik referatov 1994. Ur. Peter Vencelj, Vladimir Klemenčič, Sonja Novak Lukanovič Ljubljana: Vlada Republike Slovenije; Delovna skupina za manjšine Alpe-Jadran; Inštitut za narodnostna vprašanja

Slovenci v Hrvaški: zbornik skupine avtorjev 1995. Vera Kržišnik-Bukić Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Bosanska identiteta med preteklostjo in prihodnostjo 1996. Vera Kržišnik-Bukić Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Manjšina kot subjekt: zbornik referatov in razprav, Ljubljana, 29. – 30. 6. 1995 1996. Ur. Boris Jesih Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije; Delovna skupina za problematiko slovenske manjšine Odbora za mednarodne odnose; Inštitut za narodnostna vprašanja; Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

26

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement