Page 24

9 Integracija, zlasti integracijski pristopi, politike, strategije in ukrepi, katerih namen je celovito družbeno vključevanje (manjšin, marginaliziranih skupnosti in njihovih pripadnikov) in njegov širši kontekst; 10 Meje in mejnost: teritorialne in neteritorialne meje, zlasti problematika mej v kontekstu integracijskih procesov, čezmejnega sodelovanja in transnacionalnosti; 11 (Trans)generacijske transmisije: proučevanje množičnih travm ter komunikativnega in kulturnega spomina/memorije, denimo raziskovanje spravnih procesov in rekonciliacije; 12 Urejanje in upravljanje različnosti vključno s preprečevanjem, upravljanjem in (raz) reševanjem kriz in konfliktov.

Dr. Vanek Šiftar slovenski romolog. Ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti (1919–1999–2009). 2011. Ur. Mladen Tancer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Svet romske skupnosti Republike Slovenije

23

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement