Page 22

Srbi v Beli krajini: Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593. 2012. Miran Komac, Romana Bešter, Felicita Medved, Mojca Medvešek, Janez Pirc, Petra Roter, Natalija Vrečer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Monografija je bila prevedena tudi v srbski jezik.

Srbi u Beloj krajini: Vrlinići, Radojčići i Kordići bili su prvi naseljenici 1593. 2013. Miran Komac, Romana Bešter, Felicita Medved, Mojca Medvešek, Janez Pirc, Petra Roter, Natalija Vrečer. Niš: Studentski kulturmi centar, Jugoslovansko udruženje za naučno istraživanje religije

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Jezik in ekonomija (2008–2011), ki ga je vodila dr. Sonja Novak Lukanovič, se je opravila v Sloveniji pionirska raziskava o povezavi jezika in ekonomije, ki je predstavljala pomemben teoretičen in empiričen prispevek k definiranju vrednosti jezika in strukture jezikovnega trga v Sloveniji. Rezultati projekta, ki so empirično raziskovanje povezali s teoretičnimi dosežki, prinašajo pomemben prispevek na področju metodologije raziskovanja uporabnega jezikoslovja. Raziskava je opredelila povezavo jezikovnih in ekonomskih spremenljivk v različnih etnično mešanih in etnično homogenih okoljih ter ugotovila, da uradna jezikovna politika in gospodarski položaj območja vplivata na jezikovno izobraževanje (formalno in neformalno) in na strukturo jezikovnega trga. Pridobljeni empirični podatki so prispevali k razvoju teoretičnih konceptov o vrednosti jezika in nakazali vlogo družbenih in ekonomskih spremenljivk, ki vplivajo na strukturo jezikovnega trga. Vključitev ekonomskih spremenljivk pri utemeljevanju različnih jezikovnih procesov predstavlja prispevek, ki nadgrajuje sociolingvistična in psiholingvistična spoznanja in s teoretičnega vidika pomeni tudi dosežek na področju uporabnega jezikoslovja. Izsledki projekta so bili predstavljeni na različnih dogodkih, kot so na primer srečanje Društva poslovnih žensk – FAM ob sodelovanju INV in Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (Ljubljana, 2011), ter v okviru sejma Kariera 2011, kjer so Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, INV ter GZS Zbornica osrednjeslovenske regije Ljubljana predstavili sodelovanje in potenciale na področju gospodarskega čezmejnega sodelovanja. Rezultati projekta pa so bili predstavljeni tudi v tujini na mednarodnih znanstvenih konferencah ter na srečanjih, ki jih je v sodelovanju z lokalnimi partnerji organiziralo Društvo poslovnih žensk – FAM; tako je bilo leta 2012 v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in Zadružno kraško banko izpeljano srečanje na Opčinah, leta 2013 v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu in leta 2014 v Varaždinu, v sodelovanju s Hrvaškoslovenskim društvom prijateljstva Varaždin.

21

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement