Page 19

1.3 Dejavnosti Inštituta za narodnostna vprašanja Specializiran INDOK center

Publicistična dejavnost Raziskovalna dejavnost

Izobraževalna dejavnost

1.3.1 Raziskovalna dejavnost Raziskovanje na področju etničnih študij je temeljna dejavnost Inštituta, ki poteka v okviru raziskovalnega programa (raziskovalne skupine) ter temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Poleg tega INV izdeluje tudi strokovne študije in ekspertize za potrebe državnih institucij, ki oblikujejo zlasti manjšinsko, migracijsko, integracijsko, izobraževalno in kulturno politiko. Inštitut na raziskovalnem področju deluje multidisciplinarno in interdisciplinarno ter zaposluje raziskovalce različnih disciplin: etnologije, jezikoslovja, politologije, prava, sociolingvistike, sociologije, kulturologije, zgodovine in geografije. Znanstveni svet za družboslovje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je prepoznal prispevek dr. Mitje Žagarja (Central Europe, and the shaping of collective European and Central European identities) kot izjemni znanstveni dosežek v letu 2012.

Mitja Žagar, Central Europe, and the shaping of collective European and Central European identities, v Donskis Leonidas (ur.). Yet another Europe after 1984: rethinking Milan Kundera and the idea of central Europe, (Value inquiry book series, Philosophy, literature, and politics PLP, vol. 252). Amsterdam [etc.]: Rodopi, 2012]

18

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement