Page 18

Del sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja, Dornava 2005

Na podlagi izsledkov projektov Percepcije slovenske integracijske politike I (2002– 2004) in Percepcije slovenske integracijske politike II (2004–2006), ki ju je vodil dr. Miran Komac, sta nastali dve publikaciji:

Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. 2007. Ur. Miran Komac. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

-

Pa mi vi povejte, kaj sem!!!? Študija o etnični raznolikosti v Mestni občini Ljubljana. 2007. Miran Komac, Mojca Medvešek, Petra Roter. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede in Inštitut za narodnostna vprašanja

17

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement