Page 26

mednarodni simpozij Koroški Slovenci 55 let po podpisu Pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije (Brdo pri Kranju, 2010), mednarodna znanstvena konferenca Slovenski jezik v stiku – sodobne usmeritve večjezičnega in manjšinskega izobraževanja (Koper, 2010), mednarodna znanstvena konferenca Generacijske razlike kot izziv za izseljenske in zamejske skupnosti v primerjalni perspektivi (Ljubljana, 2011), znanstveni posvet Živeti z mejo. Značilnosti sodobnega položaja manjšin na avstrijskem Štajerskem (Ljubljana, 2011), mednarodna konferenca Formalno in neformalno izobraževanje Romov: različni modeli in izkušnje (Ljubljana, 2011), konferenca Slovenci v sosednjih državah Republike Slovenije kot predmet raziskovanja v okviru nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov (Trst, 2012), mednarodna znanstvena konferenca Med memorijo in travmo: koncentracijska taborišča in gulagi v spominih pripadnikov slovenskih narodnih skupnosti v prostoru Alpe-Jadran (Trst, 2014), mednarodna konferenca Vključevanje in integracija v raznolikih družbah: Strategije in izkušnje upravljanja različnosti v Srednji in Jugovzhodni Evropi (Ljubljana, 2014), okroglo mizo o t. i. begunski krizi Kaj po tem? Vključevanje prebežnikov v Sloveniji (Ljubljana, 2015). Mednarodna konferenca Formalno in neformalno izobraževanje Romov: različni modeli in izkušnje, Ljubljana, 2011

Mednarodna znanstvena konferenca Med memorijo in travmo: koncentracijska taborišča in gulagi v spominih pripadnikov slovenskih narodnih skupnosti v prostoru Alpe-Jadran, Trst, 2014

25

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement