Page 20

Manjšinske in etnične študije (študije etničnosti) so se kot raziskovalna in znanstvena problemska polja začele razvijati v prvih desetletjih dvajsetega stoletja, ko je bil ustanovljen Manjšinski inštitut, predhodnik INV; teoretski razmah in ustalitev so doživele v drugi polovici dvajsetega stoletja, njihov dinamičen razvoj pa se nadaljuje ob koncu tega in na začetku enaindvajsetega stoletja. Manjšinske in etnične študije so se razvile v izrazito multidisciplinarne in interdisciplinarne študije, ki uporabljajo različne metodološke in teoretske pristope in aparat ter se potrjujejo kot primarno polje produkcije znanja, ki ima poleg interpretativnega in teoretskega tudi velik aplikativni potencial. V letih 2010–2013 je bil INV koordinator projekta Evropskega socialnega sklada Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, v okviru katerega so med številnimi aktivnostmi nastali tudi: • zgodovinska analiza demografskega in prostorskega razvoja ter analiza demografske strukture naselij z romskim prebivalstvom; • analiza in kartiranje prostorskih, demografskih ter nepremičninskih značilnosti naselij z romskim prebivalstvom; • razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za predšolske otroke in njihove družine; programi za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega razvoja; • 7 romskih izobraževalnih inkubatorjev v različnih krajih Slovenije. Projekt je vodil dr. Miran Komac. Med rezultate projekta sodijo tudi tri publikacije inštitutskih sodelavcev:

Od skritosti do točke na zemljevidu: socialno-prostorski razvoj izbranih romskih naselij v Sloveniji. 2013. Janez Pirc. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Izzivi, dileme, rešitve: izobraževanje Romov v praksi nekaterih držav. 2013. Vera Klopčič in Katalin Munda Hirnök Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Formal and Informal Education for Roma: Different Models and Experience. 2012. Ur. Romana Bešter, Vera Klopčič, Mojca Medvešek Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

19

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement